Královéhradecký kraj

PŘEDSTAVUJEME SE ...

Galerie moderního umění v Hradci Králové se rozsahem a kvalitou svých uměleckých sbírek řadí mezi nejvýznamnější galerie v České republice. Galerie vytváří, odborně spravuje a zpřístupňuje sbírky českého výtvarného umění od přelomu 19. a 20. století až po díla současných autorů. Stálá expozice ze sbírek galerie a pravidelně obměňované autorské, kolektivní a tématické výstavy seznamují návštěvníky s významnými hodnotami českého moderního a současného výtvarného umění. Galerie rovněž připravuje doprovodné programy k výstavám, přednášky a další kulturní a vzdělávací pořady.

AKTUÁLNÍ INFORMACE


GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ JE UZAVŘENA

Od 11. dubna 2014 je Galerie moderního umění v Hradci Králové uzavřena.
Po provedení celkové rekonstruce budovy bude galerie znovu otevřena na jaře roku 2016.

I když je budova uzavřena, Galerie moderního umění připravuje ve spolupráci s partnerskými institucemi svoje kulturní programy pro veřejnost. Bližší informace o projektech Galerie v Muzeu východních Čech, Galerie ve Studijní a vědecké knihovně a Galerie na cestách najdete na stránkách Výstavy, Program a Pro děti.


REKONSTRUKCE BUDOVY GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ

Galerie moderního umění v Hradci Králové byla založena jako Krajská galerie Královéhradeckého kraje v roce 1953, ve městě však pro novou kulturní instituci nebyly vhodné prostory, proto byla dočasně umístěna na zámku v Rychnově nad Kněžnou. Po deseti letech, na jaře roku 1963, se sbírky vrátily do Hradce Králové a byly provizorně uloženy ve dvou křídlech biskupské rezidence na Velkém náměstí. Své stálé sídlo získala galerie až v lednu roku 1990, kdy se přestěhovala do budovy býv. Záložního úvěrního ústavu, postavené podle návrhu významného českého architekta Osvalda Polívky v letech 1911-12.

Nové sídlo sice poskytovalo rozsáhlé výstavní prostory, ve kterých galerie mohla představit ve stálé expozici českého moderního umění to nejlepší ze svých sbírek, budova ale nebyla upravena pro potřeby nového uživatele. Bylo to tedy jen další provizorium a postupně byly prováděny jen nezbytné dílčí úpravy. V roce 2010 byl proto vypracován záměr na celkovou rekonstrukci budovy pro potřeby Galerie moderního umění. Po schválení tohoto záměru byl zpracován podrobný stavebně historický průzkum a architektonicko-dispoziční studie, jejímž autorem je Ing. arch. Pavel Tušl z královéhradeckého ateliéru 3Q Project. Studie stanovila způsob využití jednotlivých prostor tak, aby pohyb návštěvníka byl plynulý, podobně byla řešena také návaznost jednotlivých činností v provozním zázemí.

Architektonická koncepce respektuje historický charakter budovy, zároveň ale upravuje část budovy pro současný způsob užívání. Galerie totiž potřebuje vedle výstavních prostor také dostatek místa pro manipulaci s uměleckými díly a pro jejich ukládání v souladu se soudobými požadavky, ale i dostatečné zázemí pro další nezbytné technické a administrativní činnosti. Prostory, kde jsou dochované cenné uměleckořemeslné a řemeslné prvky, tj. přízemí a první poschodí, se proto co nejvíce přiblíží původnímu stavu z doby, kdy byla budova postavena. Vstupní hala tedy opět bude soužit jako vstupní prostor s informacemi pro návštěvníky a pokladnou, v dosavadních výstavních sálech v přízemí bude šatna, prodejna publikací, kavárna a odpočinkový prostor s pohodlným sezením. V prvním poschodí bude malý výstavní sál, přednáškový sál, klubovna a studovna pro návštěvníky knihovny a badatele. Další tři podlaží budou upravena na výstavní sály pro stálou expozici českého moderního umění a pro termínované výstavy. Odstraněním příček a propojením někdejších kanceláří s ochozem kolem světlíku nad vstupní halou vznikne otevřený prostor, který umožní průhledy z jedné části výstavních prostor do jiných. Ve všech výstavních sálech a také v dalších prostorách pro veřejnost bude připraveno napojení na vnitřní počítačovou síť, které umožní využívat informační technologie pro výstavy, přednášky, komentované prohlídky a další doprovodný program.

Součástí rekonstrukce je také oprava fasády, především nahrazení novodobých kovových výkladních skříní replikami původních dřevěných výkladců a odstranění dalších necitlivých úprav fasády, dále restaurování sochařských děl a dekorativní plastické výzdoby na hlavním průčelí budovy do Velkého náměstí. Restaurátoři se budou věnovat i cenným uměleckořemeslným dílům v interiérech, především vitrážím a štukové výzdobě na stěnách a stropech, vč. obnovení původní barevnosti. Budova Galerie moderního umění v Hradci Králové je kulturní památka, příprava rekonstrukce byla od úvodní studie až po prováděcí projektovou dokumentaci průběžně konzultována s orgány památkové péče, které také pečlivě sledují i vlastní provádění prací.

Rekonstrukci budovy Galerie moderního umění v Hradci Králové uskutečňuje Královéhradecký kraj jako vlastník budovy a investor ve spolupráci s Galerií moderního umění, architektonickým ateliérem 3Q Project, a. s, Hradec Králové, Ateliérem INS, s. r. o., Náchod, příspěvkovou organizací Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI), orgány památkové péče, restaurátory a dalšími partnery. Generálním dodavatelem stavebních prací je Stako, s. r. o., Hradec Králové.

Náklady na rekonstrukci objektu jsou hrazeny z rozpočtu Královéhradeckého kraje. V červenci 2014 požádal Královéhradecký kraj o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, Oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center. Na podzim téhož roku byl projekt Výborem Regionální rady schválen k poskytnutí dotace.

Po dokončení rekonstrukce bude Galerie moderního umění v Hradci Králové znovu otevřena pro veřejnost na jaře roku 2016.


KNIHOVNA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ

Knihovna Galerie moderního umění je otevřena pro veřejnost k prezenčním výpůjčkám a studiu dokumentů v náhradních prostorách v Regiocentru Nový pivovar, vstup z ulice Čs. armády.
Otevírací doba: každou středu od 13.00 do 18.00 hodin.

Přístup do on-line katalogu

Katalog se otevře v novém okně.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Informace o výzvách k podání nabídky na dodávky výrobků, prací a služeb najdete na stránce Dokumenty


NAŠI PARTNEŘI

 
Muzeum východních Čech Studijní a vědecká knihovna Kultura Hradec


ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ ELEKTRONICKOU POŠTOU

Pokud chcete dostávat pozvánky na výstavy, přednášky, komentované prohlídky a další doprovodné programy elektronickou poštou, zadejte laskavě Vaši e-mailovou adresu:

 
© Galerie moderního umění v Hradci Králové, 2003-2013. Všechna práva vyhrazena.