Galerie moderního umění
v Hradci Králové

OPAKOVANÉ VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA VEDOUCÍHO PRACOVNÍKA/ICI CENTRA ARCHITEKTURY KHK

Náplň Centra architektury

Královéhradecký kraj připravuje nový projekt s názvem Centrum architektury. Smyslem projektu bude podpora rozvoje kvalitní architektury a urbanismu a také kvality života obyvatel v regionu. V kontextu České republiky jde o unikátní projekt, který se inspiruje především praxí obdobných center v německy mluvících zemích, ale i příklady inspirativních iniciativ z ČR.

Centrum bude v první fázi sloužit jako platforma realizující své aktivity v rámci krajské Galerie moderního umění v Hradci Králové. Po prověření pilotního provozu bude zváženo ustanovení samostatné organizace.

Hlavní náplní centra bude:
● podpora sdílení dobré praxe v regionu v oblasti architektury a urbanismu na úrovni odborné veřejnosti a samospráv,
● vzdělávání veřejnosti v oblasti kvalitní architektury, urbanismu a veřejného prostoru, včetně umění ve veřejném prostoru,
● diskuse témat spojených s globálními trendy, které souvisí s rozvojem sídel,
● komunikace s organizacemi či účastníky kvalitních projektů, kteří se problematice věnují v ČR i zahraničí.

Projekt naplňuje Strategii rozvoje Královéhradeckého kraje v oblasti kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví (cíl 14) i státní Politiku architektury a stavební kultury České republiky – Aktualizace 2022, schválenou vládou ČR 4. ledna 2023 usnesením č. 6., konkrétně rozvoj regionálních center architektury (cíl 9). Přispívá také naplňování státní Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních odvětví České republiky.

 

Koho hledáme?

Hledáme vizionáře/ky v oblasti architektury a urbanismu s vášní pro udržitelná města a vesnice budoucnosti, v jejichž centru je kvalita života jejich obyvatel.

Kandidát/ka by měl/a splňovat následující kritéria:
● dobrou orientaci v oblasti rozvoje sídel i krajiny a v současných trendech,
● koncepční myšlení,
● výborné komunikační dovednosti a schopnost naslouchat,
● dobré veřejné vystupování a prezentační dovednosti,
● dobré organizační schopnosti a zkušenosti s vedením malých týmů,
● vytrvalost při rozjezdu něčeho nového.

Co bude vedoucí centra dělat?

Vedoucí centra bude:
● ve spolupráci s širším týmem utvářet vizi a koncepci nově vznikajícího Centra architektury Královéhradeckého kraje,
● koncepčně připravovat program centra,
● v první fázi pomáhat i s organizací a realizací programu Centra architektury,
● komunikovat s odbornou i laickou veřejností v regionu a v ČR,
● komunikovat s odbornou veřejností v zahraničí.

 

Jaké je vhodné vzdělání?

Vhodné je vzdělání v oblastech regionální rozvoj, architektura a urbanismus, sociologie, politologie, životní prostředí, sociální geografie s orientací na rozvoj regionu a venkova, dějiny umění, produkce nebo management v oblasti kultury a umění se zájmem o kulturní a kreativní odvětví jako součást rozvoje regionu.

 

Požadavky:
státní občanství ČR,
● znalost AJ – komunikace a písemný projev na úrovni B1–C1,
● administrativní, produkční a manažerské dovednosti, zkušenosti s projektovým a finančním řízením oddělení,
● uživatelská znalost kancelářských programů (MS Office) na vysoké úrovni,
● řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič),
● čistý trestný rejstřík.

 

Co zaslat jako podklad pro výběrové řízení?

Kandidát/ka jako podklad pro výběrové řízení zašle:

 • strukturovaný životopis (max. rozsah A4),
 • motivační dopis (max. rozsah jedna normostrana),
 • stručnou koncepci centra dle struktury viz. níže (max. rozsah 5400 znaků včetně mezer).

Struktura popisu koncepce centra:

Při promýšlení koncepce zohledněte následující limity: rozpočet centra v letech 2024 až 2026 bude maximálně 3 mil. Kč ročně a bude mít maximálně tři pracovní pozice. Centrum bude mít k dispozici prostory pro pořádání seminářů i menší prostory pro výstavy a další program pro veřejnost.

● Stručně popište smysl a potřebnost centra, jak jej vidíte Vy.
● Navrhněte roční program centra.
● Kdo by pro Vás byli hlavní partneři centra a jak s nimi chcete spolupracovat?
● Kde vidíte centrum za tři roky?
● Jak si představujete financování centra a jak byste jej doporučil/a finančně zajistit?

Co Centrum architektury nabízí?

Platové podmínky:
● platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění) a osobní ohodnocení po zkušební době, hrubá mzda v rozmezí 35–42.000 Kč,
● preferovaný pracovní úvazek v rozmezí 32–40 hodin týdně,
● jeden den home office týdně.

 

Vyhlášení opakovaného výběrového řízení na vedoucího pracovníka/ici Centra architektury Královéhradeckého kraje je 11. května 2023. Uchazeči/ky zašlou požadované dokumenty elektronicky na adresu ekonom@galeriehk.cz nejpozději do 7. 7. 2023. První kolo výběrového řízení proběhne bez osobní účasti uchazečů. Uchazeči/ky postupující do druhého kola obdrží okruhy témat, které budou diskutovány v rámci osobního pohovoru se členy hodnotící komise.

