EDUKACE

Edukační programy představují doprovodné aktivity ke stálým expozicím i krátkodobým výstavám, které jsou pro školní skupiny připraveny v návaznosti na RVP a kladou si za cíl podporu rozvoje stanovených klíčových kompetencí.

Smyslem těchto programů je zpřístupnění galerijního prostoru návštěvníkům již od útlého věku tak, aby ho vnímali jako přirozené místo pro setkávání, poznávání, komunikaci, spolupráci a tvorbu. Aby měli příležitost pro hledání a nacházení vztahu k umění a estetickým hodnotám, kultivaci sebe sama a dokázali reflektovat své dojmy.

Tyto programy doplňují školní výuku o prvky objektového vyučování, kritického myšlení, ale i o regionální učivo. Jejich obsah je založen na vybraných uměleckých dílech napříč expozicemi a cílí na všechny oblasti smyslového vnímání prostřednictvím setkání s různými variantami vizuálně obrazných vyjádření.

KONTAKT:
Mgr. Patricie Kaválková
e-mail: edukace@galeriehk.cz
telefon: 607 121 073

PRO ŠKOLY

PRO RODINY S DĚTMI

PRO DOSPĚLÉ A SENIORY

MATERIÁLY KE STAŽENÍ

 

Přihlášením na edukační program účastník souhlasí s pořízením fotografií pro případné propagační účely.