Na světle

PŘÍRŮSTEK VE DRUHÉM PATŘE GMU

Na světle

Nově můžete ve druhém patře GMU potkat projekt Na světle, který je věnován jednomu dílu z depozitáře GMU. Cílem je osvětlit okolnosti jeho vzniku společně s osudy umělce nebo umělkyně daného artefaktu. Aktuálně je k vidění dílo Jindřicha Štyrského Obraz z roku 1931.