Pomník obětem 1. světové války v Pileticích


První světová válka měla tragický dopad na obec Piletice, která přišla o 12 mužů. Na jejich počest se obec rozhodla postavit pomník. Vznikl výbor, který zahrnoval představitele obce, místních spolků a korporací. První jednání se konalo v červnu 1923 a byl na něm vybrán sochař a kameník Josef Václav Škoda, v královéhradeckém regionu známý svými kvalitními pomníky. Na realizaci díla byl stanoven rozpočet ve výši 10 000 Kč.

 

Škoda předložil několik návrhů, přičemž vyhrála socha klečící matky se zamyšleným výrazem a dítětem držícím lipovou větvičku. Čelní stranu kamenného kvádru zdobí reliéf českého dvouocasého lva, zadní část potom reliéf s mečem v lipové ratolesti. Na bočních stranách jsou vyryta jména padlých vojáků. Na podstavci pomníku se nachází nápis: „HROBŮM V DÁLI, VAŠE KREV SVLAŽILA KLÍČÍCÍ SÍMĚ NAŠÍ SVOBODY.“

Odhalení pomníku se mělo původně konat 15. června 1924, ale kvůli nepříznivému počasí bylo odloženo. Nakonec se uskutečnilo v rámci slavnosti Těla a krve Páně, která připadala na 19. června. Odhalení díla zahájil poslanec a statkář Jan Černý, následovaly projevy zástupců místních spolků, obecního vedení, královéhradecké posádky a legionářů. Slavnostní událost se konala v zahradě Jana Kašpara.

Další zastávky