Galerie moderního umění
v Hradci Králové

Galerie moderního umění v Hradci Králové hledá nájemce do nebytových prostor, které se nacházejí v budově GMU na Velkém náměstí.

Více informací o výběrovém řízení.