Edice střední a východní Evropy

Piotr Piotrowski / Významy modernismu. K historii polského umění po roce 1945

Zásadní dílo polského historika umění Piotra Piotrowského Významy modernismu. K historii polského umění po roce 1945 přibližuje stěžejní momenty polského výtvarného umění od konce druhé světové války až po 90. léta. Piotrowski výtvarnou scénu interpretuje v kontextu společenské a politické situace a odvážně polemizuje s celou řadou zavedených, až sebemytologizujících interpretací – například rozdělení umění z dob minulého režimu na oficiální a neoficiální. Nevyhýbá se ani kritice vývoje polské společnosti v 90. letech, včetně role katolické církve a hnutí Solidarita. Kniha čtenáře seznámí s různými přístupy k dědictví modernismu: od poválečné krize obrazu přes neoavantgardu 60. a 70. let až po postmodernismus konce 20. století. Piotrowski si všímá toho, jak a proč se pozice výtvarného umění v Polsku lišila od jiných zemích sovětského bloku a vysvětluje, čím se toto umění nakonec stalo lákavé pro západní kurátory.

Publikace je vybavena bohatým obrazovým doprovodem. Originální vydání vyšlo v Polsku v roce 1999 (Piotr Piotrowski, Znaczenia modernizmu. W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku, Poznań 1999), pro český překlad bylo použito druhé vydání z roku 2011.

Publikace vyšla s finanční podporou Ministerstva kultury České republiky, Státního fondu kultury České republiky, ©POLAND Translation Program a Polského institutu v Praze.

K zakoupení zde.

Připravovaná publikace

Edit András / Kulturní proměna – Umění na troskách socialismu

Kniha významné mezinárodně respektované maďarské historičky umění Edit András Kulturní proměna – Umění na troskách socialismu (Kulturális átöltözés – Művészet a szocializmus romjain) byla poprvé vydána v roce 2009 v Maďarsku. České vydání představí nejen rozbor maďarského „postsocialistického“ umění od 90. let 20. století do současnosti, ale především odvážné ohlížení se za posledními 30 lety transformace ve středoevropském prostoru. Autorka zblízka nahlíží kulturní proměnu, změnu paradigmatu po roce 1989, kdy teorie a umělecká kritika mění dosavadní postoje, stejně jako se mění společenské postavení umění a způsoby adaptace na novou situaci. Sleduje i reakci výtvarného média, protože součástí kulturní změny je i recepce umění. Pro české vydání autorka nově rozšíří svůj pohled až do současnosti, přiblíží zejména aktuální problematiku nacionalismu v umění.

Edit András se v knize snaží postihnout jevy, které se odehrávaly na globální scéně, ale současně také na té místní. Kniha vznikne jako soubor autorčiných spisů o daném regionu, které vytvořila během posledních 30 let. Původní kratší samostatné texty zakomponuje do obsáhlejších kapitol zabývajících se dobovými trendy. Teoretické pozadí trendů pak přibližují případové studie, které mohou sloužit i jako metodologický příklad pro kompatibilitu teorie a praxe.

Kniha dosud nebyla přeložena z maďarštiny do jiného jazyka, v českém jazyce zatím nevyšel žádný z textů této významné maďarské historičky umění.