Zorka Ságlová | Retrospektiva
09/06/17–24/09/17

kurátorka: Klára Zářecká

Mimořádná konzistentnost, otevřenost různorodosti uměleckých přístupů (land-art, happening, malba…), snaha vést s divákem dialog i potřeba propojování světa výtvarného a textilního umění jsou charakteristickými znaky tvorby Zorky Ságlové (1942–2003).

Galerie v rámci retrospektivní výstavy představila veřejnosti výběr klíčových děl reprezentujících všechny základní námětové okruhy a cykly autorčiny tvorby od roku 1962. V současném medializovaném světě je dílo Zorky Ságlové aktuální připomínkou potřeby svobodného uchopení nejen umělecké tvorby.