Galerie moderního umění
v Hradci Králové

Umění(m) si pomoci

V prvních dnech násilné okupace ukrajinských území ruskou armádou se spojila některá muzea a galerie ve východních Čechách a domluvila se na společném benefičním projektu „Východočeská muzea a galerie proti válce“. Každá ze zapojených institucí z Královéhradeckého i Pardubického kraje připraví vlastní tematický edukační program, který hodlá nabízet školním skupinám i veřejnosti. Vstupné je 20 Kč za žáka, pedagogický doprovod má vstup zdarma. Vybraným vstupným podpoříme sbírku „Mince pro Ukrajinu“, jejíž výtěžek poputuje humanitární organizaci UNICEF. Některá muzea a galerie takto zpřístupní i své další akce a programy, dle vlastního uvážení.

Do projektu „Východočeská muzea a galerie proti válce jsou zapojena – převážně tvorbou edukačních programů –  z Královéhradeckého kraje kromě Muzea východních Čech v Hradci Králové také Galerie moderního umění v Hradci Králové, Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou, Regionální muzeum a galerie v Jičíně a Muzeum Náchodska. V Pardubickém kraji to pak jsou Památník Zámeček Pardubice, Regionální muzeum v Chrudimi.  Do sbírky Mince pro Ukrajinu se svým přednáškovým cyklem připojuje Východočeské muzeum v Pardubicích.

Edukační programy jednotlivých institucí

Galerie moderního umění v Hradci Králové připravila edukační program „Umění(m) si pomoci“. Abychom totiž mohli pomáhat druhým, musíme nejprve umět pomoci sami sobě, když nám není zrovna hej. Tvůrčí program pro žáky mateřských a základních škol se zaměřuje na relaxační a výtvarné techniky, které navazují na umělecká díla ze stálé expozice Minulé století – dvacet osobností.

www.gmu.cz

Muzeum východních Čech v Hradci Králové připravilo edukační program „Informační válka“, ve kterém seznámí žáky základních a středních škol s pojmy dezinformace, fake news nebo propaganda a dá je do souvislosti s příklady z historie i současnosti. Zároveň také žáky poučí, jak falešné zprávy rozpoznat a jak vyhledat relevantní informace.

www.muzeumhk.cz

Muzeum a galerie Orlických hor Rychnov nad Kněžnou se připojuje k projektu svým již existujícím programem „Synagoga promlouvá 2“. Ten mapuje na základě osudů čtyř vybraných židovských dětí z okresu Rychnov nad Kněžnou události 2. světové války a hrůzy holocaustu v chronologickém sledu, které je nutné stále připomínat, i z hlediska současné situace.

www.moh.cz

 Regionální muzeum a galerie v Jičíně nabídne žákům základních a středních škol pohled do analogie nedávných dějin prostřednictvím přednášky o letech 1938 a 1968. Kromě toho plánuje v blízké době nabízet také pravidelné kurzy češtiny pro ukrajinské uprchlíky.

www.muzeumhry.cz

 

Muzeum Náchodska připravilo malou výstavu „Car na Cáry – Putin / Put-out!“, která připomíná roky 1938 a 1968 v Československu a ukazuje na paralelu se současnou situací na Ukrajině. V květnu se uskuteční přednáška pro veřejnost „Trendy z hlubin internetu vyplouvají na povrch: Éra deep fakes“, jež představí možnosti a způsoby, jakými lze ověřovat informace. Muzeum Náchodska také nabízí všem uprchlíkům z Ukrajiny, kteří pobývají v Náchodě vstupné zdarma do stále expozice.

www.muzeumnachod.cz

Památník Zámeček Pardubice nabízí pro veřejnost benefiční lektorovaný edukační program „Lidská práva“, který tento pojem nejen vysvětlí, ale dotkne se i dalších, například Základní listiny práv a svobod. Program představí i československého právníka a generála Bohumila Ečera, který po druhé světové válce definoval pojem „zločiny proti lidskosti“. Všechny pojmy budou zasazeny do kontextu historických událostí i současného světového dění – v dnešních dnech tolik naléhavého.

