Oborová diskuze EDU naproti se uskuteční ve středu 13/12 od 10:00 a 15:00. Pravidelné setkání výtvarných pedagogů slouží jako prostor pro sdílení zkušeností a rozvoj výtvarné inspirace. Další setkání bude věnováno tvorbě Zdeňka Berana.

Svá místa si rezervujte na e-mailové adrese edukace@galeriehk.cz.