Minulé století – dvacet osobností
27/11/20–03/03/24

Kurátorka: Petra Příkazská
Odborná spolupráce: Kateřina Křížkovská,
Judita Kožíšková, Anna Horák Zemanová
Architekt výstavy: Tomáš Svoboda
Grafický design: Cindy Kutíková & Jiří Mocek

Vystavení autoři a autorky:
František Kupka, Quido Kocian, Josef Váchal, Augusta Nekolová, Bohumil Kubišta, Emil Filla, František Foltýn, Josef Šíma, Toyen, Alois Wachsman, Ladislav Zívr, Jan Kotík, Jiří Kolář, Vladimír Boudník, Mikuláš Medek, Milan Grygar, Adriena Šimotová, Věra Janoušková, Zdeněk Beran, Jitka Svobodová

Tradiční výklad umění moderny 20. století je chronologický a lineární. Obvykle stojí na výběru jednotlivých charakteristických mistrovských děl řazených do logického sledu, v němž jeden styl střídá druhý. Tato historická logika je však výsledkem zaujatého, subjektivního výběru, do něhož zasahovali nejen samotní umělci, ale významnou měrou též kritikové, obchodníci, sběratelé a historikové.

Expozice  Minulé století – dvacet osobností se vědomě navrací k prastaré metodě založené na autorských kolekcích, neboť přes všechny pochybnosti je umění 20. století stále dílem jednotlivců, kteří svým osobitým způsobem přistupovali k otázce umělecké tvorby. Každý z vybraných autorů rozšířil možnosti zobrazení viděného, pokusil se překročit dobové přemýšlení o umění či posunout jeho vnímání mimo běžné standardy. V řadě případů k tomu docházelo nejen prostřednictvím samotných děl, ale i teoretickými úvahami, osobní angažovaností ve veřejném prostoru či pedagogickým působením.

Jakkoli je to obtížné, snaží se expozice v maximální možné šíři představit umění 20. století jako mnohotvárný prostor, v němž se stále více pohybovaly i ženy, které právě v tomto století dosáhly určité míry rovnoprávnosti bez ohledu na genderové role.

VIDEO K EXPOZICI ZDE

PARTNEŘI EXPOZICE:

Expozice Minulé století – dvacet osobností obdržela finanční podporu a záštitu Ministerstva kultury České republiky.

Pohled do expozice

A. Nekolová – MAMINKA (1915), ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ (kolem 1914), LÉTO (1912-1915)

Pohled do expozice

B. Kubišta – AUTOPORTRÉT SE ZELENÝM POZADÍM (1908), ZÁTIŠÍ S MODRÝM DŽBÁNEM (1909), KAVÁRNA (1910)

Pohled do expozice

E. Filla – HEJ HORE HÁJ (Lidová píseň), 1948

Pohled do expozice

F. Foltýn – KRAJINA (1920), OBRAZ I (1930-1935), OBRAZ (1933)

Pohled do expozice

F. Kupka

Pohled do expozice

Pohled do expozice

J. Svobodová – OHNUTÉ STROMY (1990)

Pohled do expozice

J. Šíma – STÉBLA (1930)

Pohled do expozice

L. Zívr

Pohled do expozice

M. Medek – ŽÍZNIVÝ ANDĚL V OKNĚ (1970)

M. Grygar – MALBA DŘÍVKEM (1966)

Q. Kocian – ŠÁRKA (1897), UMĚLCŮV ÚDĚL (1909), GIGANTOVA ŽENA – VÁLKA (PRONÁSLEDOVANÁ) (1914)

Toyen – JATKY V NEDĚLI (1934)

V. Boudník

Z. Beran – KONEČNÁ PŘEDSTAVA (1990)