Zaměstnanci galerie

Ředitel
MgA. František Zachoval
e-mail: reditel@galeriehk.cz

Odborné oddělení
Mgr. Petra Příkazská
vedoucí odborného oddělení
historička umění, kurátorka
e-mail: sbirky@galeriehk.cz
telefon: 727 806 970

MgA. Anna Horák Zemanová
kurátorka, produkce výstav
e-mail: kurator@galeriehk.cz
telefon: 727 806 949

Mgr. Kateřina Křížkovská
historička umění
e-mail: odborne@galeriehk.cz
telefon: 736 677 883

Mgr. Tomáš Kolich
historik umění, editor a správa knihovny
e-mail: vyzkum@galeriehk.cz
telefon: 727 806 960

Miroslav Podhrázský
výstavář
e-mail: vystavar@galeriehk.cz
telefon: 602 473 801

Vědecko-výzkumné oddělení a ediční oddělení
Bc. Judita Dašková
edice, produkce výstav
e-mail: edice@galeriehk.cz
telefon: 607 272 857

Mgr. Eva Pražanová, Ph.D.
editorka
e-mail: edice@galeriehk.cz
telefon: 608 551 451

 

Edukační oddělení
Mgr. Patricie Kaválková
vedoucí galerijní edukace
e-mail: edukace@galeriehk.cz
telefon: 607 121 073

Bc. Linda Vidová
galerijní edukace
e-mail: edukace@galeriehk.cz
telefon: 602 170 948

Mgr. Helena Šestáková (mateřská dovolená)
e-mail: edukace@galeriehk.cz

Komunikace a doprovodné akce
Bc. Gabriela Bučková
komunikace s médii a s veřejností
e-mail: komunikace@galeriehk.cz
telefon: 725 774 046

Bc. Jan Florentýn Báchor
Instagram a komentované prohlídky
e-mail: komunikace@galeriehk.cz
telefon: 774 100 899

Ing. Hana Doležalová (mateřská dovolená)
e-mail: komunikace@galeriehk.cz

Ekonomické oddělení
Ing. Petr Hebelka
ekonom
e-mail: ekonom@galeriehk.cz
telefon: 607 120 920

Drahoslava Tobiášková
účetní
e-mail: uctarna@galeriehk.cz
telefon: 727 806 955

Radka Šlesingerová
účetní
e-mail: pokladna@galeriehk.cz
telefon: 720 988 776

 

Provozní oddělení
Jana Hrubá
správkyně budovy
e-mail: spravce@galeriehk.cz
telefon: 721 087 656

Josef Zavoral
opravy a údržba
telefon: 727 806 948

Ladislav Štys
technik
e-mail: technik@galeriehk.cz
telefon: 727 806 950

Josef Kubišta
opravy a údržba
telefon: 727 806 946

Centrum architektury Královéhradeckého kraje
Michal Kudrnáč
vedoucí
e-mail: kudrnac@cakhk.cz
telefon: 774 578 102

Mgr. Pavla Rousková
produkce
e-mail: rouskova@cakhk.cz
telefon: 720 988 775