Bílá kostka

Věra Říčařová Vítková & František Vítek | Loutky & židle
21/06/24–06/10/24

kurátor: Miloš Vojtěchovský

Výstava Loutky & židle pro prostor Bílá kostka je imaginativní procházka loutkářským ateliérem, sbírkou, kabinetem kuriozit. Diváci mohou poznat různé kapitoly společné tvorby dvojice Věry & Františka Vítkových, prohlédnout si individuální práce umělců, vyslechnout si příběhy jejich sběratelských zálib a zaposlouchat se do tikání, šramocení a cinkání hracích i nehracích mechanizmů. Instalace zahrnuje různé divadelní artefakty a propriety a vytváří působivý prostor rukodělné dílny s řezbářskými nástroji, diáři, skicáři a zápisníky, s kresbami, obrazy, mechanickými konstrukcemi, panoptikem dřevěných loutek, kostýmů, otlučeného nábytku i nalezených předmětů. Ty spolu navozují přísvit zmizelého světa kočovných cirkusů, hudebních mechanismů a pohyblivých manekýnů, bleších trhů, podivných masek či sbírek kuriozit, utvářející kolorit c. a k. a předválečné střední Evropy. František Vítek kdysi budoval řezbářskou dílnu a jeviště v Draku, po rozchodu s divadlem si zařídil vlastní dílnu v domě, kde v Hradci bydleli. V polovině 90. let Vítkovi znovu museli pro své početné sbírky, rekvizity a loutky hledat nový domov. Z tohoto improvizovaného úložného prostoru je část předmětů a archivu pro výstavu v Galerii moderního umění v Hradci Králové zapůjčena.

Detail

Prostor

Henry Moore a československé umění po roce 1945
21/06/24–19/01/25

kurátorky: Pavlína Morganová, Lujza Kotočová

Henry Moore (1898–1986) byl považován za jednoho z klíčových představitelů modernistického sochařství již za svého života. Jeho vizuální jazyk se kromě specifického přístupu k ztvárňování anatomických rysů vyznačoval rovněž schopností propojovat nejrůznější prohlubně, štěrbiny či jiné biomorfní tvary do organických celků, majících ve výsledku tendenci problematizovat hranici mezi abstraktním a konkrétním. Díky těmto kvalitám, jakož i podpoře mohutné kulturně-diplomatické kampaně, se vliv jeho děl propsal nejen do tvorby následujících uměleckých generací ve Spojeném království, ale svoji stopu zanechal i v dalších krajinách, socialistické Československo nevyjímaje.

Detail

Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche
28/04/24–12/10/25

kurátorka: Petra Příkazská

Sběratelství výtvarného umění je jednou z činností, jíž moderní člověk může realizovat sám sebe. Svoje zájmy, záliby a názory na to, co je dobré, kvalitní, smysluplné či krásné propisuje do univerza rozrůstající se sbírky. Vytváření sbírky si můžeme představit jako otevřený a dynamický proces, jehož výsledek není předem znám, neboť spolu s kolekcí se také prohlubují znalosti a zkušenosti sběratele, a tím se postupně proměňuje i její budoucnost.

Detail