Galerie moderního umění

GMU od svého vzniku v roce 1953 vytváří a doplňuje sbírku Galerie moderního umění. Po celou dobu věnuje pozornost vyváženému zastoupení všech období, uměleckých směrů a tendencí, které měly vliv na vývoj českého umění od přelomu 19. a 20. století až po tvorbu současných autorů. Nezanedbatelnou část fondu tvoří také práce umělců spjatých s regionem východních Čech. Kolekce čítající více než 9 000 položek je dále členěna na několik podsbírek: Obrazy, Plastiky, Kresby, Grafika. Sbírka je veřejnosti přístupná v pravidelně obměňované stálé expozici.

Základem sbírky se stala někdejší královéhradecká Městská obrazárna (1919–1953) a především kolekce 100 obrazů a prací na papíře, které biskup Josef Doubrava (1852–1921) v roce 1919 daroval Královéhradeckému kraji. Soustavná sbírkotvorná činnost začala až po roce 1963, kdy galerie zásluhou ředitele Dr. Josefa Sůvy (*1934) získala mnoho unikátních děl české moderny. Nynější akviziční činnost GMU se zaměřuje především na tvorbu současných českých autorů a autorek po roce 1989, pohyblivý obraz a díla z prostoru střední a východní Evropy.

AUTOŘI ZASTOUPENÍ VE SBÍRKÁCH

Ve sbírkách galerie se nacházejí díla autorů, jejichž tvorba je spojena s počátky českého moderního umění (Jan Preisler, Antonín Slavíček, Antonín Hudeček, Václav Radimský), práce členů Osmy a Skupiny výtvarných umělců (Emil Filla, Bohumil Kubišta, Antonín Procházka, Josef Čapek, Václav Špála), představitelů sociálně zaměřené tvorby 20. let (Miloslav Holý, Karel Holan, Jan Kotík), krajinářů Umělecké besedy (Vojtěch Sedláček, Václav Rabas, Vlastimil Rada), díla artificialismu, surrealismu a dalších imaginativních tendencí v období mezi světovými válkami (Jindřich Štyrský, Toyen, Alois Wachsman, Josef Šíma, František Muzika).

Zastoupena je také Skupina 42 (Kamil Lhoták, František Gross, František Hudeček, Jan Kotík, Ladislav Zívr), Skupina Ra (Václav Tikal, Josef Istler, Bohdan Lacina), informel a expresivní abstrakce (Vladimír Boudník, Mikuláš Medek, Robert Piesen, Jiří Balcar, Vladimír Fuka), tvorba členů Volného sdružení 12/15, Pozdě, ale přece (Ivan Ouhel, Michael Rittstein, Jiří Sopko, Jiří Načeradský, Jiří Beránek, Kurt Gebauer), skupiny Tvrdohlaví (Jiří David, Stanislav Diviš, Jaroslav Róna, Michal Gabriel, Čestmír Suška, František Skála, Petr Nikl) ad.

Dále jsou zastoupeni například Augusta Nekolová, Josef Váchal, Jan Zrzavý, František Tichý, Zdeněk Sklenář, Jiří Kolář, Václav Bartovský, Jiří John, Věra Janoušková, Jitka Svobodová, Václav Boštík, Zorka Ságlová, Karel Malich, Zdeněk Sýkora, Adriena Šimotová, Milan Langr, Miloš Šejn, Milan Knížák.

Sbírka je postupně doplňována o práce současných autorů (Anna Hulačová, Matyáš Chochola, Martin Zet, Vladimír Houdek, Milena Dopitová, Vladimír Skrepl, Jiří Petrbok, Mark Ther, Veronika Šrek Bromová, Václav Jirásek, Lubomír Typlt, Marie Lukáčová, Michal Kindernay, Radoslav Pavlíček, Lenka Klodová, Anna Daučíková, Zbyněk Baladrán, Markéta Othová ad.).

Obrazy

Kolekce obrazů zahrnuje všechny významné výtvarné směry a tendence 20. století. Specifické místo v ní zaujímá období české moderny, zejména imaginativní umění a jeho proměny včetně těch sociálně kritických (poetismus, surrealismus, informel, česká groteska ad.).

