Pomník padlým v 1. světové válce na Pouchově


Obec Pouchov začala o vytvoření pomníku padlým vojákům přemýšlet záhy po skončení první světové války, avšak tento záměr byl přerušen pádem monarchie a vznikem samostatné Československé republiky.

Teprve dne 11. září 1921 se sešlo obecní zastupitelstvo pod vedením starosty Václava Hroneše a zastupitelů Františka Picky, Adolfa Čepky a Karla Hilse, které zvolilo výbor, jehož úkolem bylo řešit zřízení pomníku. Členy výboru se stali bývalí legionáři: František Jaroš, Antonín Holub, Josef Matějka a Václav Hodek. Jejich hlavním úkolem bylo získání finančních prostředků pro realizaci díla.

Následně byla v obci vyhlášena sbírka, do které obyvatelé Pouchova přispěli částkou 1 837 Kč. K této částce bylo přidáno 99,32 Kč z fondu pro rodiny mobilizovaných vojáků a také 150 Kč, které byly původně určeny pro zřízení dětské opatrovny. Obecní zastupitelstvo přispělo 40 % ze svých finančních prostředků vyhrazených na zábavy.

Dne 5. března 1922 se výbor rozhodl jednat s Antonínem Müllerem, novým majitelem sochařského závodu Karla Hilse. Závod měl pomník vyhotovit za 9 000 Kč. Členové Sokola v Pouchově se však postavili proti tomuto rozhodnutí a požadovali oslovení více sochařů, jejichž návrhy by následně byly vystaveny a hlasováním by byl vybrán ten, který by se líbil všem. Zastupitelstvo obce a výbor s tímto postupem souhlasily.

 

Celkem byly předloženy tři návrhy od Josefa Václava Škody, Karla Hilse a Antonína Müllera. K jejich posouzení obec přizvala architekta Oldřicha Lisku a učitele Hugo Pávka, který působil na královéhradecké zámečnické škole. Oba se shodli na návrhu akademického sochaře Josefa Václava Škody. Vznikla však kontroverze ohledně již uzavřené smlouvy mezi obcí Pouchov a majitelem sochařského závodu Antonínem Müllerem, který měl spolupracovat s Josefem Václavem Škodou na realizaci pomníku. K dohodě však nedošlo a Antonín Müller ze smlouvou odstoupil.

Zakázku za 10 000 Kč realizoval Josef Václav Škoda. Pomník zahrnuje sochu mladé dívky, již autor oblékl do splývavých šatů s krátkými rukávy. Dívka sedí na podstavci, který navrhl stavební úředník Václav Bouček. Na podstavci stojí nápis: „NEVRÁTILI SE, MRTVI JSOU; 1914–1918.“ Na zadní části pomníku jsou vytesána jména padlých vojáků, okolí pomníku zdobily květiny od místního zahradníka Jana Vognara.

Pomník byl osazen dne 15. června 1923 a jeho odhalení se konalo dne 17. června 1923. Slavnost zahájil tehdejší starosta Pouchova Václav Hroneš, následoval slavnostní projev Josefa Jahody, osvětového referenta pěší divize č. 4 z Hradce Králové. Po skončení druhé světové války byla na zadní část pomníku přidána další výseč s nápisem: „1938–1945“ a jmény padlých.

Další zastávky