Antonín Procházka | Jezdec napadený lvicí
04/08/15–06/09/15

kurátoka: Petra Příkazská

Muzeum východních Čech, foyer II. patro (vystaveno v rámci projektu Galerie v muzeu)

Podobně jako Otakar Kubín patřil i Antonín Procházka (1882–1945) k expresionistům sdruženým ve skupině Osma. Stejně jako on řešil otázku, jak pokračovat po válce, která představovala konec řady avantgardních ideálů. Cestu nalezl v návratu k bukolickým výjevům čerpajícím z příběhů i estetiky antických bájí či folklóru.