Sbírka Karla Tutsche

Předmětem výzkumu byly v roce 2022 osobnost a Sbírka Karla Tutsche. Výsledkem bádání kolektivu autorů bude odborná monografická publikace, jež vyjde roku 2024 a představí život a dílo brněnského sběratele, jehož sbírku zakoupila GMU v roce 2021.

 

Dosavadní  výsledky průzkumu sbírky Karla Tutsche publikovala v roce 2022 historička umění a kurátorka GMU Petra Příkazská ve dvou odborných periodicích (viz Petra Příkazská, Sbírka Karla Tutsche v Hradci Králové, Prostor Zlín, 2022, roč. 24, č. 1, s. 14–18; Petra Příkazská, Sbírka Karla Tutsche – průběžná zpráva o průzkumu, Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce, 2022, roč. 60, č. 1, s. 81–88).

Online katalog téměř 1300 obrazů, kreseb, grafik, plastik, objektů, ale i neúplných součástí konceptuálních instalací, předmětů z vernisážových performancí a raritních kousků ze Sbírky Karla Tutsche je dostupný ZDE.