www.zamecek-memorial.cz

Regionální muzeum v Chrudimi připravilo edukační program „Demokratické hodnoty společnosti“. Nejde o to, abychom s dětmi řešili, kdo je hodný a kdo zlý, ale aby měly povědomí o současné situaci a dokázaly lépe porozumět pojmům demokracie, svoboda, autonomie, solidarita, agrese a válka. V pokladně muzea lze také zakoupit placky s logem společného muzejního projektu a výtěžek poputuje na pomoc Ukrajině prostřednictvím UNICEF ČR.

www.muzeumcr.cz

Východočeské muzeum v Pardubicích se do spolupráce zapojuje sérií přednášek pro veřejnost, které budou primárně přístupné zdarma, s možností dobrovolného příspěvku do sbírky „Mince pro Ukrajinu“. Ukrajina se ocitla se v centru světového dění. Jaký je náš někdejší východní soused, jaká historie jej utvářela a jací jsou jeho obyvatelé? Pondělní přednášky přiblíží dějiny, kulturu a jazyk Ukrajinců, ale také historii jejich emigrace do českých zemí.

www.vmp.cz

Učitelům

EDU NAPROTI

Pravidelná setkávání pedagogů, sdílení zkušeností a oborová diskuze jako prostor pro rozvoj výtvarné inspirace. Snažíme se jít naproti edukaci na všech úrovních vzdělávání a typech škol.

Termíny:

Sobota 11/06 | 10 hodin | Anna Hulačová A NĚCO NAVÍC

Setkáním u díla Anny Hulačové zakončíme cyklus EDU naproti ve školním/akademickém roce 2021/2022. Součástí tohoto setkání bude také malé překvapení.

Chceme dát příležitost zúčastnit se tohoto setkání i těm, kteří ve všední dny nemohou, sejdeme se proto v sobotu 11/06 a na závěr prodiskutujeme možnosti a plány na podobu dalších setkávání ve školním/akademickém roce 2022/2023. Rádi bychom vyšli vám učitelkám a učitelům výtvarné výchovy vstříc, abyste si z EDU naproti mohli odnést do vaší výuky co nejvíce podnětů. Proto přijďte, vyjádřete se a buďte součástí EDU naproti.

Závěrečné setkání u díla Anny Hulačové bychom mohli nazvat Socha opět jinak. Jaká je ta vaše představa o soše? Máte před očima pevnou a těžkou hmotu, ze které je vytvořena? V případě tvorby zmíněné autorky to bude tentokrát křehká záležitost s pohledem do antického Řecka.

Vstup do galerie bude v rámci setkání volný.

_____________________

PROČ SE DISKUZE ZÚČASTNIT?

Rádi si povídáme a víme, že neformální setkání o odborných záležitostech jsou nejlepší.

Můžete si sami zvolit témata, která zajímají vás a vaše žáky nebo studenty.

Tím, že spolu budeme mluvit o zobrazeních v expozici, otevřeme mnoho dalších témat, která budete moct předložit svým žákům ve výuce (s oporou v originálu).

Jedna hodina měsíčně v galerii bude zajisté naplněná inspiracemi a ušetříte tím spoustu času, který obvykle trávíte u příprav, vytvoříte si vlastní zásoby témat a námětů, které budete moci pružně zapojit do výuky.

Budeme přemýšlet o objektech vizuálního umění jako o mnohovrstevnatých inspirativních zdrojích. Díky tomu můžeme uvažovat o světě jako o obsazích, které jsou dynamicky propojené, a tyto spoje budeme společně pojmenovávat (využitelné v koncepcích tvořivých projektů).

Víc hlav víc ví! Společně posdílíme víc citu, nápadů, úhlů pohledu, zkušeností, porozumění, pochopení, propojení, jednoznačně vzájemné inspirace.

METODICKÉ LISTY (ML) UČITELŮM a NEJEN JIM

Zde najdete podpůrné materiály ke stálým expozicím a krátkodobým výstavám, které jsou volně ke stažení.

Metodické listy jsou podpůrným materiálem připraveným nejen pro učitele výtvarné výchovy, ale i pro pedagogy, kteří se v rámci svých předmětů chystají zabývat tématy, jež se vztahují ke krátkodobým výstavám současného umění v Galerii moderního umění v Hradci Králové.

