novinka

VYŠLA NOVÁ PUBLIKACE DOPROVÁZEJÍCÍ VÝSTAVU JAK SBÍRAT UMĚNÍ: PŘÍBĚH KARLA TUTSCHE

novinka

Publikace Umění napříč generacemi. Sběratel a ga­lerista Karel Tutsch (1941–2008) se věnuje známému brněnskému milovníkovi umění a jeho sbírce. Kniha komplexně mapuje počátky Tutschova sběratelství, vývoj a charakter jeho sbírky, způsoby, jimiž díla získával, a částečně i aktivity galerie Na bidýl­ku. Sestává z textů Radka Horáčka, Petry Příkazské, Františka Zachovala a Marianny Placákové, kteří tato témata nahlížejí z různých perspektiv: lokální, tuzemské, mezinárodní i genderové. Katalogová část představuje vybraná díla sbírky a zasazuje je do vzá­jemných souvislostí a tematických okruhů. Publikace významně přispívá k poznání specifické kultury sou­kromého sběratelství doby normalizace.

K dostání v galerijním obchodě nebo na e-shopu GMU.

VYCHÁZÍ NOVÁ PUBLIKACE NAŤUKNOUT ŠPIČKU VEJCE: KOLUMBUS JINDY A DNES

novinka

Kolektivní monografie vydaná u příležitosti stejnojmenné výstavy konané v GMU se soustředí především na specifika zobrazování Kryštofa Kolumba v umění a kultuře v českých zemích. Prostřednictvím pěti textů od tří autorek a jednoho autora tuto problematiku nahlíží z perspektivy několika humanitních oborů – historie, dějin divadla, literatury a výtvarného umění.

K zakoupení na e-shopu GMU.