Galerie moderního umění
v Hradci Králové

Věra Jičínská
16/04/23–10/09/23

kurátorka: Martina Pachmannová | Prostor

Do nedávné doby bylo jméno Věry Jičínské známé pouze úzkému okruhu historiků a historiček umění. Přesto se během posledního desetiletí zájem o dílo této talentované malířky rapidně zvýšil, o čemž svědčí nejen několik menších výstav v tuzemsku, ale i frekvence, s níž se její obrazy objevují na zahraničních aukcích.

Výstava Věry Jičínské v Galerii moderního umění v Hradci Králové, k níž by měl být vydán doprovodný katalog, se opírá o průzkum autorčiny objemné pozůstalosti uložené v Městském muzeu v Dobrušce, stejně jako o díla z dalších veřejných a soukromých sbírek. Jejím cílem je přiblížit stěžejní aspekty tvorby této pozoruhodné osobnosti, a to s akcentem na 20. a 30. léta minulého století, kdy studovala, pracovala či vystavovala v Praze, Mnichově, Paříži, Bretani, Budapešti, Pětikostelí či Dobrušce: obrazy, pastely, kresby, grafiky, ale také málo známé fotografie. Výstava však krátce připomene rovněž její práci na poli užitého umění, jemuž se – částečně i z ekonomických důvodů – věnovala po druhé světové válce. Výstava sice zprostředkovává vývoj autorčina díla, jehož počátky jsou spjaty s analytickým kubismem a purismem a který se přes neoklasicistickou fázi překlenul až k výrazně subjektivní a symbolické „řeči“ tvarů, barev a světel, avšak není koncipovaná přísně chronologicky.

Akcentuje naopak tematické konvoluty (ženský akt, exotismy, tanec, symboliku světa a stínu aj.) a stejně tak klade důraz na širší kulturní, geografické a osobní souvislosti autorčina života a díla, včetně meziválečného ženského umění. Představí rovněž archivní dokumenty či audionahrávku výňatků z autorčiných deníků a dopisů a připomene i její dosud přehlíženou publicistickou činnost.