Výpůjčky

Umělecká díla ze sbírky GMU mohou být zapůjčena pro výstavní účely pouze institucím zabývajícím se výstavní činností, jako jsou muzea, galerie, výstavní síně apod. Prostory, v nichž, budou díla instalována, musí splňovat základní muzejní standardy.

Více informací o podmínkách výpůjčky zde.

Oficiální žádost o výpůjčku uměleckého díla pro výstavní účely musí být adresovaná řediteli GMU a musí být doručena (písemně, emailem či prostřednictvím datové schránky) nejpozději dva měsíce před plánovaným zahájením výstavy.

ŽÁDOST MUSÍ OBSAHOVAT:

• název výstavy
• místo konání výstavy
• termín konání výstavy
• jméno kurátora výstavy
• jméno organizátora/pořadatele výstavy (pokud jím není instituce, v níž bude výstava realizována)
• krátký informativní text představující záměr a obsah výstavy
• seznam požadovaných sbírkových předmětů
• důvody, proč mají být tyto předměty součástí plánované výstavy

Později došlé či neúplné žádosti budou automaticky zamítnuty.

V případě splnění všech podmínek si GMU vyhrazuje právo nezapůjčit díla, která:

• jsou instalována v právě probíhajících výstavách či stálé expozici (o výjimce z tohoto pravidla rozhoduje kurátor výstavy)
• jejich fyzický stav neumožňuje bezpečnou manipulaci
• je plánováno či probíhá jejich restaurování a digitalizace

Jakékoli pozdější změny týkající se dané žádosti (změna termínu, místa konání, obsahu výpůjčky) musí být potvrzené žadatelem a doručené písemnou formou.

 

KONTAKTNÍ OSOBA:

Mgr. Petra Příkazská
vedoucí odborného oddělení
historička umění, kurátorka
e-mail: sbirky@galeriehk.cz
telefon: 727 806 970