Učitelům

EDU NAPROTI

Pravidelná setkávání pedagogů, sdílení zkušeností a oborová diskuze jako prostor pro rozvoj výtvarné inspirace. Snažíme se jít naproti edukaci na všech úrovních vzdělávání a typech škol.

Setkání probíhá vždy ve středu v 10 a 15 hodin.
Vstup ZDARMA, nutnost potvrdit účast na e-mailové adrese: edukace@galeriehk.cz

Termíny:

ST 10/04 | Josef Čapek
Obrazově se necháme pohltit ve výstavě Hledá se mistrovské dílo, ve které se zaměříme na obraz od Josefa Čapka. Tematicky a dobově tak zároveň navážeme na poslední setkání s tvorbou a osobností Emila Filly. Kam se naše myšlenky budou ubírat, zda ke konfrontaci tvorby těchto autorů či svébytné tvorbě Čapka vymezující se vůči dobovým událostem? Necháme si na to dveře otevřené.

 

ST 12/06 | Josef Václav Škoda
Pozornost budeme věnovat již druhé výstavě věnované tvorbě Josefa Václava Škody. Od dosavadních častěji komentovaných 2D výtvarných děl v rámci EDU naproti se přesuneme k diskuzi o objemu a prostoru. Rozmanitost pro přemýšlení nám tentokrát zajistí množství materiálů – kámen, bronz, cín, dřevo, terakota, vápenec či sádra. Už nyní je jasné, že řeč bude o hmotě, tvaru a jeho umístění do veřejného prostoru. Také o dílech, která velebí náš vkus a nevkus v prostředí nás obklopujícím.

PROČ SE EDU NAPROTI ZÚČASTNIT?

Rádi si povídáme a víme, že neformální setkání o odborných záležitostech jsou nejlepší.

Můžete si sami zvolit témata, která zajímají vás a vaše žáky nebo studenty.

Tím, že spolu budeme mluvit o zobrazeních v expozici, otevřeme mnoho dalších témat, která budete moct předložit svým žákům ve výuce (s oporou v originálu).

Jedna hodina měsíčně v galerii bude zajisté naplněná inspiracemi a ušetříte tím spoustu času, který obvykle trávíte u příprav, vytvoříte si vlastní zásoby témat a námětů, které budete moci pružně zapojit do výuky.

Budeme přemýšlet o objektech vizuálního umění jako o mnohovrstevnatých inspirativních zdrojích. Díky tomu můžeme uvažovat o světě jako o obsazích, které jsou dynamicky propojené, a tyto spoje budeme společně pojmenovávat (využitelné v koncepcích tvořivých projektů).

Víc hlav víc ví! Společně posdílíme víc citu, nápadů, úhlů pohledu, zkušeností, porozumění, pochopení, propojení, jednoznačně vzájemné inspirace.

METODICKÉ LISTY (ML) UČITELŮM a NEJEN JIM

Zde najdete podpůrné materiály ke stálým expozicím a krátkodobým výstavám, které jsou volně ke stažení.

Metodické listy jsou podpůrným materiálem připraveným nejen pro učitele výtvarné výchovy, ale i pro pedagogy, kteří se v rámci svých předmětů chystají zabývat tématy, jež se vztahují ke krátkodobým výstavám současného umění v Galerii moderního umění v Hradci Králové.

Neslouží jako manuál k pracovním listům výstav, ani je plně nenahrazují.

CO SE DOZVÍTE V METODICKÝCH LISTECH:

Každý metodický list zahrnuje tři základní oblasti:

CHARAKTERISTIKA TVORBY obsahuje klíčová slova a náměty, kterými se umělec/kyně zabývá a zároveň i témata, jež navazují či jinak souvisejí s tvorbou daného umělce/kyně. Uvedené materiály odpovídají těm, které umělec/kyně uplatňuje ve své tvorbě. Stejně tak i výtvarné techniky jsou vybrány podle těch, které autor/ka používá a je možné je využít a uplatnit v tvorbě s dětmi, žáky, studenty.

SLOVO KURÁTORA/KY podává stručnou informaci o obsahu a poslání výstavy, osobní vyjádření kurátora/ky k umělecké tvorbě daného autora.

NÁVRH AKTIVIT nabízí výtvarné a jiné činnosti, které lze v rámci výuky realizovat.