Neslouží jako manuál k pracovním listům výstav, ani je plně nenahrazují.

CO SE DOZVÍTE V METODICKÝCH LISTECH:

Každý metodický list zahrnuje tři základní oblasti:

CHARAKTERISTIKA TVORBY obsahuje klíčová slova a náměty, kterými se umělec/kyně zabývá a zároveň i témata, jež navazují či jinak souvisejí s tvorbou daného umělce/kyně. Uvedené materiály odpovídají těm, které umělec/kyně uplatňuje ve své tvorbě. Stejně tak i výtvarné techniky jsou vybrány podle těch, které autor/ka používá a je možné je využít a uplatnit v tvorbě s dětmi, žáky, studenty.

SLOVO KURÁTORA/KY podává stručnou informaci o obsahu a poslání výstavy, osobní vyjádření kurátora/ky k umělecké tvorbě daného autora.

NÁVRH AKTIVIT nabízí výtvarné a jiné činnosti, které lze v rámci výuky realizovat.

Mateřské školy

GALERIE, SEZNAMTE SE

Hurá, vítejte poprvé v galerii! Společně se vydáme po stopách vzniku celé budovy. Vypátráme, k čemu taková galerie vlastně slouží a proč je dobré ji pravidelně navštěvovat. Naším průvodcem bude sám pan architekt Osvald Polívka. Spolu s ním zjistíme, k čemu jsou v galerii obrazy, jak se k nim máme chovat a čeho si na nich všímat. Vydáme se na výpravu do tajných zákoutí, kam se jen tak každý návštěvník nepodívá. Kdo věší obrazy na stěnu a ví, jak se o ně postarat? A jak se do galerie vůbec obrazy dostanou? Přijďte se s nimi a celou galerií seznámit. Těšíme se!

Délka programu: 45–60 minut
Cena programu: 20 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

Termíny lze domluvit na: edukace@galeriehk.cz,
tel.: 607 121 073

Edukační programy probíhají na objednání v úterky, středy a pátky. Čtvrteční dopolední program je možný po domluvě.

JAK UMĚNÍ MLUVÍ
Tento program sestává ze tří okruhů:

OD BODU K LINCE – bez jediného bodu a linky by nebylo na obraze nic. Nic se v umění také počítá, ale nás bude více zajímat, jak je taková linie nejen v kresbě důležitá.

BARVA A CO SE ZA NÍ SKRÝVÁ – co je to barva, jak vzniká a proč ji výtvarné umění tolik potřebuje? Zajímat nás budou barvy, které na obrazech nikdy nechybí, a také, jak s nimi malíři zachází. Odráží se jejich nálada v obrazech, které malují?

OBJEM DĚLÁ DOJEM – umělecká díla, která mají své místo především na zemi či na podstavci, jsou na výstavách k vidění čím dál častěji. Od plochy obrazu ke hmotě a objemu. Podíváme se pěkně zblízka na strukturu, tvar, objem a prostor.

NEKOUSAVĚ KOUSATI

Expozice plná živé barevnosti, pestrých tvarů a hravosti. Proč má výstava název Nekousavě kousati a jak se vlastně nekousavě kousat dá? To lze zjistit jedině návštěvou programu v expozici Galerie Vladimíra Preclíka. Nejen množství barev, ale také rozličných tvarů rozproudí naši fantazii. Kromě barev a tvarů se budeme zabývat příběhem a asociacemi, které v nás pohled na některá Preclíkova díla vyvolává.

Základní školy – 1. stupeň

GALERIE, SEZNAMTE SE

Hurá, vítejte poprvé v galerii! Společně se vydáme po stopách vzniku celé budovy. Vypátráme, k čemu taková galerie vlastně slouží a proč je dobré ji pravidelně navštěvovat. Naším průvodcem bude sám pan architekt Osvald Polívka. Spolu s ním zjistíme, k čemu jsou v galerii obrazy, jak se k nim máme chovat a čeho si na nich všímat. Vydáme se na výpravu do tajných zákoutí, kam se jen tak každý návštěvník nepodívá. Kdo věší obrazy na stěnu a ví, jak se o ně postarat? A jak se do galerie vůbec obrazy dostanou? Přijďte se s nimi a celou galerií seznámit. Těšíme se!

