GALERIE VLADIMÍRA PRECLÍKA

Kolekci 54 děl věnoval v roce 2008 sochař Vladimír Preclík Královéhradeckému kraji. Soubor sestavil jako retrospektivní přehled své tvorby od přelomu 50. a 60. let 20. století až po závěrečné období. Autorovu všestrannost připomínají sochařská díla z kamene, kovu a především dřeva, ale i návrhy na některé pomníky nebo obrazy a grafické listy. Kolekci doplňují portréty Vladimíra Preclíka od významných českých umělců (např. Jiří Kolář, Adolf Hoffmeister a další). Z děl sbírky je sestavena stálá expozice ve výstavním prostoru nazvaném Galerie Vladimíra Preclíka v prvním patře GMU.

Sbírka byla zpočátku nainstalována v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a záštitu nad ní převzal Rotary klub Hradec Králové. I po přestěhování galerie do budovy GMU v roce 2016 na původním místě zůstal panel s kresebnými studiemi a tři monumentální objekty (Alespoň kousek chrámu I-II a Model pomníku druhého odboje).

Vladimír Preclík

(1929 Hradec Králové – 2008 Praha)  patří mezi významné představitele českého moderního umění. Nejprve v roce 1943 nastoupil do učení v řemesle řezbářském a pozlacovačském v Hradci Králové. Od roku 1946 studoval na Vyšší průmyslové škole sochařsko-kamenické v Hořicích a v roce 1950 pokračoval na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové v sochařském ateliéru Josefa Wagnera.

Vedle prostorové tvorby se věnoval také malbě, kresbě, grafice a literatuře, byl jedním ze zakladatelů a organizátorů Hořického sochařského sympozia a podílel se rovněž na výchově mladé umělecké generace jako profesor a děkan Fakulty výtvarného umění Vysokého učení technického v Brně.

V Hradci Králové se s jeho tvorbou můžeme setkat i na jiných místech: u hotelu Alessandria je umístěn Květ Polabí (1969), v areálu Klicperova divadla Antické drama (1998) a Portrét Václava Klimenta Klicpery (2002), v nové budově výukového centra ve fakultní nemocnici se nachází Portrét lékaře a vědce Karla Rokitanského (2005) a v katedrále sv. Ducha je od roku 2006 umístěna Podobizna sv. Klimenta.

NEKOUSAVĚ KOUSATI, 1980, mořené a malované dřevo, kožešina, kůže

TRN, 1962, malované dřevo

STEPNÍ KVĚT, 1973, dřevo, kov, kůže

VESELÁ ČTVEŘICE, 2005, mořené a malované dřevo

KVĚTINA VĚDOMÁ SI SVÉ VÝJIMEČNOSTI, 2001, malované dřevo

DVOJBAREVNÁ MASOŽRAVÁ, 2000, malované dřevo

PODZIM JE TADY, 1999, malované dřevo

SIGNÁL, 2007, malované dřevo

DRAČÍ HNÍZDO, 2005, mořené a malované dřevo

PORTRÉT JOSEFA ČAPKA (z cyklu Česká avantgarda), 1960, malovaný bronz

PORTRÉT E. F. BURIANA, 1958, bronz

PORTRÉT VÍTĚZSLAVA NEZVALA, 1960, vápenec

VERTIKÁLNÍ KOMPOZICE, 1965, dřevo

KDYBY KOPEC ODEŠEL, 1999, olej, plátno

IGNÁC (SÍTOTISK), 1970, papír

SÍTOTISK, 1970, papír

VLADIMÍR PRECLÍK (autor HOFFMEISTER ADOLF), 1967, papír, tuž, koláž

VLADIMÍR PRECLÍK (autor KOLÁŘ JIŘÍ), 1982, papír, koláž chiasmáž