Kde: Velké náměstí 139/140, Hradec Králové, vstupní hala galerie

Pro rodiče s dětmi od 3 let nebo děti od 8 let bez doprovodu nabízíme každou středu od 10:00 do 13:00 odborný dohled dětí s výtvarným programem. Ostatní dny je herna individuálně přístupná po celou otevírací dobu galerie pro děti v doprovodu rodičů, bez přítomnosti edukátorek.

Vstup ZDARMA, bez nutnosti rezervace.