Délka programu: 60–90 minut
Cena programu: 20 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

Termíny lze domluvit na: edukace@galeriehk.cz,
tel.: 607 121 073
 

Edukační programy probíhají na objednání v úterky, středy a pátky. Čtvrteční dopolední program je možný po domluvě.

 

JAK UMĚNÍ MLUVÍ
Tento program sestává ze tří okruhů:

OD BODU K LINCE – bez jediného bodu a linky by nebylo na obraze nic. Nic se v umění také počítá, ale nás bude více zajímat, jak je taková linie nejen v kresbě důležitá.
BARVA A CO SE ZA NÍ SKRÝVÁ – co je to barva, jak vzniká a proč ji výtvarné umění tolik potřebuje? Zajímat nás budou barvy, které na obrazech nikdy nechybí, a také, jak s nimi malíři zachází. Odráží se jejich nálada v obrazech, které malují?
OBJEM DĚLÁ DOJEM – umělecká díla, která mají své místo především na zemi či na podstavci, jsou na výstavách k vidění čím dál častěji. Od plochy obrazu ke hmotě a objemu. Podíváme se pěkně zblízka na strukturu, tvar, objem a prostor.

NEKOUSAVĚ KOUSATI

Nová expozice plná živé barevnosti, pestrých tvarů a hravosti. Proč má výstava název Nekousavě kousati a jak se vlastně nekousavě kousat dá? To lze zjistit jedině návštěvou programu v expozici Galerie Vladimíra Preclíka. Nejen množství barev, ale také rozličných tvarů rozproudí naši fantazii. Kromě barev a tvarů se budeme zabývat příběhem a asociacemi, které v nás pohled na některá Preclíkova díla vyvolává.

 

VÍTEJTE V MINULÉM STOLETÍ

Kde se vzalo umění, kterému říkáme moderní, a jaké byly jeho počátky? Co nám pomůže moderní umění pochopit? Jakými tématy se umělci zabývali, jaké měli pro umění podmínky a co je vedlo k tomu, aby vůbec tvořili? První část stálé expozice je zaměřena na výtvarné umění od počátku 20. století až do jeho 70. let. Seznamuje nás nejen s některými uměleckými směry, ale především s jednotlivými výraznými osobnostmi, které měly vliv na vývoj československého výtvarného umění.

 

CO SE DĚJE POSLEDNÍCH PADESÁT LET

O čem bychom měli vědět lépe, než o tom, co bylo nedávno? Možná že právě umění, kterému říkáme současné, je dobré poznat jako úplně první. Ovšem to, co se děje v současnosti, můžeme často pochopit díky tomu, že víme, co se událo v minulosti. Na minulost bychom tedy neměli zapomínat. Proč se ale současní umělci výtvarně vyjadřují tak, jak se vyjadřují? Je pro dnešní malíře důležité totéž, co považovali za důležité malíři na začátku 20. století? Co se nám divákům vlastně snaží umění poslední doby sdělit? Zkusíme to společně odhalit.

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

Nabídka edukačních programů je aktualizována dle probíhajících výstav:

JIŘÍ PITRMUC | TUNNEL FUNNEL

Co představují znázorněné symboly v malbách Jiřího Pitrmuce? Může být matematika součástí výtvarného umění? A proč se ve výstavě Tunnel Funnel objevuje košilovina? Nahlédněte společně s námi do Bílé kostky GMU na historické pokroky i vynálezy nových strojů, díky kterým se pokusíme společně nalézt odpověď na otázku, zdali je technický pokrok vždy opravdu posunem vpřed. 

Možnost absolvování edukačního programu je do 10/06/2022.
Délka edukačního programu k výstavě: 60 minut

 

Základní školy – 2. stupeň

GALERIE, SEZNAMTE SE

Vítejte v galerii! Společně se vydáme po stopách vzniku této stavby. Dozvíte se, k čemu budova původně sloužila, co v ní můžete vidět dnes a proč je dobré ji pravidelně navštěvovat. Zjistíte, jak vznikly galerijní sbírky, k čemu slouží, jak se k uměleckým dílům chovat a jak se do galerie vůbec obrazy dostanou. Přijďte se s celou galerií seznámit a projít ji od přízemí až po střechu.