 

PDF KE STAŽENÍ

Alice Nikitinová
● Dalibor Bača
● Eva Jiřička
● Jan Šafránek
● Jiří Hilmar
● Marie Lukáčová
● Mark Ther
● Martin Zet
Matyáš Chochola
● Michaela Vélová Maupicová
● Miloš Šejn
● Petra Malinová
● Petr Stanický
● Světlana Pavlíčková

Mateřské školy

Délka programu: 45–60 minut
Cena programu: 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

Termíny lze domluvit u Mgr. Patricie Kaválkové
e-mail: edukace@galeriehk.cz
tel.: 607 121 073

Součástí všech edukačních programů je diskuzní a tvůrčí část. Edukační programy probíhají na objednání v úterky, středy a pátky. Čtvrteční dopolední program je možný po domluvě. Edukačního programu se musí účastnit min. 5 osob.

Přihlášením na edukační program účastníci souhlasí s pořízením fotografií pro případné propagační účely.

 

1. GALERIE, SEZNAMTE SE

Hurá, vítejte poprvé v galerii! Společně se vydáme po stopách vzniku celé budovy. Vypátráme, k čemu taková galerie vlastně slouží a proč je dobré ji pravidelně navštěvovat. Naším průvodcem bude sám pan architekt Osvald Polívka. Spolu s ním zjistíme, k čemu jsou v galerii obrazy, jak se k nim máme chovat a čeho si na nich všímat. Vydáme se na výpravu do tajných zákoutí, kam se jen tak každý návštěvník nepodívá. Kdo věší obrazy na stěnu a ví, jak se o ně postarat? A jak se do galerie vůbec obrazy dostanou? Přijďte se s nimi a celou galerií seznámit. Těšíme se!

 

2. VÝTVARNÝ ATELIÉR

Vydejte se spolu s námi na procházku výstavou, během níž  objevíme proměny barev v obrazech nebo nejrůznější tvary soch a instalací. Vyzkoušíme si nejrůznější pátračky i povídačky a také tvorbu vlastního umělecké díla ve výtvarném ateliéru, kde budete mít na výběr z pestré škály materiálů.

Tematické okruhy, ze kterých je nutné jeden vybrat:

a) OD HLAVY K PATĚ
b)
TVARY, PLOCHY, BARVIČKY
c)
KRAJINA V PROMĚNÁCH 

Prostor, kde program probíhá, je individuálně uzpůsoben podle velikosti skupiny.


Programy k výstavám

3. TANČÍM, TANČÍŠ, TANČÍME

Jak těžké je najít rovnováhu, stabilitu a balanc v prostorové tvorbě? Objevíte ve výstavě Plastika drobná a drobnější: Josef Václav Škoda sochy, které nás mohou inspirovat k tanci a pohybu? Jaké nejmenší gesto tělem zvládneme udělat, aby se změnil význam sdělení? Každou akci následuje klidná reakce a každý krok může přerůst ve skok. Pojďte se společně s námi na pohybovou procházku výstavou!

Program je možné navštívit od začátku dubna do konce září 2024.Základní školy – 1. stupeň

Délka programu: 60–90 minut
Cena programu: 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

Termíny lze domluvit u Mgr. Patricie Kaválkové
e-mail: edukace@galeriehk.cz
tel.: 607 121 073

Součástí všech edukačních programů je diskuzní a tvůrčí část. Edukační programy probíhají na objednání v úterky, středy a pátky. Čtvrteční dopolední program je možný po domluvě. Edukačního programu se musí účastnit min. 5 osob.

Přihlášením na edukační program účastníci souhlasí s pořízením fotografií pro případné propagační účely.

1. GALERIE, SEZNAMTE SE

Hurá, vítejte poprvé v galerii! Společně se vydáme po stopách vzniku celé budovy. Vypátráme, k čemu taková galerie vlastně slouží a proč je dobré ji pravidelně navštěvovat. Naším průvodcem bude sám pan architekt Osvald Polívka. Spolu s ním zjistíme, k čemu jsou v galerii obrazy, jak se k nim máme chovat a čeho si na nich všímat. Vydáme se na výpravu do tajných zákoutí, kam se jen tak každý návštěvník nepodívá. Kdo věší obrazy na stěnu a ví, jak se o ně postarat? A jak se do galerie vůbec obrazy dostanou? Přijďte se s nimi a celou galerií seznámit. Těšíme se!

2. VÝTVARNÝ ATELIÉR

Inspirací pro tvorbu je vždy jedno vybrané dílo ze současných výstav, které jsou v galerii k vidění. Nejprve se s dílem (obrazem, sochou, plastikou, instalací, …) seznámíme, povíme si něco o okolnostech jeho vzniku i jeho tvůrci, a pak už se přesuneme do ateliéru, kde nám nebude nic bránit v naší tvorbě podpořené pestrou škálou výtvarného materiálu.

