Pomník Mistra Jana Husa v Malšovicích


V Malšovicích se nachází další pomník Mistra Jana Husa, což je jedna ze šesti soch, které představují tohoto významného reformátora katolické církve. V roce 1923 obecní rada vytvořila Husův komitét, který se zabýval zřízením tohoto pomníku. Komitét diskutoval o vhodném umístění a vyhotovení sochy. Nejvíce se líbil pozemek u vily Jana Šolce na adrese č. p. 34 na Náhoně, a tak byl připraven pro instalaci Husova pomníku. Komitét oslovil královéhradeckého sochaře Josefa Václava Škodu, který souhlasil s provedením návrhů na pomník s rozpočtem 9 000 Kč.

Komitét byl nadšen návrhem, na kterém byl duchovní otec husitství zobrazen v nadživotní velikosti, s dlouhým splývavým hábitem a s Biblí v ruce, kterou pevně tiskne k tělu. Na podstavci se nachází nápis: „TAKÉ PROSÍM VÁS, ABYSTE SE MILOVALI, DOBRÝCH NÁSILÍM TLAČITI NEDALI A PRAVDY KAŽDÉMU PŘÁLI.“ Položení základního kamene se uskutečnilo 8. července 1923, kdy Okrašlovací spolek na Náhoně slavil 25 let své existence.

 

Pomník církevního reformátora z hořického pískovce byl odhalen 8. června 1924. Slavnost zahájil místopředseda Husova komitétu, učitel Matěj Tykal, slavnostní řeč pronesl profesor Bohdan Dobiáš a Církev československou zastupoval farář Stanislav Kordule. Dělnické pěvecké sdružení zazpívalo chorál, následovala československá hymna a po ní se všichni účastníci v průvodu odebrali do restaurace U Zezuláků.

Okrašlovací spolek na Náhoně byl určen jako správní orgán pomníku, ale v období 60. až 80. let minulého století tento patronát převzali místní zahrádkáři ze ZO Malšovice. Ti však pečovali především o květinovou výzdobu a samotnému pomníku věnovali minimální pozornost.

Další zastávky