Sbírka obsahuje mimořádná díla, jejichž ceny by na trhu s uměním dosahovaly astronomických výšek. Mezi nimi nutno jmenovat Tanec Salomé Emila Filly, Stébla Josefa Šímy, Obraz Jindřicha Štyrského, Dceru velkoměsta IV Kamila Lhotáka, Schovej se, válko! od Aloise Wachsmana, řadu závažných obrazů Bohumila Kubišty nebo práce Josefa Váchala, Mikuláše Medka a členů Skupiny 42.

Nejcennějším obrazem ve sbírce je pravděpodobně Procesí v dubovém lese (1877, 1914–1915) od Ilji Jefimoviče Repina. Kolekce je postupně doplňována díly současných umělců (Vladimír Houdek, Modrý anagram, Lubomír Typlt, Zapálíme slunce uprostřed noci, Zorka Ságlová, Zelený III, Vladimír Kokolia, Narcis ad.).

Vladimír Skrepl
BEZ NÁZVU (VLNA), 1997

Vladimír Houdek, MODRÝ ANAGRAM, 2010

Josef Bolf
NEVKUSNÉ MUTACE, 1998

Lenka Vítková
SUKNĚ, 2018

Jiří Petrbok
BEZ NÁZVU I, 1996

Luděk Rathouský
TV KŘESLO, 2007

Josef Čapek
MUŽ V TVRĎÁKU, 1915

Josef Váchal
VZÝVAČI ĎÁBLA, 1909

Augusta Nekolová
MAMINKA (studie), 1916

Rudolf Kremlička
PODOBIZNA SL. SCHÜCKOVÉ, 1927

Bohumil Kubišta
AUTOPORTRÉT SE ZELENÝM POZADÍM, 1908

Jan Preisler
POHÁDKA, 1901–1902

Plastiky

Sochy, plastiky, reliéfy a prostorové objekty představují početně nejmenší skupinu děl zastoupených ve sbírkách GMU, neboť galerie dlouhou dobu postrádala vhodné prostory pro jejich uchovávání. Nezanedbatelnou část kolekce tvoří práce autorů spjatých s regionem východních Čech, který má velmi silnou sochařskou tradici, řada významných umělců odtud přímo pocházela či zde působila na Sochařsko-kamenické škole v Hořicích. Mezi nejvýznamnější patří reprezentativní kolekce pozdní tvorby Ladislava Zívra, sochařská pozůstalost Quida Kociana nebo díla Josefa Wagnera.

Dále jsou zastoupeni autoři české grotesky a informelu (Karel Nepraš, Jan Koblasa, Aleš Veselý a Vladímír Janoušek) i geometrické abstrakce (Hugo Demartini, Radoslav Kratina). Nejcennější díla sbírky pocházejí především od umělců generace 60. až 80. let 20. století – Karel Nepraš, Šviháček a Baletka, Enigma I a Kumulace Aleše Veselého nebo Housenka (Perestrojky) Kurta Gebauera. V současnosti je sbírka doplňována novými akvizicemi současného umění (Matyáš Chochola, Démoni slunovratu, Anna Hulačová, Apollón a Dionýsos, Lenka Klodová, Gentlemani, Martin Zet, Variabilní kámen M, Jitka Svobodová, Ohnuté stromy ad.).

Otto Gutfreund
PSÍK, 1928

Lenka Klodová
ŠPINAVÁ ZEĎ, 2012

Matyáš Chochola
DÉMONI SLUNOVRATU, 2014

Josef Václav Myslbek
SKICA K HUDBĚ, 1907–1912

Quido Kocian
GIGANTOVA ŽENA, 1914

Stanislav Sucharda
POKLAD, 1897

Kresby

Největší částí rozsáhlé sbírky kreseb jsou bezesporu tradiční studie, často sochařské (Ladislav Beneš, Josef Škoda, Josef Wagner, Ladislav Zívr, Jan Štursa ad.). Kolekce jako jediná ze sbírek GMU obsahuje ve větší míře díla autorů 19. století (Felix Jenewein, Julius Mařák, Luděk Marold, Josef Tulka, Jan Nowopacký, Jan Preisler ad.), za pozornost stojí soubor kartónů s návrhy realizované výmalby kostela v Gruntě od malíře Františka Urbana. Malou, avšak velmi kvalitní část kolekce představují ohlasy imaginativního umění a surrealismu v dílech autorů 60. a 70. let 20. století (Aleš Veselý, Ladislav Novák, Josef Vyleťal ad.).

