Sbírka pohyblivého obrazu

Sbírka pohyblivého obrazu vznikla v roce 2019 jako reakce na absenci ucelené sbírky děl tohoto druhu vizuálního umění v České republice. Pohyblivý obraz zahrnuje rozličné interdisciplinární přístupy, jako je experimentální film, videoart, videoinstalace, diaprojektorové instalace, filmové eseje a dokumentace performancí. Sbírka reflektuje vývoj tohoto druhu vizuální tvorby od experimentálních tendencí 60. let 20. století do současnosti. Její podstatou je smysluplnější porozumění proměnám a uvažování o pohyblivém obrazu v širších myšlenkových rámcích a zhodnocení jeho souvislostí v prostředí střední a východní Evropy, neboť dějiny českého pohyblivého obrazu nemohou být nahlíženy izolovaně. Současně sleduje vývoj a vzájemné ovlivňování jednotlivých výše vymezených médií, tedy starších a novějších technologií pohyblivého obrazu.

Jádro sbírky představují díla umělců a umělkyň z českého a slovenského prostředí, dále je kladen důraz na práce z Maďarska, Polska i pobaltských a balkánských států. Je zde zastoupena například tvorba Miloše Šejna (Psychodrama, Současnost, Rokle, G/SOL), Martina Zeta (Laciné sochy), Marka Thera (Kim; Pick a Wedgie), Zbyňka Baladrána (Modely vesmíru), Daniela Pitína (Večeře s Malevičem), Filipa Ceneka (Wonky Cinema), Michala Kindernaye (Ztěžklé nebe, Ječná, Staropramenná, Národní, Myslíkova) nebo Marie Lukáčové (Skuzomeetzach, Moréna Rex, Siréna).

Sbírka shromažďuje původní fyzické nosiče, celkové soubory a instalace, které jsou převáděny do digitální podoby. Vzniká tak databáze s náhledy jednotlivých děl pro studijní a badatelské potřeby. S ustavením sbírky byl zřízen také samostatný výstavní prostor GMU nazvaný Černá kostka sloužící k prezentaci akvizic.

V časopisu Prostor Zlín 1/2022 vyšel článek o sbírce pohyblivého obrazu od Františka Zachovala.

Zbyněk Baladrán, MODELY VESMÍRU, 2009

Daniel Pitín, VEČEŘE S MALEVIČEM, 2010

Marie Lukáčová, MORÉNA REX, 2019

Miloš Šejn, ROKLE, 1979

Marie Lukáčová, SKUZOMEETZACH, 2019

Michal Kindernay, ZTĚŽKLÉ NEBE, 2019

Vasil Artamonov (*1980), Alexey Klyuykov (*1983), GARÁŽ, 2006

Adéla Babánová, ZÜRICH, 2008

Adéla Babánová, POLOBOZI, 2009

Adéla Babánová, ZA UMĚLCE ROKU JSEM ZVOLILA SEBE, 2009

Michael Bielický, FOUR SEASONS, 1984

Michael Bielický, CIRCULUS VICIOSUS, 1985

Michael Bielický, PAIK (NO, I AM AN EXPERIMENTALIST), 1987

Michael Bielický, CIRCULUS VICIOSUS, 1985

Filip Cenek, PO ATENTÁTU (3 FRAGMENTY), 1998

Jiří Černický, LÍČENÍ FATA MORGÁNY, 1992

Milan Guštar, ABACUS (2002) 1/1, ABACUS AV (2013) 1/1, ABACUS CD (2002) 1/50

Lumír Hladík, MOŘE V ZRCADLE, 1980

Milan Knížák, STONE CEREMONY (KAMENNÝ OBŘAD), 1972

Milan Knížák, ZAB SE A LEŤ, 1982

Milan Kohout, TRACING SHADOWS, 1987

Václav Magid, KAMERA, 2005

Michaela Maupicová, KRY, 2007

MINA – Milan Mikuláštík (*1975) a Jan Nálevka (*1976), MINA: TRADICE VERTIKALITY V BRETANI, 1999

