V průběhu prosince můžete získat 50% slevu na základní a rodinné vstupné. Navštivte výstavy a stálé expozice. Aktuálně je k vidění:

➝ Minulé století – dvacet osobností
➝ Posledních padesát let
Hledá se mistrovské dílo
➝ Ivan Vosecký | Pravda
Adéla Babanová | Promluvme si o Evě
Stopy z bronzu a kamene: Josef Václav Škoda
➝ Tomáš Svoboda | SILENT DISCO
Eugenio Percossi | Hrací skříňka