VÝZKUM

Galerie moderního umění v Hradci Králové z pověření Ministerstva kultury ČR poskytuje odbornou pomoc vlastníkům a správcům sbírek zapsaných v centrální evidenci sbírek (CES). Rovněž poskytuje odborným institucím (zejména oblastním galeriím, okresním a městským muzeím a galeriím, Ústavu dějin umění AV ČR) informace a údaje o dílech ze svých sbírek a umožňuje pracovníkům těchto institucí a kurátorům výstav studium uměleckých děl. Zaměstnanci GMU nezprostředkovávají informace z oblasti výtvarného umění pouze odborníkům, ale také zájemcům z široké veřejnosti.

KONTAKT:
Mgr. Petra Příkazská
vedoucí odborného oddělení
historička umění, kurátorka
e-mail: sbirky@galeriehk.cz
telefon: 727 806 970