Galerie moderního umění
v Hradci Králové

Tomáš Svoboda | SILENT DISCO
23/06/23–21/01/24

| Foyer

Tomáš Svoboda (*1974) absolvoval pražskou AVU a následně doktorský program na UMPRUM, je aktivním umělcem, finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého v roce 2006, spoluzakladatelem galerie Display, vedoucím Ateliéru nových médií I na AVU a jeden z mála českých umělců, který se kromě vlastní umělecké tvorby věnuje také architektuře výstav. Ve své volné tvorbě s konceptuálním zaměřením se věnuje vztahům mezi obrazem a textem s ohledem na jazyk a myšlení, které představuje prostřednictvím videí, fotografií i performance.

Výstavní program ve vstupní hale (Foyer) GMU probíhá ve velice dekorativním prostoru a exkluzivně nabízí možnost emulovat propojení výrazného architektonického stylu foyer se současnými site-specific architektonickými instalacemi, tedy propojení architektury kulturní památky GMU s konkrétním architektonickým dílem. Pro foyer galerie autor připraví jedinečnou práci prezentující jeho současnou tvorbu. Objektová instalace s integrovanými audiovizuálními prvky využije genius loci místa. GMU již do svých sbírek od autora získala prostorovou audiovizuální instalaci A story, 2011 a prostorovou konceptuální instalaci Soukromí – prostor pro nejbohatšího Čecha, 2007.