Kolektivní monografie vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy konané v GMU se soustředí především na specifika zobrazování Kryštofa Kolumba v umění a kultuře v českých zemích. Prostřednictvím pěti textů od tří autorek a jednoho autora tuto problematiku nahlíží z perspektivy několika humanitních oborů – historie, dějin divadla, literatury a výtvarného umění.

K zakoupení na e-shopu GMU.