Programy k výstavám

3. TANČÍM, TANČÍŠ, TANČÍME

Jak těžké je najít rovnováhu, stabilitu a balanc v prostorové tvorbě? Objevíte ve výstavě Plastika drobná a drobnější: Josef Václav Škoda sochy, které nás mohou inspirovat k tanci a pohybu? Jaké nejmenší gesto tělem zvládneme udělat, aby se změnil význam sdělení? Každou akci následuje klidná reakce a každý krok může přerůst ve skok. Pojďte se společně s námi na pohybovou procházku výstavou!

Program je možné navštívit od začátku dubna do konce září 2024

 

4. HALÓ, TADY FIGURA!

Nahlédněte s námi do výstavy Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche, která nám ukáže mnoho způsobů, jak zachytit lidskou postavu. Pojďme se dívat, pozorovat a zkoumat svět umění z různých úhlů pohledu a skrz rozmanité filtry. Ponořme se do tvůrčího procesu a dejme prostor vzniku a zániku společného obrazu.

Program je možné navštívit od května 2024 do 10/10/2025. 

Základní školy – 2. stupeň

Délka programu: 60–90 minut
Cena programu: 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

Termíny lze domluvit u Mgr. Patricie Kaválkové
e-mail: edukace@galeriehk.cz
tel.: 607 121 073

Součástí všech edukačních programů je diskuzní a tvůrčí část. Edukační programy probíhají na objednání v úterky, středy a pátky. Čtvrteční dopolední program je možný po domluvě. Edukačního programu se musí účastnit min. 5 osob.

Přihlášením na edukační program účastníci souhlasí s pořízením fotografií pro případné propagační účely.

 

1. GALERIE, SEZNAMTE SE

Vítejte v galerii! Společně se vydáme po stopách vzniku této stavby. Dozvíte se, k čemu budova původně sloužila, co v ní můžete vidět dnes a proč je dobré ji pravidelně navštěvovat. Zjistíte, jak vznikly galerijní sbírky, k čemu slouží, jak se k uměleckým dílům chovat a jak se do galerie vůbec obrazy dostanou. Přijďte se s celou galerií seznámit a projít ji od přízemí až po střechu.

Programy k výstavám

2. HLEDÁ SE MISTROVSKÉ DÍLO | ZKUS SVŮJ VKUS
Termín: 08/10/2023-26/05/2024

Výstava Hledá se mistrovské dílo prezentuje více než 200 obrazů ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, která v letošním roce slaví 70 let od svého založení. Každý máme jiný pohled na svět i na výtvarné dílo. Edukační program Zkus svůj vkus  je zaměřený na interpretaci uměleckého díla dle subjektivního výběru žáka na základě stanovených kritérií k výběru. Cílem je porovnat zavedený názor dějin umění s vkusem současného publika a zjistit, na jaká díla žáci ve výstavním prostoru reagují, co přitahuje jejich pozornost a jak dokáží svůj výběr prezentovat či odůvodnit. Zkus svůj vkus při vlastním výkladu vybraného obrazu a hledej spolu s námi ten nejlepší kus z našich sbírek!

Program je možné navštívit do 24/05/2024.

 

3. HALÓ, TADY FIGURA!

Nahlédněte s námi do výstavy Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche, která nám ukáže mnoho způsobů, jak zachytit lidskou postavu. Pojďme se dívat, pozorovat a zkoumat svět umění z různých úhlů pohledu a skrz rozmanité filtry. Ponořme se do tvůrčího procesu a dejme prostor vzniku a zániku společného obrazu.

Program je možné navštívit od května 2024 do 10/10/2025.

Základní umělecké školy

Délka programu: 60–90 minut
Cena programu: 60 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma

Termíny lze domluvit u Mgr. Patricie Kaválkové
e-mail: edukace@galeriehk.cz
tel.: 607 121 073

Součástí všech edukačních programů je diskuzní a tvůrčí část. Edukační programy probíhají na objednání v úterky, středy a pátky. Čtvrteční dopolední program je možný po domluvě. Edukačního programu se musí účastnit min. 5 osob.

Přihlášením na edukační program účastníci souhlasí s pořízením fotografií pro případné propagační účely.

 

1. GALERIE, SEZNAMTE SE

Vítejte v galerii! Společně se vydáme po stopách vzniku této stavby. Dozvíte se, k čemu budova původně sloužila, co v ní můžete vidět dnes a proč je dobré ji pravidelně navštěvovat. Zjistíte, jak vznikly galerijní sbírky, k čemu slouží, jak se k uměleckým dílům chovat a jak se do galerie vůbec obrazy dostanou. Přijďte se s celou galerií seznámit a projít ji od přízemí až po střechu.

