Galerie moderního umění
v Hradci Králové

Program Březen 2023

Pro tento den není žádný program

Aktuálně | Archív

PŘIPRAVUJEME VÝSTAVU VĚNOVANOU VEŘE JIČÍNSKÉ

vernisáž

Výstava Věry Jičínské přiblíží stěžejní aspekty tvorby této pozoruhodné a neprávem opomíjené osobnosti českého moderního umění. Na základě výběru obrazů, pastelů, kreseb, grafik, ale rovněž málo známých fotografií vykreslí výstava vývoj autorčina díla mezi válkami, kdy studovala, pracovala či vystavovala v Brně, Mnichově, Praze, Paříži, Bretani, Pětikostelí či Dobrušce. Připomenuty budou ale také její práci na poli užitého umění, jemuž se věnovala po druhé světové válce.

Vernisáž již v sobotu 15/04 od 15:00.

VE SPOLUPRÁCI S KRÁLOVÉHRADECKÝM KRAJEM VZNIKÁ CENTRUM ARCHITEKTURY

CENTRUM ARCHITEKTURY

Hledáme vizionáře/ku v oblasti architektury a urbanismu s vášní pro udržitelná města a vesnice budoucnosti. Více o výběrovém řízení zde.

VYPISUJEME VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR

pronájem

Galerie moderního umění v Hradci Králové hledá nájemce do nebytových prostor, které se nacházejí v budově GMU na Velkém náměstí.

Více informací o výběrovém řízení.