Délka programu: 60–90 minut
Cena programu: 20 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

Termíny lze domluvit na: edukace@galeriehk.cz,
tel.: 607 121 073

Edukační programy probíhají na objednání v úterky, středy a pátky. Čtvrteční dopolední program je možný po domluvě.

 

JAK UMĚNÍ MLUVÍ
Tento program sestává ze tří okruhů:

OD BODU K LINCE – bez jediného bodu a linky by nebylo na obraze nic. Nic se v umění také počítá, ale nás bude více zajímat, jak je taková linie nejen v kresbě důležitá.
BARVA A CO SE ZA NÍ SKRÝVÁ – co je to barva, jak vzniká a proč ji výtvarné umění tolik potřebuje? Zajímat nás budou barvy, které na obrazech nikdy nechybí, a také, jak s nimi malíři zachází. Odráží se jejich nálada v obrazech, které malují?
OBJEM DĚLÁ DOJEM – umělecká díla, která mají své místo především na zemi či na podstavci, jsou na výstavách k vidění čím dál častěji. Od plochy obrazu ke hmotě a objemu. Podíváme se pěkně zblízka na strukturu, tvar, objem a prostor.

VÍTEJTE V MINULÉM STOLETÍ

Kde se vzalo umění, kterému říkáme moderní, a jaké byly jeho počátky? Co nám pomůže moderní umění pochopit? Jakými tématy se umělci zabývali, jaké měli pro umění podmínky a co je vedlo k tomu, aby vůbec tvořili? První část stálé expozice je zaměřena na výtvarné umění od počátku 20. století až do jeho 70. let. Seznamuje nás nejen s některými uměleckými směry, ale především s jednotlivými výraznými osobnostmi, které měly vliv na vývoj československého výtvarného umění.

 

CO SE DĚJE POSLEDNÍCH PADESÁT LET

O čem bychom měli vědět lépe, než o tom, co bylo nedávno? Možná že právě umění, kterému říkáme současné, je dobré poznat jako úplně první. Ovšem to, co se děje v současnosti, můžeme často pochopit díky tomu, že víme, co se událo v minulosti. Na minulost bychom tedy neměli zapomínat. Proč se ale současní umělci výtvarně vyjadřují tak, jak se vyjadřují? Je pro dnešní malíře důležité totéž, co považovali za důležité malíři na začátku 20. století? Co se nám divákům vlastně snaží umění poslední doby sdělit? Zkusíme to společně odhalit.

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

Nabídka edukačních programů je aktualizována dle probíhajících výstav:

JIŘÍ PITRMUC | TUNNEL FUNNEL

Co představují znázorněné symboly v malbách Jiřího Pitrmuce? Může být matematika součástí výtvarného umění? A proč se ve výstavě Tunnel Funnel objevuje košilovina? Nahlédněte společně s námi do Bílé kostky GMU na historické pokroky i vynálezy nových strojů, díky kterým se pokusíme společně nalézt odpověď na otázku, zdali je technický pokrok vždy opravdu posunem vpřed. 

Možnost absolvování edukačního programu je do 10/06/2022.
Délka edukačního programu k výstavě: 60 minut

 

MILOŠ ŠEJN | AQVA

Všichni jsme součástí koloběhu vody – vody vyvěrající, tekoucí, proudící, stékající, vlnící se, zamrzající, kondenzující, vypařující se…

Zastav se a vnímej den,
zamysli se, zapiš vjem.
Nech se vtáhnout do výstavy,
i když si možná nevíš rady.
Poslouchej tu všechny zvuky,
zní tady i vodní ruchy.
Zůstaň chvíli teď a tady,
uzavři se do své hlavy.
Zavři oči, nadechni se,
vnímat dojem půjde lehce.
Použij tělo, nohy, ruce,
zanech tady záznam z akce.

Pojďte s námi nahlédnout do multimediální výstavy, která představuje výběr děl z celoživotní tvorby vizuálního umělce a performera Miloše Šejna.

