Pozdní intimita
05/06/21–29/08/21

kurátor: Jiří Ptáček | Prostor
vystavující autoři a autorky: Pavel Baňka, Veronika Šrek Bromová, Michal Kalhous, Alena Kotzmannová, Markéta Othová, Rudolf Samohejl, Lucia Sceranková, Tomáš Svoboda, Aleksandra Vajd, Lenka Glisníková & Karolína Matušková

Obecně vzato představuje intimita nejzazší kout a nejniternější obsah našeho soukromí. V rovině komunikace se vyznačuje nejvyšší mírou důvěrnosti. Ostatně latinský výraz intimus znamená nejtajnější a nejvnitřnější, ale rovněž nejdůvěrnější. Důležitou součástí naší historicko-kulturní situace je přitom fakt, že tyto nejskrytější a nejdůvěrněji sdělované obsahy představují jedno z těžišť umělecké tvorby.

Výstava Pozdní intimita reaguje na tlak na zveřejňování soukromého, kterému intimita v současnosti čelí. Je patrný jak v masmédiích, tak i na sociálních sítích programovaných tak, aby využívaly potřebu společenského přijetí a odměny, a přítomný i ve skrytém sledování a analýzách našeho chování ve fyzickém a digitálním prostoru. Stále více si uvědomujeme, že nejzazším cílem tohoto tlaku je získat materiál, který lze tržně nebo mocensky zhodnotit. Proto narůstá také význam zodpovědnosti za to, jak se soukromým a intimním nakládáme v umění.

Hlavní záměr výstavy spočívá v prozkoumání rejstříku strategií, které současní fotografové a fotografky uplatňují vůči vztahovosti a důvěrnosti. Jejich přístupy vždy odrážejí delikátnost tématu, jímž se rozhodli zabývat, a výstava sama sleduje prostor vznikající mezi záměrnou nedoslovností, opatrným našlapováním, metaforičností a respektem k tomu, co zůstává skryté a nedostupné dokonalému poznání.

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Alena Kotzmannová – POKUS O ZNOVUNALEZENÍ SKUTEČNOSTI V (2016)

Pavel Baňka – IMPROVIZOVANÉ ATELIÉRY (2015-2018)

Lenka Glisníková & Karolína Matušková – GOOD MORNINGS, MRS. CAVEMAN (2021)

Michal Kalhous – Z cyklu PAN OKURKA A SLEČNA MANDELINKA (2020)

Rudolf Samohejl – SORTIE D’URGENCE (2014)

Markéta Othová – BEZ NÁZVU (2015)

Pohled do výstavy

Alena Kotzmannová – POKUS O ZNOVUNALEZENÍ SKUTEČNOSTI IV (2016)

Aleksandra Vajd – ze série TŘICET ŠEST DRAMATICKÝCH SITUACÍ (2017) – vlevo: SOUPEŘENÍ MEZI NADŘÍZENÝM A PODŘÍZENÝM, vpravo: ZLOČINY LÁSKY

Aleksandra Vajd – ze série TŘICET ŠEST DRAMATICKÝCH SITUACÍ (2017) – MILOVANÝ NEPŘÍTEL

Aleksandra Vajd – ze série TŘICET ŠEST DRAMATICKÝCH SITUACÍ (2017)

Pohled do výstavy

Veronika Bromová – Ze souboru MOJE SLOŽKY (2004)

Veronika Bromová – Ze souboru MOJE SLOŽKY (2004)

Pohled do výstavy

Lucia Sceranková – KOLIZE ze série HRANA JE HLADINA (2014)

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Markéta Othová – MLUV S NÍ (2006)

Tomáš Svoboda – JEDNA VTEŘINA ŽIVOTA JULIE ROBERTS (2012)