Sbírka střední a východní Evropy

Sbírka Collection of Central and Eastern Europe založená roku 2019 sleduje díla umělců ze střední a východní Evropy vzniklá po roce 2000, která jsou hodná označení chef-d’œuvre. Byla založena za účelem poznávání vzájemných vazeb a spojujících článků u děl umělců a umělkyň pocházejících ze států V4 (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko) a dále také autorů a autorek z Albánie, Chorvatska, Srbska, Severní Makedonie, Bulharska, Rumunska, Moldavské republiky, Ukrajiny, Litvy, Lotyšska a Estonska. Cílem je podpořit zájem o přirozenou integraci různých uměleckých projevů, pozic, generací a geografických specifik, iniciovat výstavní a výzkumné projekty postavené na spolupráci s umělci a kulturními institucemi zmíněných zemí a začlenit tak GMU do mezinárodního kontextu.

Zatímco běžný výklad v uměno-historických oborech probíhá většinou ve dvou izolovaných oblastech – dějinách národních a světových –, v nichž se ztrácí vzájemné souvislosti a spojující články, metodologie Sbírky střední a východní Evropy a její hodnotící aparatura je založena především na komparaci děl autorů a autorek z podobného kulturního a geografického prostředí. Vychází z přesvědčení, že národní dějiny nemohou být nahlíženy izolovaně, smysluplnými se stávají teprve v kontextu přímého historického okolí.

Ve sbírce jsou v současnosti zastoupena díla autorské dvojice Lucia Tkáčová a Anetta Mona Chisa (When Labour Becomes Form), Anny Daučíkové (Bez názvu – Moskevský deník) nebo Dalibora Bači (CZ_SK_HU_D_PL).

Anna Daučíková, MOSKEVSKÝ DENÍK, 1989

Anna Daučíková, MOSKEVSKÝ DENÍK, 1989

Pohled do výstavy Posledních padesát let

Anetta Mona Chisa & Lucie Tkáčová, WHEN LABOUR BECOMES FORM/ Když se práce stane formou, 2007

Bača Dalibor, CZ_SK_HU_D_PL / Československá vlajka z roku 1918–1938, 2014 © Dalibor Bača

Bača Dalibor, CZ_SK_HU_D_PL / Československá vlajka z roku 1918–1938, 2014 © Dalibor Bača

Alexey Klyuykov & Ladislava Gažiová, PORTRÉT OTCE S HOUSLEMI, 1939/2017

Vasil Artamonova & Alexey Kluykov, GARÁŽ, 2006

Ivars Gravlejs, KARLIS KALBERZS 1912

Ivars Gravlejs, TOMS ROZEMBAUMS, 1963

Alice Nikitinová, PRAPORY, 2010

Peter Rónai, ABC, 1988

Peter Rónai, ART OF THE 60′, 1988

Peter Rónai, BOLERO, 1989

Peter Rónai, DADA METRÓNOM, 1988

Peter Rónai, FORMÁCIE, 1988

Peter Rónai, FORMÁCIE (PC remake), 1998

Peter Rónai, JE JE JE, 1988

Peter Rónai, OBJEKT SUBJEKT, 1988

Peter Rónai, OBJEKT AKCIA, 1989

Peter Rónai, POCKET ART, 1989

Peter Rónai, PRINCÍPY MODERNÉHO UMENIA, 1988

Erik Sikora, VYNÁLEZ NAVIGACE, 2007

Sláva Sobotovičová, HLEDÁNÍ 1234, 2005