Galerie moderního umění
v Hradci Králové

Stálé expozice

Posledních padesát let

Minulé století – dvacet osobností