Budoucí výstavy

Henry Moore a československé umění po roce 1945

Sbírka Karla Tutsche