Galerie moderního umění
v Hradci Králové

Minulé století – dvacet osobností
27/11/20–01/10/23

kurátorka: Petra Příkazská
odborná spolupráce: Kateřina Křížkovská, Judita Kožíšková, Anna Zemanová architekt výstavy: Tomáš Svoboda grafický design: Cindy Kutíková & Jiří Mocek

Tradiční výklad umění moderny 20. století je chronologický a lineární. Obvykle stojí na výběru jednotlivých charakteristických mistrovských děl řazených do logického sledu, v němž jeden styl střídá druhý. Tato historická logika je však výsledkem zaujatého, subjektivního výběru, do něhož zasahovali nejen samotní umělci, ale významnou měrou též kritikové, obchodníci, sběratelé a historikové.

Expozice  Minulé století – dvacet osobností se vědomě navrací k prastaré metodě založené na autorských kolekcích, neboť přes všechny pochybnosti je umění 20. století stále dílem jednotlivců, kteří svým osobitým způsobem přistupovali k otázce umělecké tvorby. Každý z vybraných autorů rozšířil možnosti zobrazení viděného, pokusil se překročit dobové přemýšlení o umění či posunout jeho vnímání mimo běžné standardy. V řadě případů k tomu docházelo nejen prostřednictvím samotných děl, ale i teoretickými úvahami, osobní angažovaností ve veřejném prostoru či pedagogickým působením.

Jakkoli je to obtížné, snaží se expozice v maximální možné šíři představit umění 20. století jako mnohotvárný prostor, v němž se stále více pohybovaly i ženy, které právě v tomto století dosáhly určité míry rovnoprávnosti bez ohledu na genderové role.

VIDEO K EXPOZICI ZDE

PARTNEŘI EXPOZICE:

Expozice Minulé století – dvacet osobností obdržela finanční podporu a záštitu Ministerstva kultury České republiky.

Pohled do expozice

A. Nekolová – MAMINKA (1915), ČTYŘI ROČNÍ OBDOBÍ (kolem 1914), LÉTO (1912-1915)

Pohled do expozice

B. Kubišta – AUTOPORTRÉT SE ZELENÝM POZADÍM (1908), ZÁTIŠÍ S MODRÝM DŽBÁNEM (1909), KAVÁRNA (1910)

Pohled do expozice

E. Filla – HEJ HORE HÁJ (Lidová píseň), 1948

Pohled do expozice

F. Foltýn – KRAJINA (1920), OBRAZ I (1930-1935), OBRAZ (1933)

Pohled do expozice

F. Kupka

Pohled do expozice

Pohled do expozice

J. Svobodová – OHNUTÉ STROMY (1990)

Pohled do expozice

J. Šíma – STÉBLA (1930)

Pohled do expozice

L. Zívr

Pohled do expozice

M. Medek – ŽÍZNIVÝ ANDĚL V OKNĚ (1970)

M. Grygar – MALBA DŘÍVKEM (1966)

Q. Kocian – ŠÁRKA (1897), UMĚLCŮV ÚDĚL (1909), GIGANTOVA ŽENA – VÁLKA (PRONÁSLEDOVANÁ) (1914)

Toyen – JATKY V NEDĚLI (1934)

V. Boudník

Z. Beran – KONEČNÁ PŘEDSTAVA (1990)