Galerie moderního umění
v Hradci Králové

HISTORIE GALERIE

GMU byla založena v roce 1953 jako Krajská galerie tehdejšího Královéhradeckého kraje. V prvních letech své existence sídlila na zámku v Rychnově nad Kněžnou, na jaře roku 1963 se vrátila do Hradce Králové, kde pro svou činnost využívala dvě křídla biskupské rezidence na Velkém náměstí. Tehdy byla přejmenována na Oblastní galerii a následně na Krajskou galerii (1963–1990). Své stálé sídlo a současný název Galerie moderního umění v Hradci Králové získala v lednu 1990, kdy se přestěhovala do budovy bývalého Záložního úvěrního ústavu, kde vystřídala právě zrušené Muzeum revolučních tradic Východočeského kraje, otevřené v roce 1988.

Sbírky galerie sledují především vývoj českého moderního umění od přelomu 19. a 20. století do současnosti. Od roku 2008 má GMU ve své správě nejen sbírku Galerie moderního umění v Hradci Králové, ale také další soubory uměleckých děl – sbírku Galerie Vladimíra Preclíka a Křížovou cestu 21. století tvořenou sochařským cyklem Příběh utrpení a nadějí člověka, přístupným ve volné přírodě na loukách mezi Stanovicemi a Žirčí, nedaleko Kuksu. Kromě toho byly v roce 2019 založeny dvě zcela nové sbírky – Sbírka pohyblivého obrazu a Sbírka střední a východní Evropy.

ŘEDITELÉ GMU:

1953–1956: Božena Hliněnská-Kuhnová (1906–1992)

1956–1963: Jan Baleka (*1929)

1963–1997: Josef Sůva (*1934)

1997–2018: Tomáš Rybička (*1953)

2019 – dosud: František Zachoval (*1979)

Historie budovy

Galerie moderního umění v Hradci Králové se nachází v historickém centru města, v pozdně secesní budově bývalého Záložního úvěrního ústavu, postavené podle návrhu významného českého architekta Osvalda Polívky (1859–1931) v letech 1911–1912. Výrazný vstupní portál hlavního průčelí lemují bronzové plastiky od Ladislava Šalouna z roku 1908. Mužská postava znázorňuje alegorii Účetnictví a obchodu, ženská figura představuje Plodnost a úrodu. V posledním patře věže v jihozápadním nároží se nacházejí reliéfy atlantů od sochaře Františka Fabiánka. Dva z nich znázorňující Ostražitost mají u nohou psa, třetí, nárožní atlas s atributem včelího úlu, představuje Spořivost.

Záložní úvěrní ústav se v důsledku poválečné krize v roce 1920 transformoval na Obchodní banku a objekt získala Česká průmyslová banka. V letech 1937–1986 užíval poslední patro budovy Okresní archiv. Průmyslová banka byla v roce 1943 sloučena s Živnostenskou bankou, která zde fungovala do roku 1958, kdy byl objekt adaptován na sídlo Sdružení podniků bavlnářského průmyslu Praha, které se později stalo Zemědělským nákupním a zásobovacím podnikem. V roce 1987 začal být objekt upravován na Muzeum revolučních tradic, zpřístupněné o rok později, které však záhy po svém otevření zaniklo a do budovy se v roce 1990 nastěhovala Galerie moderního umění v Hradci Králové, která zde sídlí dodnes.

V letech 2014–2016 proběhla celková rekonstrukce interiérů a exteriérů budovy GMU, jejímž investorem byl Královéhradecký kraj. Projekt si kladl za cíl zachovat dochované historické prvky a obnovit původní výzdobu v reprezentativní vstupní hale a přízemí, kde jsou soustředěny služby pro návštěvníky (pokladna a informace, šatna, kavárna, galerijní prodejna, odpočinkový prostor) a prvním patře, v němž se nachází přednáškový sál, studovna pro čtenáře a badatele, víceúčelová klubovna a dětský / výtvarný ateliér pro doprovodné programy k výstavám a stálé expozici.

V reprezentačních prostorách prvního poschodí je umístěna také Galerie Vladimíra Preclíka. Ve vyšších patrech byly naopak vybourány někdejší menší místnosti, které nebyly pro výstavní účely příliš vhodné, a vznikly tak otevřené ochozy kolem centrálního světlíku. Ve druhém a třetím poschodí jsou instalovány stálé expozice sestavené ze sbírek GMU. Čtvrté patro slouží krátkodobým výstavám, nyní je rozděleno na několik samostatných výstavních sálů: Bílá Kostka, Černá kostka a Prostor. Obnovy se dočkala také původní ocelová konstrukce prosklené střechy.

Rekonstrukce budovy GMU získala ocenění Stavba roku 2017 v celostátní soutěži vypisované Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství. V XV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis obdržel projekt zvláštní ocenění v kategorii Muzejní počin roku.

Zřizovací listina

ROZPOČET

Pronájmy

Prostory galerie (foyer v přízemí a terasu ve 4. patře galerie) je možné po předchozí domluvě pronajmout k pořádání meetingů, přednášek, firemních večírků či svatebních obřadů. Pronájem je možný pouze mimo otevírací dobu galerie. V případě zájmu o cenovou nabídku zašlete poptávku se stručným popisem akce (místo, datum a čas pronájmu, účel, počet účastníků, specifické požadavky) na email komunikace@galeriehk.cz.

KONTAKT:
Ing. Petr Hebelka
e-mail: ekonom@galeriehk.cz
telefon: 607 120 920

Partneři

Zřizovatel Galerie moderního umění

Statutární město Hradec Králové

Ministerstvo kultury ČR

Slovak Arts Council

Státní fond kultury ČR

Kdykde.cz – Kam na akce v Praze i jinde.

Vyletnik.cz – hrady a zámky, rozhledny, cyklotrasy a další tipy na výlety.

 

Výroční zprávy

Koncepce sbírkotvorné činnosti

Strategický plán

Energetická politika KHK

Energetická politika KHK, ČSN EN ISO 50001:2019