Tereza Severová | Strom uprostřed krajiny
05/06/21–29/08/21

kurátorka: Nina Moravcová | Bílá kostka
vystavující: Tereza Severová v dialogu s Daliborem Chatrným a Ivanem Kafkou

Galerie moderního umění v Hradci Králové prezentuje ve výstavním prostoru Bílá kostka nejnovější práci Terezy Severové (*1979) – trojkanálovou videoprojekci Strom uprostřed krajiny (2021) –, v níž autorka uzavírá dlouhodobě sledované téma stromu jako signifikantního prvku české krajiny naplněného nejen environmentálními, ale i symbolickými a politickými významy. Severová se ve své tvorbě zaměřuje především na fotografii, pohyblivý obraz a možnosti jejich digitální manipulace. Prostřednictvím těchto dvou médií prověřuje význam tradičních společenských hodnot, jako je svoboda a demokracie, proměnu jejich vnímání, obsahové vyprázdnění, ale i možnou aktualizaci v čase. V poslední době se nadto její pozornost stále více stáčí ke vztahu člověka a krajiny, zejména té postindustriální, kterou jsme si do jisté míry navykli vnímat jako zprostředkovaný obraz, do nějž nemáme ze své pozice možnost zasáhnout. Krajina jako projekční plocha (ne)realizovaných vizí, tužeb, kolektivních i osobních rituálů či možného tvůrčího gesta se tak stává místem setkání a nečekaně vrstevnatého dialogu autorky s generačně vzdálenými, ale v určitých aspektech tvorby překvapivě blízkými osobnostmi – Ivanem Kafkou (*1952) a Daliborem Chatrným (1925–2012).

Pro výstavu v dialogu byly zapůjčeny soubory fotografií Ivana Kafky Z povídky o vlání I., II. (1976)Pro soukromou maxipotřebu (1979) ze sbírek Moravské galerie v Brně dokumentující autorovy první realizace v krajině uskutečněné v druhé polovině 70. let a šestice černobílých manipulovaných fotografií Dalibora Chatrného (Manipulované fotografie I.–VI.) z let 1978–1985 ze sbírek Galerie Klatovy / Klenová.

VIDEO K VÝSTAVĚ ZDE

Pohled do výstavy

Ivan Kafka – PRO SOUKROMOU MAXIPOTŘEBU (1979)

Pohled do výstavy

Ivan Kafka – Z POVÍDKY O VLÁNÍ I., II. (1976)

Dalibor Chatrný – MANIPULOVANÉ FOTOGRAFIE I.-VI. (1978-1985)

Dalibor Chatrný – MANIPULOVANÉ FOTOGRAFIE I.-VI. (1978-1985)

Pohled do výstavy

Tereza Severová – STROM UPROSTŘED KRAJINY (2021)

Tereza Severová – STROM UPROSTŘED KRAJINY (2021)

Tereza Severová – STROM UPROSTŘED KRAJINY (2021)

Tereza Severová – STROM UPROSTŘED KRAJINY (2021)

Tereza Severová – STROM UPROSTŘED KRAJINY (2021)

Tereza Severová – STROM UPROSTŘED KRAJINY (2021)

Tereza Severová – STROM UPROSTŘED KRAJINY (2021)

Tereza Severová – STROM UPROSTŘED KRAJINY (2021)

Tereza Severová – STROM UPROSTŘED KRAJINY (2021)

Tereza Severová – STROM UPROSTŘED KRAJINY (2021)

Tereza Severová – STROM UPROSTŘED KRAJINY (2021)