Pomník padlým v 1. světové válce ve Svinarech


První světová válka zanechala v obci Svinary hlubokou stopu v životech jejích obyvatel. Bylo povoláno více než 50 mužů, z nichž 14 zemřelo ve válce. Po vzniku první Československé republiky se začalo diskutovat o postavení památníku padlým. Po mnoha jednáních obecního zastupitelstva byl vytvořen výbor, který měl zajistit jeho realizaci. Skládal se ze čtyř členů, a to z předsedy a starosty obce Josefa Medka, pokladníka Václava Mencla, Václava Konečného a Josefa Tomka.

Pro umístění pomníku výbor zvolil pozemek vedle domu č. p. 39, který patřil manželům Škarytkovým. Na dalším zasedání členové obecního zastupitelstva diskutovali o podobě pomníku a o tom, co by měl symbolizovat pro místní obyvatele. Chtěli, aby dílo vyjadřovalo ideály nové republiky, touhu po svobodě a zároveň smutek po padlých mužích, ale také jejich sílu a hrdinství. Výbor k jeho realizaci oslovil uznávaného sochaře Josefa Václava Škodu z Hradce Králové.

Škoda navrhl pomník ve formě postavy francouzského legionáře na stráži, který stojí na mohutném soklu a hledí do budoucnosti. Opírá se o husitskou pavézu s nápisem v gotickém stylu: „NA PŘEDNÍ STRÁŽI STATEČNĚ VŽDY, VĚRNÝ ČECHU, STŮJ.“ Přední stranu podstavce zdobí československý státní znak s dvouocasým lvem a po stranách jsou vyryta jména 14 padlých vojáků. Na zadní straně pomníku můžeme číst nápis: „NAŠIM PADLÝM 1914–1918 VĚNUJÍ JEJICH SPOLUOBČANÉ. ZHOTOVIL V. ŠKODA, SOCHAŘ. V HRADCI KRÁLOVÉ 20. 5. 1921.“

Pomník byl odhalen 29. května 1921. Slavnost začala velkým průvodem, po kterém přednesl proslov tehdejší starosta obce. Následovala báseň nazvaná Tatíček nejde, kterou recitoval jeden ze sirotků. Poté promluvil nadporučík Oto Bartl, osvětový referent 4. pěší divize z Hradce Králové. Slavnost byla zakončena koncertem na zahradě Jana Nováka u domu č. p. 19, který uspořádal František Bastl z Třebechovic pod Orebem.

Na financování pomníku a jeho slavnostní odhalení byly uspořádány dvě dobrovolné sbírky, v nichž se vybralo 1 576 Kč a 522 Kč. K těmto částkám bylo přidáno 1 000 Kč z obecní pokladny a také výtěžek ze slavnostního odhalení a další drobné příjmy ve výši 7 568,90 Kč.

V roce 1935 byl pomník podle rozhodnutí obecního zastupitelstva opatřen železným polychromovaným plotem ve státních barvách s brankou se státním znakem a datací 1914–1918. Tuto práci provedla firma J. Černý z Třebechovic pod Orebem.

Během nacistické okupace byl pomník zbaven všech státních symbolů, ale nebyl zničen. Byl zakopán do země a tedy schován. Po skončení války, dne 28. června 1945, se konalo jeho znovuodhalení. Na této slavnosti byli oficiálně přivítáni osvobození vězni z koncentračních táborů, mezi nimiž se nacházel i podplukovník Bohumil Jan Šrámek, jednatel okresní hasičské jednoty Josef Janeba a místní občan židovského původu Emil Hamáček. V přední části pomníku přibyla deska s nápisem „1939–1945, FRANTIŠEK HEYDUK, PPLK. BOHUMIL ŠRÁMEK“.

Další zastávky