Galerie moderního umění
v Hradci Králové

EDUKACE

Edukační programy představují doprovodné aktivity ke stálým expozicím i krátkodobým výstavám, které jsou pro školní skupiny připraveny v návaznosti na RVP a kladou si za cíl podporu rozvoje stanovených klíčových kompetencí.

Smyslem těchto programů je zpřístupnění galerijního prostoru návštěvníkům již od útlého věku tak, aby ho vnímali jako přirozené místo pro setkávání, poznávání, komunikaci, spolupráci a tvorbu. Aby měli příležitost pro hledání a nacházení vztahu k umění a estetickým hodnotám, kultivaci sebe sama a dokázali reflektovat své dojmy.

Tyto programy doplňují školní výuku o prvky objektového vyučování, kritického myšlení, ale i o regionální učivo. Jejich obsah je založen na vybraných uměleckých dílech napříč expozicemi a cílí na všechny oblasti smyslového vnímání prostřednictvím setkání s různými variantami vizuálně obrazných vyjádření.

KONTAKT:
Mgr. Patricie Kaválková
e-mail: edukace@galeriehk.cz
telefon: 607 121 073

UPOZORNĚNÍ
Na měsíc červenec edukační oddělení neobjednává programy pro skupiny z důvodu čerpání dovolené a nabírání sil na příměstské tábory, nové výstavy a další aktivity. Děkujeme za pochopení a budeme se na Vás těšit od srpna.