Vydejte se po stopách bronzu a kamene a objevte 13 uměleckých děl přímo ve veřejném prostoru Hradce Králové. K výstavě Stopy z bronzu a kamene: Josef Václav Škoda vznikla mapa, v níž naleznete celkem třináct zastávek, které se vážou k jednotlivým Škodovým realizacím ve městě a jeho okolí (pomníky, památníky, alegorická sousoší, …). Po rozkliknutí vybraného artefaktu se zobrazí fotografie současného stavu díla společně s jeho s datací a popisem.

Vyrazte objevovat!