Galerie moderního umění
v Hradci Králové

HISTORIE GALERIE

GMU byla založena v roce 1953 jako Krajská galerie tehdejšího Královéhradeckého kraje. V prvních letech své existence sídlila na zámku v Rychnově nad Kněžnou, na jaře roku 1963 se vrátila do Hradce Králové, kde pro svou činnost využívala dvě křídla biskupské rezidence na Velkém náměstí. Tehdy byla přejmenována na Oblastní galerii a následně na Krajskou galerii (1963–1990). Své stálé sídlo a současný název Galerie moderního umění v Hradci Králové získala v lednu 1990, kdy se přestěhovala do budovy bývalého Záložního úvěrního ústavu, kde vystřídala právě zrušené Muzeum revolučních tradic Východočeského kraje, otevřené v roce 1988.

Sbírky galerie sledují především vývoj českého moderního umění od přelomu 19. a 20. století do současnosti. Od roku 2008 má GMU ve své správě nejen sbírku Galerie moderního umění v Hradci Králové, ale také další soubory uměleckých děl – sbírku Galerie Vladimíra Preclíka a Křížovou cestu 21. století tvořenou sochařským cyklem Příběh utrpení a nadějí člověka, přístupným ve volné přírodě na loukách mezi Stanovicemi a Žirčí, nedaleko Kuksu. Kromě toho byly v roce 2019 založeny dvě zcela nové sbírky – Sbírka pohyblivého obrazu a Sbírka střední a východní Evropy.

ŘEDITELÉ GMU:

1953–1956: Božena Hliněnská-Kuhnová (1906–1992)

1956–1963: Jan Baleka (*1929)

1963–1997: Josef Sůva (*1934)

1997–2018: Tomáš Rybička (*1953)

2019 – dosud: František Zachoval (*1979)

Historie budovy

Galerie moderního umění v Hradci Králové se nachází v historickém centru města, v pozdně secesní budově bývalého Záložního úvěrního ústavu, postavené podle návrhu významného českého architekta Osvalda Polívky (1859–1931) v letech 1911–1912. Výrazný vstupní portál hlavního průčelí lemují bronzové plastiky od Ladislava Šalouna z roku 1908. Mužská postava znázorňuje alegorii Účetnictví a obchodu, ženská figura představuje Plodnost a úrodu. V posledním patře věže v jihozápadním nároží se nacházejí reliéfy atlantů od sochaře Františka Fabiánka. Dva z nich znázorňující Ostražitost mají u nohou psa, třetí, nárožní atlas s atributem včelího úlu, představuje Spořivost.

Záložní úvěrní ústav se v důsledku poválečné krize v roce 1920 transformoval na Obchodní banku a objekt získala Česká průmyslová banka. V letech 1937–1986 užíval poslední patro budovy Okresní archiv. Průmyslová banka byla v roce 1943 sloučena s Živnostenskou bankou, která zde fungovala do roku 1958, kdy byl objekt adaptován na sídlo Sdružení podniků bavlnářského průmyslu Praha, které se později stalo Zemědělským nákupním a zásobovacím podnikem. V roce 1987 začal být objekt upravován na Muzeum revolučních tradic, zpřístupněné o rok později, které však záhy po svém otevření zaniklo a do budovy se v roce 1990 nastěhovala Galerie moderního umění v Hradci Králové, která zde sídlí dodnes.

V letech 2014–2016 proběhla celková rekonstrukce interiérů a exteriérů budovy GMU, jejímž investorem byl Královéhradecký kraj. Projekt si kladl za cíl zachovat dochované historické prvky a obnovit původní výzdobu v reprezentativní vstupní hale a přízemí, kde jsou soustředěny služby pro návštěvníky (pokladna a informace, šatna, kavárna, galerijní prodejna, odpočinkový prostor) a prvním patře, v němž se nachází přednáškový sál, studovna pro čtenáře a badatele, víceúčelová klubovna a dětský / výtvarný ateliér pro doprovodné programy k výstavám a stálé expozici.

V reprezentačních prostorách prvního poschodí je umístěna také Galerie Vladimíra Preclíka. Ve vyšších patrech byly naopak vybourány někdejší menší místnosti, které nebyly pro výstavní účely příliš vhodné, a vznikly tak otevřené ochozy kolem centrálního světlíku. Ve druhém a třetím poschodí jsou instalovány stálé expozice sestavené ze sbírek GMU. Čtvrté patro slouží krátkodobým výstavám, nyní je rozděleno na několik samostatných výstavních sálů: Bílá Kostka, Černá kostka a Prostor. Obnovy se dočkala také původní ocelová konstrukce prosklené střechy.

Rekonstrukce budovy GMU získala ocenění Stavba roku 2017 v celostátní soutěži vypisované Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství. V XV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria Musaealis obdržel projekt zvláštní ocenění v kategorii Muzejní počin roku.

Zřizovací listina

ROZPOČET

Pronájmy

Prostory galerie (foyer v přízemí a terasu ve 4. patře galerie) je možné po předchozí domluvě pronajmout k pořádání meetingů, přednášek, firemních večírků či svatebních obřadů. Pronájem je možný pouze mimo otevírací dobu galerie. V případě zájmu o cenovou nabídku zašlete poptávku se stručným popisem akce (místo, datum a čas pronájmu, účel, počet účastníků, specifické požadavky) na email komunikace@galeriehk.cz.

KONTAKT:
Ing. Hana Doležalová
e-mail: komunikace@galeriehk.cz
telefon: 727 806 961

Partneři

Zřizovatel Galerie moderního umění

Statutární město Hradec Králové

Ministerstvo kultury ČR

Slovak Arts Council

Státní fond kultury ČR

Výroční zprávy

Koncepce sbírkotvorné činnosti

Energetická politika KHK

Energetická politika KHK, ČSN EN ISO 50001:2019