Posledních padesát let
27/11/20–03/03/24

Kurátor: Tomáš Pospiszyl
ARCHITEKT VÝSTAVY: TOMÁŠ SVOBODA
GRAFICKÝ DESIGN: CINDY KUTÍKOVÁ & JIŘÍ MOCEK

Vystavení autoři a autorky: Václav Stratil, Veronika Šrek Bromová, Milan Knížák, Milan Langer, Martin Zet, Daniel Pitín, Michael Rittstein, Jaroslav Róna, Michal Gabriel, Zorka Ságlová, Miloš Šejn, Margita Titlová, Vladimír Kokolia, Lenka Klodová, Václav Jirásek, Ladislav Jezbera, Matyáš Chochola, Václav Houdek, Anna Daučíková, Anetta Mona Chisa, Lucia Tkáčová, Zbyněk Baladrán, Markéta Othová, Anna Hulačová

Současné umění zatím nemá své dějiny. Nedává proto smysl vyprávět jeho příběh chronologicky, ale spíše tematicky, s důrazem na různorodost přístupů jednotlivých umělců a umělkyň k výtvarné tvorbě. Expozice současného umění Galerie moderního umění v Hradci Králové podstatnou měrou vychází z její nedávné akviziční činnosti. Představuje umělce a umělkyně střední a mladší generace, kteří se do veřejných sbírek prosazují teprve v posledních letech.

Za hranici současného umění považujeme přelom 60. a 70. let minulého století. Jako důležité okolnosti jeho vzniku vnímáme rozvoj konceptuálního, na myšlence postaveného umění a vzrůstající různorodost forem a obsahů umělecké tvorby. V současném umění nenacházíme jednotný styl. Každý autor, každá autorka si vytváří vlastní jazyk. Nevyjadřují se jen malbou nebo sochařstvím, ale čím dál častěji také fotografií, performancí, filmem, videem, textem, digitálními technologiemi a mnoha dalšími způsoby. Kromě formální nejednotnosti je častým znakem současného umění i to, že nepřipomíná tradiční umění. Daleko víc se blíží vědeckému výzkumu, terapeutické činnosti nebo například sociálně aktivistickým projektům.

VIDEO K EXPOZICI ZDE

PARTNEŘI EXPOZICE:

Expozice Posledních padesát let obdržela finanční podporu a záštitu Ministerstva kultury České republiky.

Pohled do expozice

V. Šrek Bromová – FOTOAMPUTACE / FOTOIMPLANTACE (1993–1994)

Pohled do expozice

M. Zet – ČESKÁ SBÍRKA 20. STOLETÍ (1995)

M. Gabriel – CYKLUS ZNAKY – RATOLEST, ČESKÝ LEV, HVĚZDA (1988-1989)

Z. Ságlová – ZELENÝ III (2000–2001)

L. Klodová – GENTLEMANI (2012)

L. Jezbera – CO ZÁLEŽÍ NA TOM, KDO MLUVÍ (2006)

Pohled do expozice

M. Zet – VARIABILNÍ KÁMEN M (1993)

V. Jirásek – Z CYKLU „MIKULÁŠSKÉ LÉTÁNÍ“ 1–9 (2003–2018)

L. Klodová – TRANSPANÁČEK (2011)

Pohled do expozice

M. Chochola – DÉMONI SLUNOVRATU (2014)

A. Daučíková – MOSKEVSKÝ DENÍK (1989)

V. Houdek – MODRÝ ANAGRAM (2010)

Z. Baladrán – MODELY VESMÍRU (2009)

M. Titlová – STÉLA III (1983)

M. Titlová – STÉLA III (1983)

A. Hulačová – APOLLON A DIONÝSOS (HLAVY ZE SÉRIE ČERNÉ SVĚTLO), 2013

M. Othová – AHOJ BABI (2008)