Galerie moderního umění
v Hradci Králové

Sbírka střední a východní Evropy

Sbírka Collection of Central and Eastern Europe založená roku 2019 sleduje díla umělců ze střední a východní Evropy vzniklá po roce 2000, která jsou hodná označení chef-d’œuvre. Byla založena za účelem poznávání vzájemných vazeb a spojujících článků u děl umělců a umělkyň pocházejících ze států V4 (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko) a dále také autorů a autorek z Albánie, Chorvatska, Srbska, Severní Makedonie, Bulharska, Rumunska, Moldavské republiky, Ukrajiny, Litvy, Lotyšska a Estonska. Cílem je podpořit zájem o přirozenou integraci různých uměleckých projevů, pozic, generací a geografických specifik, iniciovat výstavní a výzkumné projekty postavené na spolupráci s umělci a kulturními institucemi zmíněných zemí a začlenit tak GMU do mezinárodního kontextu.

Zatímco běžný výklad v uměno-historických oborech probíhá většinou ve dvou izolovaných oblastech – dějinách národních a světových –, v nichž se ztrácí vzájemné souvislosti a spojující články, metodologie Sbírky střední a východní Evropy a její hodnotící aparatura je založena především na komparaci děl autorů a autorek z podobného kulturního a geografického prostředí. Vychází z přesvědčení, že národní dějiny nemohou být nahlíženy izolovaně, smysluplnými se stávají teprve v kontextu přímého historického okolí.

Ve sbírce jsou v současnosti zastoupena díla autorské dvojice Lucia Tkáčová a Anetta Mona Chisa (When Labour Becomes Form), Anny Daučíkové (Bez názvu – Moskevský deník) nebo Dalibora Bači (CZ_SK_HU_D_PL).

Anna Daučíková, MOSKEVSKÝ DENÍK, 1989

Anna Daučíková, MOSKEVSKÝ DENÍK, 1989

Pohled do výstavy Posledních padesát let

Anetta Mona Chisa & Lucie Tkáčová, When Labour Becomes Form / Když se práce stane formou, 2007

Bača Dalibor, CZ_SK_HU_D_PL / Československá vlajka z roku 1918–1938, 2014 © Dalibor Bača

Bača Dalibor, CZ_SK_HU_D_PL / Československá vlajka z roku 1918–1938, 2014 © Dalibor Bača