Rezidenční pobyt

Galerie moderního umění v Hradci Králové vybrala pro podzimní tvůrčí pobyt v ateliéru GMU pro oblast výtvarného umění následující uchazeče:

01/10-31/10/2023
Juliana Höschlová 

Narozená 1987 v Praze, Česká republika. Žije a pracuje v Bratrouchově v Krkonoších. Juliana Höschlová je multimediální umělkyně pracující převážně s kresbou, malbou, performance, instalací a textilem. Vystudovala malbu v konceptuálním ateliéru na Akademii výtvarných umění v Praze a v roce 2010 byla oceněna cenou Národní galerie NG333. V současné době působí jako pedagožka na Střední uměleckoprůmyslové škole v Turnově.

Projekt Transformace vnitřních částí prvku volně navazuje na dvouletou praxi téměř každodenní rutinní práce na digitálních malbách a kresbách. Část projektu, kterou by v ateliéru chtěla realizovat se týká velkoformátových maleb a experimentování spolu s textilem. Bude vycházet ze zkušeností, které letos na jaře a v létě sbírala jak v japonském Kyotu, kde se zúčastnila tradiční techniky barvení rostlinami a malbami v krkonošském plenéru. Textil stejně jako krkonošská krajina jsou regionálním pojítkem spjatým s Hradcem Králové.


Juliana Höschlová, Digital paintings, drawings (2020)

01/11-30/11/2023
Nina Moravcová

Nina Moravcová (roz. Michlovská) vystudovala Teorii a dějiny výtvarných umění na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde v roce 2011 společně s přáteli založila výstavní prostor Vitrína Deniska fungující dodnes. V letech 2013–2016 pracovala jako kurátorka Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem. Připravila rovněž řadu výstav pro další české galerie a v současné době pracuje jako koordinátorka grantových programů v Nadaci pro současné umění Praha.

V rámci kurátorské rezidence bude zpracovávat koncepci výstavy Jany Bernartové, Ivana Chatrného a Milana Guštara. Ráda by zhodnotila aktuální tvorbu vizuální umělkyně Jany Bernartové, kterou jako historička umění a kurátorka dlouhodobě sleduje. Výstava připravená na míru výstavnímu prostoru Černé kostky GMU bude představovat práci umělkyně v kontextu tvorby Ivana Chatrného a Milana Guštara, respektive konkrétních prací obou autorů vybraných ze sbírek GMU v Hradci Králové.


Milan Guštar, Abacus (2002-2013)