Rudolf Němec, MANIPULACE, nedatováno

Michal Pěchouček, KOUZLO SYMPATIE, 2001

Tomáš Ruller, AUTOPORTRÉT, 1984

Tomáš Ruller, PADÁNÍ, 1985

Jan Ságl, POCTA FAFEJTOVI, 1972

Erik Sikora, VYNÁLEZ NAVIGACE, 2007

Matěj Smetana, POSLEDNÍ MALÍŘI NA ZEMI, 2012–2017

Sláva Sobotovičová, HLEDÁNÍ 1234, 2005

František Stárek, SÓLO NA BICÍ, 1974–1977

Tomáš Svoboda, A STORY, 2011

Miloš Šejn, NA VRCHOLU ZEBÍN, 1986

Mark Ther, KIM, 2002

Mark Ther, PICK A WEDGIE, 2004

Tereza Velíková, BABI 01, 02, 03, 2009

Vít Soukup, PÍSEŇ KOLTŮ, 1993

Martin Zet, LACINÉ SOCHY, 1999

Erik Sikora, BEZDOMOVCOM, 2006

Erik Sikora, NEKONEČNÁ VÝSTAVA, 2007

Guma guar, TRILOGIE, 2003-2005

Jan Ságl, POCTA FAFEJTOVI, 1972

Jan Ságl, SAMIZDAT, 1972

Jan Ságl, UNDERGROUND, 1972

Lumír Hladík, HRANICE, OTÁZKA BEZ ODPOVĚDI, 1977

Lumír Hladík, MŮJ OSOBNÍ ·NEKONEČNÝ· VEKTOR, 1977

Lumír Hladík, NEZNÁMÝ ZŮSTAL NEZNÁMÝ, 1977

Lumír Hladík, RITUÁLNÍ VRAŽDA PITOMÉHO ÚSMĚVU, 1976

Lumír Hladík, UŽ NIKDY TENHLE BALVAN, 1978

Lumír Hladík, ZMENŠIL JSEM PRŮMĚR ZEMĚ, 1977


Matěj Smetana, ZATMĚNÍ SLUNCE, 2012

Michal Baumbruck, BEZ NÁZVU· UNTITLED, 1980

Michal Baumbruck, DLOUHÁ· THE LONG ONE, 1979

Milan Guštar, ČÁRY, 1984· 2021

Milan Knížák, GINGER ISLAND, 1969

Milan Knížák, MATERIÁLOVÉ UDÁLOSTI, 1977

Milan Knížák, NEW YORK 1, 1969

Milan Knížák, NEW YORK 2, 1969

Milan Knížák, ZAB SE A LEŤ, 1982

Milan Kohout, SVATEBNÍ DAR, 1983

Peter Rónai, ABC, 1988

Peter Rónai, DADA METRÓNOM, 1988

Peter Rónai, IN-FORMÁCIE (RE-MAKE), 1998

Peter Rónai, IN-FORMÁCIE, 1998

Peter Rónai, JE JE JE, 1988

Peter Rónai, OBJEKT SUBJEKT, 1988

Peter Rónai, OBJEKT AKCIA, 1989

Peter Rónai, POCKET ART, 1989

Peter Rónai, PRINCÍPY MODERNÉHO UMENIA, 1988

Rudolf Němec, AMERIKA, 80. léta 20. stol

Rudolf Němec, PROMĚNY, 80. léta 20. stol.

Rudolf Němec, SLUNEČNÍ HODINY A KUKLENÍ, 1970

Rudolf Němec, STÍNY, 80. léta 20. stol

Vít Soukup, INŽENÝR VANČO „POSTMODERNÍ KRAKATIT“ O VYNÁLEZCI VIRTUÁLNÍ REALITY, 1995

Vít Soukup, KLÁRA Z DĚDINY (VESNICKÁ BALADA), 1993

Vít Soukup, KLEOFÁŠOVA KAMÍNKA, 1996

Vít Soukup, PÍSEŇ KOLTŮ, 1993

Vít Soukup, STAŘÍ BRAŠI – DRUHÝ DÍL SERIÁLU, 1993

Vít Soukup, STAŘÍ BRAŠI – PRVNÍ DÍL SERIÁLU, 1993