Svítání Zdeňka Sklenáře | Grafické dílo 1934 – 1985
23/06/17–24/09/17

kurátor: Tomáš Rybička

Zdeněk Sklenář (1910–1986) vytvořil celkem 110 grafických listů. Výstava představila v charakteristických ukázkách výběr ze všech období umělcovy tvorby a poskytla velmi dobrý přehled o jeho grafickém díle, které se rozvíjelo souběžně s jeho dílem malířským. V počátečním období tvorby nacházel náměty pro svá díla ve vnitřním světě fantazie a básnických obrazů, bohatou inspiraci mu přinášela také francouzská poezie (Guillaume Apollinaire, Charles Baudelaire) a commedia dell´arte (film Děti ráje).

Pro další malířskou, grafickou a ilustrační tvorbu Zdeňka Sklenáře má stěžejní význam jeho tříměsíční pobyt v Číně v roce 1955 v souvislosti s výstavou československé kultury v Pekingu. Věnoval se zde studiu čínské kultury, především malířství. Zajímal se také o čínské znakové písmo, o jeho výtvarné a dekorativní působení. Čínská inspirace provází také celou další Sklenářovu tvorbu, v námětech svých děl postupně opouští čínské prostředí a do bohaté osnovy linií vplétá krajiny, zátiší a několikrát se vrací také k portrétu Giuseppe Arcimbolda.