Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche
28/04/24–12/10/25

kurátorka: Petra Příkazská
Vernisáž výstavy: 27/04 v 15:00
Komentovaná prohlídka: 13/06 od 17:30

Sběratelství výtvarného umění je jednou z činností, jíž moderní člověk může realizovat sám sebe. Svoje zájmy, záliby a názory na to, co je dobré, kvalitní, smysluplné či krásné propisuje do univerza rozrůstající se sbírky. Vytváření sbírky si můžeme představit jako otevřený a dynamický proces, jehož výsledek není předem znám, neboť spolu s kolekcí se také prohlubují znalosti a zkušenosti sběratele, a tím se postupně proměňuje i její budoucnost.

Dlouhodobá výstava Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche představuje celoživotní dílo znalce, sběratele a neúnavného podporovatele mladých výtvarníků Karla Tutsche (1941–2008), jenž po více než čtvrt století na vlastní náklady provozoval brněnskou galerii Na bidýlku a svou činností přispíval k propagaci českého umění v zahraničí. V Brně byly naopak díky němu k vidění práce zahraničních autorů.

Výstava je pokusem o rekonstrukci Tutschovy cesty od amatérského sběratele drobné grafiky a exlibris k uznávanému znalci a majiteli jedné z nejvýznamnějších sbírek své doby u nás. Jednotlivá umělecká díla, jež se rozhodnutím sběratele ocitla v jeho brněnském bytě, dohromady vytváří subjektivní a tím i neopakovatelnou encyklopedii českého umění od poloviny 60. let 20. století do počátku milénia. Výstavu završuje kapitola věnovaná berlínské výtvarné scéně raných nultých let, s níž galerista udržoval kontakt a která v té době zažívala svůj největší rozmach a přitahovala začínající umělce z celé Evropy.

Sbírka byla zakoupena Galerií moderního umění v Hradci Králové (GMU) v roce 2021 a následujícího roku doplněna o soubor originálních kreseb ke katalogům vydaným galerií Na bidýlku. Online katalog téměř 1300 obrazů, kreseb, grafik, plastik, objektů, ale i neúplných součástí konceptuálních instalací, předmětů z vernisážových performancí a raritních kousků je dostupný na webových stránkách GMU.

Vystavení umělci

Vladimír Boudník, André Butzer, Jiří David, Stanislav Diviš, Jiří Georg Dokoupil, Rudolf Fila, Michal Gabriel, Kurt Gebauer, Andrew Gilbert, Jiří Havlíček, Pavel Hayek, Aleš Hudeček, Dalibor Chatrný, Jasper Joffe, Jan Knap, Vladimír Kokolia, Vladimír Komárek, Jiří Kovanda, Alena Kučerová, Milan Kunc, Petr Kvíčala, Aleš Lamr, Kalin Lindena, Christian Macketanz, Ján Mančuška, Jiří Načeradský, Vladimír Novák, Villi / Vilém Nowak

Ivan Ouhel, Petr Pavlík, Jiří Petrbok, Robert Piesen, Otto Placht, Naděžda Plíšková, Ulric Roldanus, Zdenek Rykr, Zbyněk Sekal, Markus Selg, Harold Schouten, Zbyšek Sion, Vladimír Skrepl, Otakar Slavík, Jiří Sopko, Habima Fuchs (Astrid Sourkova), Jiří Sozanský, Antonín Střížek, Tomáš Svoboda, Katarína Szanyi, Jakub Špaňhel, Max Švabinský, Jan Vaněk, Tomáš Vaněk, Thomas Winkler, Otto Zitko

 

Obměnné výstavy

Kabinet sběratele | Jiří Havlíček 

Expozice, jež je součástí výstavy Jak sbírat umění: příběh Karla Tutsche, seznamuje návštěvníka se začátky sběratelství Karla Tutsche skrze první sekci ex libris – kolekci drobné účelové grafiky, jejíž logickým pokračováním bylo rozšíření zájmu o volnou grafickou tvorbu. Kabinet sběratele postupně představí jednotlivé autory a jejich práce na papíře, které jsou nepostradatelnou součástí sbírky.

Jiří Havlíček (1946–2023) – grafik, kurátor a profesor dějin a teorie umění na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ve své tvorbě i studiích se zaměřoval na symboliku různých kulturních a mysticko-mytologických tradic, do nichž v 90. letech zahrnul i kulturu kyberprostoru a virtuální reality. V jeho grafických listech a kresbách se prolíná středověká křesťanská imaginace s prvky keltsko-germánské mytologie, alchymistickými a kabalistickými symboly, renesančními modely vesmíru i orientální kaligrafií.

Více o výstavě →

 

Galerie Na bidýlku II | Tereza Zichová: V říši

Koncept historicky zaměřené sbírkové výstavy bude rozšířen o cyklus komorních výstav nejmladší generace autorů, současných studentů či absolventů z ateliérů výtvarných škol. Kurátoři tak v novém kontextu oživí základní Tutschovu strategii, jíž bylo právě objevování a prezentace prací dosud neznámých výtvarníků. Galerie Na bidýlku II se tak stane laboratoří nových přístupů k tradičnímu médiu malby a instalace, jejichž proměny Tutsch několik desetiletí sledoval a podporoval.

Tereza Zichová je absolventka pražské AVU nejdříve ateliéru malířství Michaela Rittsteina, a poté kresby Jiřího Petrboka. Rozměrnými plátny a přípravnými skicami autorka na výstavě V říši vypráví příběhy plné bytostí, zvířat, dekorů a barev.

Více o výstavě →

 

Markus Selg, TORTOUR (2004)

Jiří Sopko, ROZHOVOR (1986)

Astrid Sourkova, UNS WERDET IHR VERTRAUEN MUSSEN I (2003)

Antonín Střížek, PÁV (1988)

Jiří David, BOHEMIA (1988)

Jiří Načeradský, ŠTRAJCHPUDLÍCI (1967)