Královéhradecký kraj

PŘEDSTAVUJEME SE ...

Galerie moderního umění v Hradci Králové se rozsahem a kvalitou svých uměleckých sbírek řadí mezi nejvýznamnější galerie v České republice. Galerie vytváří, odborně spravuje a zpřístupňuje sbírky českého výtvarného umění od přelomu 19. a 20. století až po díla současných autorů. Stálá expozice ze sbírek galerie a pravidelně obměňované autorské, kolektivní a tématické výstavy seznamují návštěvníky s významnými hodnotami českého moderního a současného výtvarného umění. Galerie rovněž připravuje doprovodné programy k výstavám, přednášky a další kulturní a vzdělávací pořady.
AKTUÁLNÍ INFORMACE


Od 11. dubna 2014 je Galerie moderního umění v Hradci Králové uzavřena.
Po provedení celkové rekonstruce budovy bude galerie znovu otevřena na jaře roku 2016.


PŘECHODNÉ UZAVŘENÍ KNIHOVNY GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ

Knihovna Galerie moderního umění je uzavřena, o zpřístupnění knihovny v náhradních prostorách budeme návštěvníky informovat v měsíčních programech a na této internetové stránce.


KNIHOVNA GALERIE MODERNÍHO UMĚNÍ

O počátcích galerijní knihovny nemáme přesné informace, zdá se ale skoro jisté, že knihovna vznikla téměř současně se založením galerie v roce 1953. Od počátku byla vytvářena jako specializovaná odborná knihovna, zaměřená na teorii a dějiny českého a světového výtvarného umění. Fond knihovny se během let rychle rozrůstal a v současné době má více než 11.500 knihovních jednotek.

Fond galerijní knihovny tvoří tři rozsáhlé soubory, v prvním najdeme encyklopedické publikace a monografie věnované teorii a dějinám umění, jednotlivým etapám, oblastem nebo tématům ve vývoji výtvarného umění a dále publikace, které se zabývají tvorbou významných umělců. Ve druhém souboru jsou periodika, především časopisy věnované výtvarnému umění a architektuře, třetí a nejrozsáhlejší částí knihovny jsou katalogy výstav. Tyto rozsahem nevelké brožury často skrývají cenné informace pro odborníky a studenty, ale také řadu zajímavostí pro návštěvníky výstav a další zájemce o výtvarné umění. Celý fond knihovny je evidovaný v počítačové databázi, je tedy velmi snadné zjistit, zda je určitá publikace k dispozici.

Od středy 9. října 2013 je knihovna Galerie moderního umění (GMU) přístupná pro veřejnost každou středu od 13:00 do 18:00 hodin k prezenčnímu studiu, zatím jen v provizorních podmínkách a s místem pro dva badatele. Po provedení rekonstrukce budovy galerie bude pro zájemce k dispozici studovna s větším počtem míst.

Publikace ke studiu je nutné vždy předem objednat (osobně, telefonicky nebo e-mailem) a současně si také dohodnout termín, na který budou publikace připraveny ke studiu. Zájemce o studium si může vyhledat publikace ke studiu v on line katalogu, který je dostupný z této stránky, a zaslat svůj požadavek e-mailem na adresu knihovna@galeriehk.cz. Současně uvede den a hodinu, kdy by chtěl požadované publikace studovat a předpokládanou dobu studia (např. 30. října 2013, 14.00, cca 2 hodiny) a své jméno a příjmení. Knihovna potvrdí e-mailem, že publikace budou připraveny v požadovaném termínu, pokud bude termín již rezervován pro jiné badatele, navrhne jiný termín. Pouze požadavky a termíny potvrzené knihovnou GMU jsou platné. Dodatečné požadavky na předložení dalších publikací v průběhu studia budou vyřizovány podle možností, popř. budou považovány za samostatný požadavek na jiný termín.

Provozní doba knihovny pro veřejnost: středa 13:00 – 18:00 hod.

Kontakt:
E-mail: knihovna@galeriehk.cz
Telefon: 495 514 893
(pondělí - úterý, čtvrtek - pátek 7:30 – 14:00 hod.)

Přístup do on-line katalogu

Katalog se otevře v novém okně.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Informace o výzvách k podání nabídky na dodávky výrobků, prací a služeb najdete na stránce Dokumenty


NAŠI PARTNEŘI

 
Muzeum východních Čech Studijní a vědecká knihovna Kultura Hradec


ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ ELEKTRONICKOU POŠTOU

Pokud chcete dostávat pozvánky na výstavy, přednášky, komentované prohlídky a další doprovodné programy elektronickou poštou, zadejte laskavě Vaši e-mailovou adresu:

 
© Galerie moderního umění v Hradci Králové, 2003-2013. Všechna práva vyhrazena.