Programy k výstavám

2. TANČÍM, TANČÍŠ, TANČÍME

Jak těžké je najít rovnováhu, stabilitu a balanc v prostorové tvorbě? Objevíte ve výstavě Plastika drobná a drobnější: Josef Václav Škoda sochy, které nás mohou inspirovat k tanci a pohybu? Jaké nejmenší gesto tělem zvládneme udělat, aby se změnil význam sdělení? Každou akci následuje klidná reakce a každý krok může přerůst ve skok. Pojďte se společně s námi na pohybovou procházku výstavou!

Program je možné navštívit od začátku dubna do konce září 2024.

 

3. HLEDÁ SE MISTROVSKÉ DÍLO | ZKUS SVŮJ VKUS
Termín: 08/10/2023-26/05/2024

Výstava Hledá se mistrovské dílo prezentuje více než 200 obrazů ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, která v letošním roce slaví 70 let od svého založení. Každý máme jiný pohled na svět i na výtvarné dílo. Edukační program Zkus svůj vkus  je zaměřený na interpretaci uměleckého díla dle subjektivního výběru žáka na základě stanovených kritérií k výběru. Cílem je porovnat zavedený názor dějin umění s vkusem současného publika a zjistit, na jaká díla žáci ve výstavním prostoru reagují, co přitahuje jejich pozornost a jak dokáží svůj výběr prezentovat či odůvodnit. Zkus svůj vkus při vlastním výkladu vybraného obrazu a hledej spolu s námi ten nejlepší kus z našich sbírek!

Program je možné navštívit do 24/05/2024.

 

4. HALÓ, TADY FIGURA!

Nahlédněte s námi do výstavy Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche, která nám ukáže mnoho způsobů, jak zachytit lidskou postavu. Pojďme se dívat, pozorovat a zkoumat svět umění z různých úhlů pohledu a skrz rozmanité filtry. Ponořme se do tvůrčího procesu a dejme prostor vzniku a zániku společného obrazu.

Program je možné navštívit od května 2024 do 10/10/2025.Střední školy a gymnázia

Délka programu: 60–90 minut
Cena programu: 60 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

Termíny lze domluvit u Mgr. Patricie Kaválkové
e-mail: edukace@galeriehk.cz
tel.: 607 121 073

Součástí všech edukačních programů je diskuzní a tvůrčí část. Edukační programy probíhají na objednání v úterky, středy a pátky. Čtvrteční dopolední program je možný po domluvě. Edukačního programu se musí účastnit min. 5 osob.

Přihlášením na edukační program účastníci souhlasí s pořízením fotografií pro případné propagační účely.

 

1. GALERIE, SEZNAMTE SE

Vítejte v galerii! Společně se vydáme po stopách vzniku této stavby. Dozvíte se, k čemu budova původně sloužila, co v ní můžete vidět dnes a proč je dobré ji pravidelně navštěvovat. Zjistíte, jak vznikly galerijní sbírky, k čemu slouží, jak se k uměleckým dílům chovat a jak se do galerie vůbec obrazy dostanou. Přijďte se s celou galerií seznámit a projít ji od přízemí až po střechu.

 

2. EDUKACE, SEZNAMTE SE

Pedagog, dopisovatel, sběratel, tazatel, průvodce, umělec, to vše a mnohem víc se skrývá za profesí galerijního edukátora. Nahlédněte s námi do zákulisí, kde Vám odhalíme, co obnáší naše práce, jak vzniká edukační program a pro koho chystáme nejrůznější doprovodné akce.

Programy k výstavám

3. PLASTIKA DROBNÁ A DROBNĚJŠÍ: JOSEF VÁCLAV ŠKODA
Termín: 16/02/2024–29/09/2024

Vydejte se s námi po stopách monumentální tvorby sochaře Josefa Václava Škody ve veřejném prostoru města Hradce Králové, kde si představíme nejrůznější pomníky, památníky nebo alegorická sousoší.Provede vás kurátor výstavy Jan Florentýn Báchor.

Komentované procházky probíhají kdykoli mimo úterý po předchozí domluvě do konce září 2024.

