Galerie moderního umění
v Hradci Králové

Budoucí výstavy

Martin Zet | Laciné sochy

Světlana Pavlíčková | Milieu

Naťuknout špičku vejce: Kolumbus jindy a dnes