Silnou stránkou jsou i práce umělců generace 80. let (Adriena Šimotová, Václav Stratil, Jitka Svobodová, Jiří Kornatovský, Čestmír Suška, Jan Steklík a Miloš Šejn). Vedle děl českých autorů do sbírky patří rovněž unikátní soubor raritních asijských kreseb včetně signovaného díla čínského malíře Čchi Paj-še Krevety. Nyní je kolekce rozšiřována o práce současných autorů, k nim patří i téměř čtyřmetrová kresba Stéla III od Margity Titlové Ylovsky.

Bohumil Kubišta
AUTOPORTRÉT, 1909

Jitka Svobodová
KMENY II, 1990

Václav Špála
HARLEKÝN A KOLOMBÍNA, 1920

Jan Preisler
LEŽÍCÍ MUŽSKÝ AKT S TYČÍ, 1980

Martin Zet
ČESKÁ SBÍRKA 20. STOLETÍ, 1995

Margita Titlová Ylovsky
STÉLA III, 1983

Luděk Marold
DÁMA SE SLUNEČNÍKEM (návrh plakátu Thís de la Porte Chinoise), 1894

Miloš Jiránek
V ZAHRADĚ, 1906–1908

Čchi Paj-š`
KREVETY, nedatováno

Grafika

Sbírka obsahuje řadu unikátních souborů české provenience a zahrnuje všechny významné výtvarné směry a tendence 20. století a ukázky téměř všech grafických technik od tisků z dřevěných či kovových desek až po experimentální tisky a moderní digitální grafiku.

Nejsilnější stránku kolekce představují díla českých secesních symbolistů, především pak členů skupiny Sursum (Josef Váchal, Jan Konůpek, František Kobliha či Rudolf Adámek), dále rozsáhlý soubor leptů Bohumila Kubišty a dalších umělců období moderny. Kvalitní soubor tvoří také práce autorů Skupiny 42 a umělců konce 50. a 60. let.

Velice dobře je zastoupena například tvorba Vladimíra Boudníka (aktivní grafika a materiálové tisky). Ve sbírce se nacházejí také fotografie a fotografické koláže převážně současných autorů (Václav Jirásek, Veronika Šrek Bromová, Markéta Othová, Miloš Šejn ad.).

Vladislav Röhling, HRADEC KRÁLOVÉ, nedatováno

Bohumil Kubišta, KUŘÁK, 1907

Zdenka Braunerová, ULIČKA V BENEVENTU, nedatováno

Josef Čapek, PROLETÁŘSKÁ MATKA, nedatováno

Josef Váchal, DITHYRAMB SVĚTŮ, 1943

Vojtěch Preissig, KRAJINA S KVĚTY, nedatováno

Fotografie

Sbírka fotografie byla založena v roce 2019 a měla by být systematicky rozšiřována o exponáty autorů a autorek působících ve výtvarném prostředí po roce 1989. Akviziční činnost tedy sleduje postmoderní tendence. Kolekce obsahuje několik chef-d’œuvre.

Je zde zastoupena například tvorba Veroniky Šrek Bromové (Fotoamputace / Fotoimplantace), Mileny Dopitové (Čtyři masky), Martina Zeta (Égalité), Markéty Othové (Ahoj babi), Václava Jiráska (Mikulášské létání 1—9) a Miloše Šejna (Současnost).

Milena Dopitová
ČTYŘI MASKY, 1992

Veronika Šrek Bromová
FOTOAMPUTACE/
FOTOIMPLANTACE, 1994

Václav Jirásek
Z CYKLU MIKULÁŠSKÉHO LÉTÁNÍ, 2009

Markéta Othová
AHOJ BABI, 2008