Černá kostka

Jana Bernartová, Milan Guštar, Ivan Chatrný
16/02/24–26/05/24

Kurátorka: Nina Moravcová

Výstava se soustředí na práce Jany Bernartové (*1983) z cyklů Parametrická struktura (digitální tisky) a Rastr nula (objekty – velkoformátové výšivky) v kontextu tvorby Milana Guštara (*1963), respektive dílo ABACUS ze Sbírky pohyblivého obrazu a sérii grafických listů „struktur a kompozic“ Ivana Chatrného (1928–1983) z přelomu 60. a 70. let.

Detail

Bílá kostka

Olbram Pavlíček
16/02/24–26/05/24

Kurátor: Jiří Sirůček

Multimediální umělec Olbram Pavlíček (*1993) se již během studií na pražské UMPRUM začal zabývat způsoby, jimiž se současné industriální technologie propisují jak do fungování společnosti, tak do samotných lidských těl. Jeho díla, která se pohybují mezi sochou, kresbou či grafikou, proto svojí typologií subverzivně imitují design průmyslově vyráběných produktů a provádějí tak estetickou analýzu současné civilizace, jejíž principy z velké části stojí na výměně zboží a spotřeby produktů.

Detail

GVP

Plastika drobná a drobnější: Josef Václav Škoda
16/02/24–29/09/24

Kurátoři: Kateřina Křížkovská & Jan Florentýn Báchor

Výstava s názvem Plastika drobná a drobnější: Josef Václav Škoda navazuje na předešlou výstavu v Galerii moderního umění v Hradci Králové – Stopy z bronzu a kamene: Josef Václav Škoda. Ta byla zaměřena na sochařovy klíčové realizace ve veřejném prostoru města Hradce Králové a jeho okolí. Připravovaná výstava v Galerii Vladimíra Preclíka GMU představuje průřez drobnou plastikou z 20., 30. a 40. let sochaře Josefa Václava Škody (1901–1949). Jsou prezentovány autorovy práce z rozličných materiálů, a to kamene, bronzu, cínu, dřeva, terakoty, vápence či sádry společně s jeho kresbami. Cílem výstavy je představit návštěvníkovi Škodovu volnou tvorbu, kterou tvoří podobizny, akty a alegorická sousoší. Pro výstavu vznikne informační brožura, v níž se návštěvník dozví o pozadí vzniku vybraných artefaktů, a budou tak zasazena do umělecko-historického kontextu.

Detail