Galerie moderního umění
v Hradci Králové

Edice GMU

Edice GMU je publikační platformou zajišťující nejen vlastní produkci, ale též i propagaci a distribuci vydávaných titulů. Ediční plán nekopíruje pouze výstavní činnost galerie, ale od roku 2019 se soustředí také na kvalitní tituly, jako jsou autorské monografie, studijní a vzdělávací texty, odborné sborníky či překlady významných děl. Publikace GMU distribuujeme po celé České republice, proto jsou k dostání nejen v prodejně galerie a v našem e-obchodu, ale i u dalších knihkupců.

Publikační činnost GMU 2020

V roce 2020 vydala Galerie moderního umění v Hradci Králové ve spolupráci se Společností Jindřicha Chalupeckého a BiggBoss Books autorskou knihu Matyáše Chocholy Vůně úspěchu. Publikace představuje volný umělecko-lettristický experiment, ve kterém se slova a obrazy řadí intuitivně do nových konstelací a svobodných celků. Autorem syrových animálních kreseb a celostránkových surrealistických vizí je výtvarník Alexandr Puškin. Knihu graficky zpracoval Ondřej Šorm. Na koncepci publikace se editorsky podílela Petra Nováková. Publikace byla realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

K novým stálým expozicím vyšly dva obsáhlé katalogy, jejichž autory jsou zároveň kurátoři obou dlouhodobých výstav: Katalog Posledních padesát let koncipoval Tomáš Pospiszyl, přední teoretik současného umění. Publikace přibližuje rozmanitost současné umělecké tvorby nikoli chronologicky, ale tematicky, s důrazem na různorodost výtvarného jazyka konkrétních umělců a umělkyň, včetně mladé generace. Rovněž katalog s názvem Minulé století – dvacet osobností představuje českou výtvarnou tvorbu 20. století nikoli tradičně na základě chronologického řazení stylů, ale skrze svébytná díla dvaceti vybraných uměleckých osobností. Jeho autorkou a editorkou je Petra Příkazská, kurátorka GMU, svými texty do publikace přispěly také Kateřina Křížkovská a Judita Kožíšková. Oba katalogy vznikly s finanční podporou Ministerstva kultury ČR. Graficky je zpracovala Anna Štysová.

K dočasným výstavám edice GMU v roce 2020 vydala několik leafletů (skládanek) s kurátorskými texty a grafickou úpravou Cindy Kutíkové & Jiřího Mocka:

  • Matyáš Chochola | Dějiny lidstva, Petra Příkazská
  • Nekousavě kousati | Dar Vladimíra Preclíka Královéhradeckému kraji, Kateřina Křížkovská
  • Petra Malinová | Z úcty k hlíně, Anna Zemanová
  • Dalibor Bača | Za kulisou, Rado Ištok
  • Dalibor Bača | Behind the Scenes, Rado Ištok
  • Petr Stanický | Jiný prostor, Anna Zemanová
  • Jiří Hilmar | Nalézat ztracenou rovnováhu, Ilona Víchová

Kromě leafletů k výstavám vyšly ještě další dvě skládanky: leaflet O budově s textem historika architektury Ladislava Zikmunda-Lendera, který se věnuje historii budovy GMU. Druhá skládanka Křížová cesta 21. století slouží jako průvodce sochařským cyklem ve správě GMU s názvem Příběh utrpení a nadějí člověka, nacházejícím se na loukách u Stanovic a Žirče, nedaleko Kuksu. Autorkou textů je Kateřina Křížkovská.

Publikační činnost GMU 2019

V roce 2019 byla v edici GMU vydána rozsáhlá publikace Biskup Josef Doubrava, milovník umění a mecenáš / Odkaz královéhradeckého biskupa městu Hradec Králové. Kniha mapuje život Josefa Doubravy se zaměřením na jeho lásku k umění a spolupráci s malířem Františkem Urbanem na realizaci kostela v Gruntě (okres Kolín). Autoři textů jsou Tereza Cachová, Marcel Fišer, Judita Kožíšková, Kateřina Křížkovská, Radek Norbert Martinek, Lucie Podhrázská Dušková, Petra Příkazská a Zuzana Vávrová. Publikace byla realizována za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a statutárního města Hradec Králové.

K dalším výstavám vyšly dvě publikace: Katalog Jiří Načeradský & Lubomí Typlt – Příčný řez / A cross-section s autorským textem kurátora výstavy Petra Vaňouse, který mapuje život a dílo Jiřího Načeradského a jeho žáka, současného umělce Lubomíra Typlta, a katalog Krajina skrytá uvnitř světa – Obrazy Orlických hor s texty kurátorky výstavy Kláry Zářecké a teoretika Vlastimila Tokoše. Publikace nabízí přehled autorů tvořících na území Orlických hor od začátku 19. století po současnou generaci, členěný dle geografického uspořádání. Katalog sloužil i jako průvodce výstavou, jeho kapitoly odkazovaly k členění výstavních prostor.