VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

Galerie moderního umění v Hradci Králové (dále jen „GMU“) hledá nájemce do nebytových prostor, které se nacházejí v budově U Koruny 217, 500 02 Hradec Králové.

Podmínkou pro výběrové řízení je dodání Vašeho podnikatelského záměru a ceny, za kterou jste ochotni nájemné platit.

Vedení galerie vybere vítěze podle podnikatelské činnosti (max. 20 bodů) a nabízené ceny (max. 20 bodů).

Jedná se o dva prostory (46 m2 a 16 m2) bez interiérového vybavení v objektu bývalé školy.

Dodavatel tepla je Tepelného hospodářství Hradec Králové a roční záloha na topení bude stanovena ve výši 30 tis. Kč. Výše zálohy na topení může být změněna podle skutečných nákladů v předcházejícím období. Záloha na elektřinu a vodu bude stanovena na základě předběžného odhadu spotřeby.

Podklady podle výše uvedených podmínek musí být zaslány na adresu spravce@galeriehk.cz. Pro termín nezávazné prohlídky prosím kontaktujte správkyni budovy Janu Hrubou (721 087 656).

● Zaslané žádosti posoudí a výběr provede vedení GMU. O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni.
● Organizátor si vyhrazuje právo neudělit podnájem.
● Vypsání výzvy: 9. května 2023.

Ke stažení ZDE.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

Galerie moderního umění v Hradci Králové (dále jen „GMU“) hledá nájemce do nebytových prostor, které se nacházejí v budově na Velkém náměstí č. p. 139.

Podmínkou pro výběrového řízení je dodání konceptu využívání nabízených prostor. GMU preferuje kulturní činnosti nebo provoz blízký kulturní instituci. Koncept využívání prostoru by měl být v rozsahu maximálně dvou normostran (3 600 znaků s mezerami). Dále požadujeme strukturovaný životopis žadatele a přehled dosavadních realizovaných projektů případně s obrazovou dokumentací.

Jedná se o prostory v budově, kde sídlí a kterou spravuje GMU. Nabízené prostory bez interiérového vybavení jsou určeny k provozování podnikatelské činnosti se samostatným vstupem z Klicperovy ulice o celkové ploše 20,4 m2 včetně toalety. Celková cena pronájmu za celý kalendářní rok je 48 960 Kč. (měsíční nájemné 4 080 Kč). Nejbližší možný termín předání prostoru je 1. 5. 2024.

Nebytové prostory jsou vytápěny ústředním topením pomocí plynového kotle. Spotřeba tepla je měřena dálkově pomocí individuálního měřiče. Spotřeba vody je měřena podružným vodoměrem a roční záloha spotřeby vody bude stanovena ve výši 3 600 Kč. Roční záloha na topení bude stanovena ve výši 12 000 Kč. Výše záloh na topení i vodu může být změněno podle skutečných nákladů v předcházejícím období. Nebytové prostory jsou vybaveny vlastním elektroměrem. Budoucí nájemce si sám sjedná smlouvy o dodávce elektřiny. Studenou vodu ohřívá elektrický bojler. V místě je plná občanská vybavenost a parkování v nedalekém parkovacím domě, 10 minut chůze je pak bezplatné parkoviště před koupalištěm Flošna.

GMU se nachází v pozdně secesní budově bývalého Záložního úvěrového ústavu, postavené podle návrhu významného českého architekta Osvalda Polívky v letech 1911–1912. Plánovaná rekonstrukce sklepních prostorů může dočasně omezit provoz nabízených nebytových prostor, předpokládaný termín zahájení rok 2025. GMU je veřejná výstavní instituce, tedy standardizovaná veřejně prospěšná služba, veřejným statkem, trvale uchovává a odborně zpracovává umělecká díla pro budoucí generace. Veřejnou službou se rozumí poskytování volného přístupu k požadovaným informacím o sbírkách. Galerie je institucí sloužící společnosti a přispívá k rozvoji vzdělanosti.

Podklady podle výše uvedených podmínek musí být zaslány na adresu spravce@galeriehk.cz. Uzávěrka přihlášek je do 29. dubna 2024. Pro termín nezávazné prohlídky prosím kontaktujte správkyni budovy Janu Hrubou (721 087 656).

● Galerie moderního umění v Hradci Králové je příspěvkovou organizací Královehradeckého kraje.
● Po termínu předložené žádosti (29. duben 2024, 23.59), neúplně či chybně zpracované projekty nebudou do výběrového řízení zařazeny.
● Zaslané žádosti se nevrací.
● Zaslané žádosti posoudí a výběr provede komise GMU. O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni 30. dubna 2024.
● Organizátor si vyhrazuje právo neudělit podnájem.
● Vypsání výzvy: 12. dubna 2024, ukončení VŘ 29. dubna 2024.

Ke stažení ZDE.