Druhé kolo výběrového řízení proběhne formou osobního pohovoru v sídle Galerie moderního umění v Hradci Králové, Velké náměstí 139, Hradec Králové. O termínu a způsobu konání druhého kola výběrového řízení budou postupující informováni minimálně týden předem.

Zasláním Vašeho životopisu dáváte Galerii moderního umění v Hradci Králové souhlas ke zpracování Vašich osobních dat a jejich uchování v databázi uchazečů výhradně za účelem zprostředkování zaměstnání po dobu výběrového řízení.

 

Členové hodnotící komise

Výběrová komise, které kandidáti/ky představí svoji vizi, se bude skládat z následujících členů:
Martina Berdychová, náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí, kultury a cestovního ruchu
Oldřich Bittner, architekt Královéhradeckého kraje, v regionu dlouhodobě působil jako městský architekt
František Zachoval, ředitel Galerie moderního umění v Hradci Králové
Petr Lešek, Projektil architekti, člen pracovní skupiny Soutěže ČKA. Za ČKA se věnuje zákonu o zadávání veřejných zakázek, tématu Smart Cities a „politice architektury“.
Marcela Steinbachová, architektka, ředitelka a dramaturgyně festivalu Den architektury.

Tajemnice komise: Mgr. Kateřina Churtajeva, vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Královéhradeckého kraje.

V případě dotazů je kontaktní osobou tajemnice komise Mgr. Kateřina Churtajeva (tel. č. 737 997 977, e-mail: kchurtajeva@kr-kralovehradecky.cz). Více o výběrovém řízení ke stažení ZDE.

 

Koncept Centra architektury Královéhradeckého kraje ke stažení ZDE.

Více o Centru architektury naleznete ZDE.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

Galerie moderního umění v Hradci Králové (dále jen „GMU“) hledá nájemce do nebytových prostor, které se nacházejí v budově U Koruny 217, 500 02 Hradec Králové.

Podmínkou pro výběrové řízení je dodání Vašeho podnikatelského záměru a ceny, za kterou jste ochotni nájemné platit.

Vedení galerie vybere vítěze podle podnikatelské činnosti (max. 20 bodů) a nabízené ceny (max. 20 bodů).

Jedná se o dva prostory (46 m2 a 16 m2) bez interiérového vybavení v objektu bývalé školy.

Dodavatel tepla je Tepelného hospodářství Hradec Králové a roční záloha na topení bude stanovena ve výši 30 tis. Kč. Výše zálohy na topení může být změněna podle skutečných nákladů v předcházejícím období. Záloha na elektřinu a vodu bude stanovena na základě předběžného odhadu spotřeby.

Podklady podle výše uvedených podmínek musí být zaslány na adresu spravce@galeriehk.cz. Uzávěrka přihlášek je do 20. června 2023. Pro termín nezávazné prohlídky prosím kontaktujte správkyni budovy Janu Hrubou (721 087 656).

● Zaslané žádosti posoudí a výběr provede vedení GMU. O výsledku výběrového řízení budou předkladatelé vyrozuměni 25. června 2023.
● Organizátor si vyhrazuje právo neudělit podnájem.
● Vypsání výzvy: 9. května 2023.
● Termín předání prostoru 30. června 2023.

Ke stažení ZDE.

Výběrové řízení na pronájem skladových prostor

Galerie moderního umění v Hradci Králové (dále jen „GMU“) hledá nájemce do nebytových prostor, které se nacházejí v budově U Koruny 217, 500 02 Hradec Králové.

Jedná se o dva skladové prostory bez interiérového vybavení v objektu bývalé školy:

 • malá hala cca 132 m2 + kancelář cca 20 m2 a příruční skládek
 • velká hala cca 280 m2

  Dodavatel tepla je Tepelného hospodářství Hradec Králové. Výše zálohy na topení bude stanovena podle skutečných nákladů v předcházejícím období. Záloha na elektřinu a vodu bude stanovena na základě předběžného odhadu spotřeby.

 • Podklady podle výše uvedených podmínek musí být zaslány na adresu spravce@galeriehk.cz. Pro termín nezávazné prohlídky prosím kontaktujte správkyni budovy Janu Hrubou (721 087 656).

  ● Zaslané žádosti posoudí a výběr provede vedení GMU
  ● GMU si vyhrazuje právo neudělit podnájem
  ● Termín předání prostoru: dohodou

  Podmínkou je dodání Vašeho podnikatelského záměru a ceny, za kterou jste ochotni nájemné platit.

  Ke stažení ZDE.

  Praxe na pozici asistenta/ky vedoucí edukátorky

  Nabízíme praxi na pozici asistenta vedoucí edukátorky v rámci příměstského tábora LETNÍ TVOŘENIŠTĚ.

  Termíny konání:
  1. TURNUS  24–28/07/23
  2. TURNUS 7–11/08/23

  Náplň praxe:
  ● pomoc při přípravě a realizaci aktivit
  ● pořizování fotodokumentace
  ● individuální pomoc a podpora dětí
  ● organizační zajištění
  ● doprovod při pohybu po městě a parcích

  Požadujeme:
  ● zkušenost s pedagogikou
  ● ochotu spolupracovat
  ● schopnost vést kolektiv děti
  ● zodpovědný přístup k práci

  Nabízíme:
  ● praxi v oboru galerijní edukace
  ● práci v přátelském týmu
  ● práci v inspirativním prostředí GMU HK
  ● pondělí–pátek oběd a svačinu

  Bližší informace k připravovanému programu naleznete ZDE.

  V případě zájmu zašlete životopis a uveďte preferovaný termín praxe na e-mail edukace@galeriehk.cz do 9. června 2023.