Pomník Aloise Jiráska na Pražském Předměstí


V Hradci Králové, důležitém městě československého společenského a politického života, se nacházejí hned dva pomníky věnované významné osobnosti spisovatele Aloise Jiráska (1851–1930). Prvním z nich je mohyla složená ze žulových kamenů, s reliéfním profilem, kterou vytvořili umělci Jaroslav Plichta, Josef Srdínek a Bohumil Lízner, a nachází se v Jiráskových sadech. Druhý pomník stojí před Základní a mateřskou školou na Pražském Předměstí.

 

Návrh pomníku pro spisovatele Aloise Jiráska vytvořil Škoda již během první republiky, ale přesný rok není znám. Během německé okupace bylo toto dílo uschováno v jeho ateliéru. V letech 1946–1949 jednal Úřad místního národního výboru v Hradci Králové o umístění díla. Nakonec bylo vybráno vhodné místo na náměstí Říjnové revoluce (dnes Jiráskovo náměstí) na Pražském Předměstí před základní a mateřskou školou. V dopise datovaném do 2. května 1947 se uvádí, že prostor před školou měl být upraven jako parčík, který by sloužil coby vhodné zázemí pro bustu. Samotný pomník byl slavnostně odhalen v červnu roku 1949.

Další zastávky