VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

Galerie moderního umění v Hradci Králové (dále jen „GMU“) hledá nájemce do nebytových prostor, které se nacházejí v budově U Koruny 217, 500 02 Hradec Králové.

Podmínkou pro výběrové řízení je dodání Vašeho podnikatelského záměru a ceny, za kterou jste ochotni nájemné platit.

Vedení galerie vybere vítěze podle podnikatelské činnosti (max. 20 bodů) a nabízené ceny (max. 20 bodů).

Jedná se o dva prostory (46 m2 a 16 m2) bez interiérového vybavení v objektu bývalé školy.

Dodavatel tepla je Tepelného hospodářství Hradec Králové a roční záloha na topení bude stanovena ve výši 30 tis. Kč. Výše zálohy na topení může být změněna podle skutečných nákladů v předcházejícím období. Záloha na elektřinu a vodu bude stanovena na základě předběžného odhadu spotřeby.

Podklady podle výše uvedených podmínek musí být zaslány na adresu spravce@galeriehk.cz. Pro termín nezávazné prohlídky prosím kontaktujte správkyni budovy Janu Hrubou (721 087 656).

● Zaslané žádosti posoudí a výběr provede vedení GMU. O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni.
● Organizátor si vyhrazuje právo neudělit podnájem.
● Vypsání výzvy: 9. května 2023.

Ke stažení ZDE.