Výzkum zobrazování příběhu a osobnosti Kryštofa Kolumba ve výtvarném umění

Těžiště výzkumu GMU bylo v roce 2022 zaměřeno
na problematiku kolonialismu ve výtvarném umění. Výstava Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes (07/10/22–12/03/23) je výsledkem předchozího dvouletého průzkumu kurátorky Vjery Borozan, jenž byl v limitovaném rámci prezentován i na stejnojmenné výstavě. Druhý výstup tohoto výzkumu představuje doprovodná publikace Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes, jejíž příprava probíhala v roce 2022 a realizoval ji autorský tým GMU. Kritický katalog, který vyšel v roce 2023, splňuje formální atributy odborné knihy (recenzované odborníkem na danou oblast
atp.) a přináší nové poznatky týkající se
tématu.

Cílem projektu bylo představit zejména zobrazování příběhu a osobnosti Kryštofa Kolumba prostřednictvím uměleckých děl vznikajících, dostupných a šířených v lokálním kontextu od druhé poloviny 19. století do současnosti. Záměrem publikace bylo vtáhnout čtenáře do sítě estetických, sociálních, ekonomických i politických vztahů, umožnit jim hledat souvislosti mezi minulostí a současností, estetikou a ekonomií, uměním a politikou, kolonialismem a kapitalismem. A tedy zmapovat nejen to, co tato umělecká díla vypovídají o Kolumbovi, ale především o lidské společnosti, o představách a projekcích, které se za nimi ukrývají. Kolektiv autorů přibližuje čtenářům proměnu a kontext narativu všeobecně známé klíčové osobnosti světových novodobých dějin. V obecné rovině bylo cílem výzkumného projektu přiblížit odborné i širší veřejnosti na pozadí transformace způsobů zobrazování tohoto mýtu také současné aktuální otázky a témata jako demytizace, přehodnocování modernity, kanonizace nebo záměrné vymazávání a zamlčování určitých skutečností apod.

Publikace Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes je k zakoupení na e-shopu GMU.

Více informací o výstavě naleznete zde.