Hledá se mistrovské dílo
08/10/23–26/05/24

Kurátor: Tomáš Kolich | Prostor

Výstava prezentuje více než 200 obrazů ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové, která v letošním roce slaví 70 let od svého založení. Představí díla, která pochází z období od konce 18. století až po současnost. Cílem výstavy je porovnat kánon českých (respektive československých) dějin umění s vkusem soudobého publika. Kurátorský výběr proto záměrně kombinuje díla známých malířů s obrazy, které vytvořili autoři méně věhlasní, polozapomenutí, regionální či přímo anonymní. Oproti standardním galerijním projektům, jež přirozeně pracují s díly profiltrovanými a zhodnocenými generacemi výtvarných historiků a kritiků, zde návštěvníkovi předkládáme bohaté spektrum umělecké a technické kvality, které mnohem věrněji odráží realitu lidské tvořivosti i sbírkových fondů.

Vycházejíce z poznatků recepční teorie se ptáme návštěvníků na jejich estetické preference. Které obrazy byste chtěli mít doma? A které obrazy by podle vás měly viset ve stále expozici, tedy být trvale vystaveny jako to nejlepší z našich sbírek? Hlasovat budete moci přímo na výstavě pomocí žetonů.

Recepční teorie či recepční estetika se zrodila v oblasti literárních věd na univerzitě v německé Kostnici v 70. letech 20. století, kde se rozvíjela zejména dvěma směry. Zatímco německý literární teoretik Hans Robert Jauss se zabýval tím, jak text čtenáři vnímali v různých historických situacích a jak naplňoval či překonával „horizont očekávání“, jeho kolega Wolfgang Iser přišel s kategorií „implicitního čtenáře“. Tím je myšlen určitý typ ideálního čtenáře, kterého text předpokládá. I když každý čteme knihu poněkud odlišně, platí, že nám vždy poskytuje volbu pouze mezi několika způsoby čtení.

Oba uvedené směry recepční teorie lze dobře využít i pro analýzu výtvarného umění, jak to činí zejména německý historik umění Wolfgang Kemp, který využívá termín „implicitní divák“. Oproti literatuře tkví rozdíl v tom, že zatímco text je ze své podstaty nemateriální (může se přesouvat z pergamenu do vázané knihy či sešitu) a jeho fyzické okolí tudíž nepodstatné, výtvarné dílo je vždy vnímáno v určitém prostředí, ať už pro něj bylo původně určeno, nebo sem bylo následně přesunuto. Tyto vnější podmínky zpřístupnění díla ovlivňují divákovo vnímání, a proto je recepční teorie zkoumá také.

Výstava Hledá se mistrovské dílo představuje právě tyto tři zájmy výtvarně orientované recepční teorie: horizont očekávání, implicitní divák, prostředí díla. Zaměřuje se pouze na obrazy, neboť jsou nejvhodnějším uměleckým médiem k ověření postulátů recepční teorie (na rozdíl například od sochařství). Ve snaze vystavit co nejvíce děl z depozitářů královéhradecké galerie byl zvolen způsob instalace typický pro historické šlechtické sbírky a salony umění, tedy maximální využití plochy stěn.

Vystavení umělci

Adámek Rudolf, Balcar Miloš, Bartoněk Vojtěch, Bartovský Václav, Beneš Vincenc. Beneš Vlastimil, Bílek Alois, Boettinger Hugo, Boháček Karel, Brožík Václav, Císařovský Tomáš, Čapek Josef, Čermák Jaroslav, Čumpelík Jan, David Jiří, Dítě Emanuel ml., Diviš Alén, Doležal Adolf, Doležal František, Doleželová Bohumila, Engelmüller Ferdinand. Fiala Václav, Filla Emil, Fišárek Alois, Foerster Viktor, Glückselig Zdeněk, Halwax F., Hanel Olaf, Hanuš Vladimír, Heritesová Zdenka, Heřman Josef, Hliněnský Robert, Hlobilová Danuše, Homoláč Oldřich, Horný Willy, Hostovský Karel, Hudeček František, Chittussi Antonín, Istler Josef, Janeček Ota, Jansa Václav, Jeřábek Jaroslav, Ježek Stanislav, Jiránek Miloš, Jiroudek František, John Jiří, Justitz Alfred, Kaloč Jiří, Kaván František, Kirnig Alois, Knüpfer Beneš, Kocian Quido, Roman, Komárek Vladimír, Kopecký Jaroslav, Kotík Pravoslav, Krejčí Jiří, Kremlička Rudolf, Krisan Antonín, Kuba Ludvík, Kubíček Jan, Kubišta Bohumil, Lamr Aleš, Langer Karel, Lhoták Kamil, Liebscher Adolf, Liebscher Karel, Liesler Josef

Mahrla Karel, Macháň Václav, Machek Antonín, Mánes Josef, Marešová Milada, „Marešová Milada“, Mařák Julius, Matal Bohumír, Mautnerová Pavla, Medek Mikuláš, Meisner Karel, Menčík Břetislav, Merta Jan, Mezerová-Winterová Julie, Mirvald Vladislav, Mizera Otto, Mokrý František Viktor, Moos Franz, Moravec Alois, Mrkvička Otakar, Mucha Alfons, Multrus Josef, Muzika František, Myslbek Karel, Načeradský Jiří, Nauman Arno, Nejedlý Otakar, Němec Rudolf, Němejc Augustin, Nešleha Pavel, Nikl Petr, Nowopacký Jan, Obrovský Jakub, Oplt Oldřich, Orlická Bronislava, Paderlík Arnošt, Panuška Jaroslav, Pavlík Václav, Pelc Antonín, Pešicová Jaroslava, Petrbok Jiří, Piepenhagen Augustin Bedřich, Piepenhagenová Louisa, Pirner Maxmilián, Pištěk Theodor, Podhrázský Stanislav, Pratt, Preisler Jan, Procházka Antonín, Procházka Josef, Přibyl Zdeněk, Rada Vlastimil, Raffalt Ignaz, Rathouský Luděk, Rejnart Jindřich, Rittstein Michael, Róna Jaroslav, Ronovský František, Ruben František Lev, Rudl Zikmund, Russ Adolf, Rýdlo Petr, Rykr Zdeněk

Ságner Augustin, Sedláček Vojtěch, Sequens František, Seydl Zdeněk, Scheiwl Josef, Schwaiger Hanuš, Sigmund Karel Jan, Sion Zbyšek, Skála František, Sklenář Zdeněk, Skrepl Vladimír, Slavíček Antonín, Smetana Jan, Sopko Jiří, Stavinoha Eduard, Stieckel M. / Stieckelová, Střížek Antonín, Sýkora Zdeněk, Ščerbakov Jiří, Šimák Lev, Šimon Tavík František, Šlenger Karel, Šmídra Jaroslav, Špála Václav, Špillar Jaroslav, Špulák Alois, Švabinský Max, Tikal Václav, Tittelbach Vojtěch, Trampota Jan, Tůma Bohuslav, Typlt Lubomír, Ullik Hugo, Umlauf Jan, Urban František. Váchal Josef, Válová Jitka, Válová Květa, Valter Karel, Veselý Aleš, Vitík Alois, Vítková Lenka, Vlček Augustin, Vlček Jindra, Vojnárová Jana, Vožniak Jaroslav, Vrbová-Kotrbová Vilma, Vyleťal Josef, Wachsman Alois, Wachsmann Bedřich, Waldhauser Antonín, Wiesner Radek, Zikmund František, Zrzavý Jan, Ženíšek František