Výzkum díla Věry Jičínské

Badatelský výstup v roce 2023 představovalo uspořádání výstavy Věra Jičínská, doprovozené vydáním stejnojmenné odborně recenzované monografie autorky Martiny Pachmanové. Výstava a publikace především přispěly k hlubšímu poznání díla Věry Jičínské, přiblížily dosud neznámé oblasti její tvorby. Dané téma však autorka knihy pojala šířeji a zmapovala i vazby českého meziválečného umění na mezinárodní umělecké prostředí i tehdejší tzv. „ženské umění“. Tím, že kniha přibližuje i další kulturní, geografické a personální souvislosti a přináší nové poznatky k tvorbě Jičínské, napomáhá hlubšímu poznání a porozumění vývoji umění 20. století v českých zemích.

Martina Pachmanová, Věra Jičínská, Hradec Králové 2023.

Informace o publikaci

Autorka textu: Martina Pachmanová
Počet stran: 196
Vazba: V4, švýcarská
Grafická úprava: Luboš Drtina
Úprava reprodukcí: Zdeněk Franc
Tisk: H.R.G. spol. s r.o.
Formát: 170 × 230 mm (na výšku)
Vydání: první
Rok vydání: 2023
ISBN: 978-80-87605-84-4

Monografie malířky Věry Jičínské (1898–1961) s bohatým obrazovým doprovodem přibližuje stěžejní aspekty tvorby této pozoruhodné a neprávem opomíjené osobnosti českého moderního umění. Její autorka Martina Pachmanová na základě výběru olejomaleb, pastelů, kreseb, grafik, ale i málo známých fotografií vykresluje dobu, kdy Jičínská mezi válkami studovala, pracovala nebo vystavovala v Brně, Mnichově, Praze, Paříži, Bretani, Budapešti, Pětikostelí či Dobrušce. Mapuje vývoj malířčina díla, jehož počátky jsou spjaty s analytickým kubismem a purismem a které se přes neoklasicistickou fázi překlenulo až k výrazně subjektivní „řeči“ tvarů, barev a světel. Připomíná však také její práci na poli užitého umění, jemuž se věnovala po druhé světové válce. V neposlední řadě zhodnocuje dosud přehlíženou publicistickou činnost této umělkyně.

Odborně recenzovaná publikace vznikla s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury České republiky, Nadačního fondu Věry Jičínské, Dany Laichterové a Jiřího Görnera, města Dobruška a města Hradec Králové.