 

4. HLEDÁ SE MISTROVSKÉ DÍLO | ZKUS SVŮJ VKUS
Termín: 08/10/2023-26/05/2024

Výstava Hledá se mistrovské dílo prezentuje více než 200 obrazů ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, která v letošním roce slaví 70 let od svého založení. Každý máme jiný pohled na svět i na výtvarné dílo. Edukační program Zkus svůj vkus je zaměřený na interpretaci uměleckého díla dle subjektivního výběru žáka na základě stanovených kritérií k výběru. Cílem je porovnat zavedený názor dějin umění s vkusem současného publika a zjistit, na jaká díla žáci ve výstavním prostoru reagují, co přitahuje jejich pozornost a jak dokáží svůj výběr prezentovat či odůvodnit. Zkus svůj vkus při vlastním výkladu vybraného obrazu a hledej spolu s námi ten nejlepší kus z našich sbírek!

Program je možné navštívit do 24/05/2024.

 

5. TUTSCH, TUTSCH, KDO TAM?

Jakým způsobem zpracovat sbírku uměleckých děl tak, aby z ní šla udělat výstava? Jaký klíč k tomu použít? Na začátku je třeba udělat si jasno. A jak na to? Nebudete na to sami! Spolupracovat budete v týmu tak jako kurátoři v galerii. Vydejte se společně s námi na procházku výstavou Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche.

Program je možné navštívit od května 2024 do 10/10/2025.Vysoké školy

Délka programu: 60–90 minut
Cena programu: 60 Kč/student, pedagogický doprovod zdarma

Termíny lze domluvit u Mgr. Patricie Kaválkové
e-mail: edukace@galeriehk.cz
tel.: 607 121 073

Součástí všech edukačních programů je diskuzní a tvůrčí část. Edukační programy probíhají na objednání v úterky, středy a pátky. Čtvrteční dopolední program je možný po domluvě. Edukačního programu se musí účastnit min. 5 osob.

Přihlášením na edukační program účastníci souhlasí s pořízením fotografií pro případné propagační účely.

 

1. GALERIE, SEZNAMTE SE

Vítejte v galerii! Společně se vydáme po stopách vzniku této stavby. Dozvíte se, k čemu budova původně sloužila, co v ní můžete vidět dnes a proč je dobré ji pravidelně navštěvovat. Zjistíte, jak vznikly galerijní sbírky, k čemu slouží, jak se k uměleckým dílům chovat a jak se do galerie vůbec obrazy dostanou. Přijďte se s celou galerií seznámit a projít ji od přízemí až po střechu.

 

2. EDUKACE, SEZNAMTE SE

Pedagog, dopisovatel, sběratel, tazatel, průvodce, umělec, to vše a mnohem víc se skrývá za profesí galerijního edukátora. Nahlédněte s námi do zákulisí, kde Vám odhalíme, co obnáší naše práce, jak vzniká edukační program a pro koho chystáme nejrůznější doprovodné akce.

Programy k výstavám

3. PLASTIKA DROBNÁ A DROBNĚJŠÍ: JOSEF VÁCLAV ŠKODA
Termín: 16/02/2024–29/09/2024

Vydejte se s námi po stopách monumentální tvorby sochaře Josefa Václava Škody ve veřejném prostoru města Hradce Králové, kde si představíme nejrůznější pomníky, památníky nebo alegorická sousoší.Provede vás kurátor výstavy Jan Florentýn Báchor.

Komentované procházky probíhají kdykoli mimo úterý po předchozí domluvě do konce září 2024.

 

4. HLEDÁ SE MISTROVSKÉ DÍLO | ZKUS SVŮJ VKUS
Termín: 08/10/2023-26/05/2024

Výstava Hledá se mistrovské dílo prezentuje více než 200 obrazů ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, která v letošním roce slaví 70 let od svého založení. Každý máme jiný pohled na svět i na výtvarné dílo. Edukační program Zkus svůj vkus je zaměřený na interpretaci uměleckého díla dle subjektivního výběru žáka na základě stanovených kritérií k výběru. Cílem je porovnat zavedený názor dějin umění s vkusem současného publika a zjistit, na jaká díla žáci ve výstavním prostoru reagují, co přitahuje jejich pozornost a jak dokáží svůj výběr prezentovat či odůvodnit. Zkus svůj vkus při vlastním výkladu vybraného obrazu a hledej spolu s námi ten nejlepší kus z našich sbírek!

Program je možné navštívit do 24/05/2024.

 

5. TUTSCH, TUTSCH, KDO TAM?

Jakým způsobem zpracovat sbírku uměleckých děl tak, aby z ní šla udělat výstava? Jaký klíč k tomu použít? Na začátku je třeba udělat si jasno. A jak na to? Nebudete na to sami! Spolupracovat budete v týmu tak jako kurátoři v galerii. Vydejte se společně s námi na procházku výstavou Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche.

Program je možné navštívit od května 2024 do 10/10/2025.