Možnost absolvování edukačního programu nebo komentované prohlídky je do 30/06/2022.
Délka edukačního programu k výstavě: 90 minut
Délka komentované prohlídky: 45 minut

 

Střední školy a gymnázia

GALERIE, SEZNAMTE SE

Vítejte v galerii! Společně se vydáme po stopách vzniku této stavby. Dozvíte se, k čemu budova původně sloužila, co v ní můžete vidět dnes a proč je dobré ji pravidelně navštěvovat. Zjistíte, jak vznikly galerijní sbírky, k čemu slouží, jak se k uměleckým dílům chovat a jak se do galerie vůbec obrazy dostanou. Přijďte se s celou galerií seznámit a projít ji od přízemí až po střechu.

Délka programu: 60–90 minut
Cena programu: 20 Kč/žák, pedagogický doprovod zdarma

Termíny lze domluvit na: edukace@galeriehk.cz,
tel.: 607 121 073

Edukační programy probíhají na objednání v úterky, středy a pátky. Čtvrteční dopolední program je možný po domluvě.

 

JAK UMĚNÍ MLUVÍ
Tento program sestává ze tří okruhů:

OD BODU K LINCE – bez jediného bodu a linky by nebylo na obraze nic. Nic se v umění také počítá, ale nás bude více zajímat, jak je taková linie nejen v kresbě důležitá.
BARVA A CO SE ZA NÍ SKRÝVÁ – co je to barva, jak vzniká a proč ji výtvarné umění tolik potřebuje? Zajímat nás budou barvy, které na obrazech nikdy nechybí, a také, jak s nimi malíři zachází. Odráží se jejich nálada v obrazech, které malují?
OBJEM DĚLÁ DOJEM – umělecká díla, která mají své místo především na zemi či na podstavci, jsou na výstavách k vidění čím dál častěji. Od plochy obrazu ke hmotě a objemu. Podíváme se pěkně zblízka na strukturu, tvar, objem a prostor.

VÍTEJTE V MINULÉM STOLETÍ

Kde se vzalo umění, kterému říkáme moderní, a jaké byly jeho počátky? Co nám pomůže moderní umění pochopit? Jakými tématy se umělci zabývali, jaké měli pro umění podmínky a co je vedlo k tomu, aby vůbec tvořili? První část stálé expozice je zaměřena na výtvarné umění od počátku 20. století až do jeho 70. let. Seznamuje nás nejen s některými uměleckými směry, ale především s jednotlivými výraznými osobnostmi, které měly vliv na vývoj československého výtvarného umění.

 

CO SE DĚJE POSLEDNÍCH PADESÁT LET

O čem bychom měli vědět lépe, než o tom, co bylo nedávno? Možná že právě umění, kterému říkáme současné, je dobré poznat jako úplně první. Ovšem to, co se děje v současnosti, můžeme často pochopit díky tomu, že víme, co se událo v minulosti. Na minulost bychom tedy neměli zapomínat. Proč se ale současní umělci výtvarně vyjadřují tak, jak se vyjadřují? Je pro dnešní malíře důležité totéž, co považovali za důležité malíři na začátku 20. století? Co se nám divákům vlastně snaží umění poslední doby sdělit? Zkusíme to společně odhalit.

KRÁTKODOBÉ VÝSTAVY

Nabídka edukačních programů je aktualizována dle probíhajících výstav:

MILOŠ ŠEJN | AQVA

Všichni jsme součástí koloběhu vody – vody vyvěrající, tekoucí, proudící, stékající, vlnící se, zamrzající, kondenzující, vypařující se…

Zastav se a vnímej den,
zamysli se, zapiš vjem.
Nech se vtáhnout do výstavy,
i když si možná nevíš rady.
Poslouchej tu všechny zvuky,
zní tady i vodní ruchy.
Zůstaň chvíli teď a tady,
uzavři se do své hlavy.
Zavři oči, nadechni se,
vnímat dojem půjde lehce.
Použij tělo, nohy, ruce,
zanech tady záznam z akce.

Pojďte s námi nahlédnout do multimediální výstavy, která představuje výběr děl z celoživotní tvorby vizuálního umělce a performera Miloše Šejna.

Možnost absolvování edukačního programu nebo komentované prohlídky je do 30/06/2022.
Délka edukačního programu k výstavě: 90 minut
Délka komentované prohlídky: 45 minut