Galerie moderního umění
v Hradci Králové

Restaurování

Veškeré restaurátorské práce na uměleckých dílech ze sbírek galerie provádějí nebo garantují pouze kvalifikovaní restaurátoři s licencí Ministerstva kultury ČR pro příslušný restaurátorský obor.

2020

V roce 2020 bylo provedeno restaurování nebo restaurátorské ošetření celkem 24 obrazů, plastik, skulptur a prací na papíře, z toho 12 uměleckých děl bylo restaurováno díky prostředkům z dotačního programu Ministerstva kultury ČR.

Z dotace z Ministerstva kultury ČR bylo restaurováno dílo Karla Malicha Modrý koridor, obraz Pratta Dítě s drůbeží, skulpturu Josefa Heua Mnich, dále obrazy Vladimíra Sychry Přítelkyně a Václava Hejny Zátiší s paletou a chlebem, plastiky Josefa Škody Portrét T. G. Masaryka, Vincence Makovského Portrét T. G. Masaryka, Ladislava Zívra Lučištník, Josefa Škody Sv. Jiří a Ladislava Beneše Jan Žižka, dále pak díla Pravoslava Kotíka Koupání a Adolfa Doležala Notre Dame.

V průběhu restaurování se nám podařilo s jistotou připsat dílo dosud vedené s otazníkem konkrétnímu autoru, a to vídeňskému akademickému sochaři Josefu Heueovi (1876–1952). Kromě toho byla odborně očištěna, konzervována a restaurována díla pro expozici Minulé století – dvacet osobností a expozici Posledních padesát let v celkovém počtu 12 děl.

GMU se podílela na výzkumu restaurátora Jana Kyncla, který se v letech 2018–2020 intenzivně zabýval problematikou restaurování uměleckých děl z nestálých hmot, které v současnosti představuje velký problém, neboť umělé materiály podléhají rychlé degradaci. Za tímto účelem mu galerie poskytla sochu Milenci od Vítězslava Jungbauera z roku 1958, vytvořenou neobvyklou technikou vrstveného a barveného moduritu. Úspěšný restaurátorský zásah zastavil destrukci díla. Plastika je nyní uchovávána v naprosté tmě a ve speciálním boxu v depozitáři GMU s konstantní teplotou 18 °C. Více se dočtete o realizaci projektu v tiskové zprávě.

2019

V roce 2019 bylo provedeno restaurování nebo restaurátorské ošetření celkem 75 obrazů a prací na papíře, z toho 36 uměleckých děl bylo restaurováno díky prostředkům z dotačního programu ISO Ministerstva kultury ČR. Jednalo se o díla Miloslava Holého Vltava u karlínského přívozu, Zátiší a Most v Hlubočepích, obraz Josefa Jíry Velikonoční motiv, dále pak kresby Bohumila Kubišty Zátiší s modrým džbánem (studie), Josefa Šímy Horská růže a především pak soubor 30 unikátních asiatik, z nichž nejvýznamnější je bezpochyby tušová malba čínského mistra Čchi Paj-še Krevety a tisk japonského mistra Utagawa Toyokuniho Sedící gejša. Kromě toho byla odborně očištěna a restaurována díla pro výstavu Josef Doubrava, milovník umění a mecenáš a pro výstavu Krajina skrytá uvnitř světa – Obrazy Orlických hor v celkovém počtu 39 děl. Dále bylo nákladně restaurováno dílo Ilji Repina (1844–1930) Křížové procesí v dubovém lese, které je nyní dlouhodobě zapůjčeno do Galerie výtvarného umění v Náchodě.

2018

V roce 2018 bylo provedeno restaurování nebo restaurátorské ošetření celkem 15 uměleckých děl. Jednalo se o dílo Františka
Muziky Zátiší, Emila Filly Malíř, dva obrazy Vincence Beneše s názvy Krajina s kostelíkem a Žně, Kamila Lhotáka Dvě ponorky, Antonína Chittussiho Rybník s racky, Josefa Scheiwlela Madona s Ježíškem, Františka Ženíška ml. Immaculata, Františka Urbana Madona, Františka Ženíška Cesta v lese, kresbu a grafický list Maxe Švabinského s podobiznami Biskupa Josefa Doubravy, dvě kresby Julia Mařáka nazvané Les a kresbu Jindřicha Vlčka Běženci. Restaurování děl bylo hrazeno z dotací MKČR ISO d.