Legionář k pomníku 4. pluku Prokopa Holého


Pomník 4. pluku Prokopa Holého vznikl z iniciativy důstojnického sboru dle Škodova návrhu ve spolupráci s architektem Oldřichem Šmídou. Prostranství u Vrbenského kasáren, do kterého byl pomník zasazen, upravil kameník Václav Toman. Dílo financovala městská rada Hradce Králové a Dobrušky společně s dárci z řad legionářů a místní veřejnosti.

Základ pomníku sestává z podlouhlé světlé kamenné desky, v jejíž levé části se nacházejí jména 198 padlých a uprostřed nápis: „Ne, bratři, nadarmo jste nezemřeli! Dík za dar svobody, dík za příklad váš vřelý. Rudolf Medek“. Vpravo, pod bronzovou reliéfní deskou s podobiznou 199. padlého, poručíka Jana Gayera (1885–1918; velitel pluku v bitvě u Lipjag) se dříve nacházel věčný oheň. V přední části pomníku byla osazena bronzová plastika plně vyzbrojeného československého vojáka.

 

Odhalení pomníku se uskutečnilo dne 6. června roku 1937 v rámci oslav 20. výročí založení pluku, konaných u příležitosti 20. výročí bitvy u Zborova. Během slavnostního aktu byla do soklu uložena prsť ze tří hlavních bojišť, kde jako velitel působil generál Sergej Nikolajevič Vojcechovský, který dílo symbolicky předal veřejnosti.

Na osudu pomníku se silně podepsal rok 1940, neboť bronzová socha a deska se jmény padlých byly převezeny do sběrného dvora. Zachránit se podařilo pouze desku s portrétem poručíka Gayera. V jednom z čísel dobového tisku Štít z roku 1947 se věřilo v brzkou obnovu pomníku. To se však vyplnilo až 28. října 2018 u příležitosti výročí vzniku samostatného československého státu. Za znovuosazením díla stojí ateliér pražského architekta Lukáše Hudáka.

Další zastávky