Pocta Bohumilu Kubištovi
24/11/16–05/02/17

kurátor: Tomáš Rybička

Bohumil Kubišta patří mezi důležité osobnosti zakladatelské generace českého moderního umění a jeho tvorba významně spoluurčovala vývoj českého malířství v období před první světovou válkou.

Úvodní výstava v novém grafickém kabinetu Galerie moderního umění předložila návštěvníkům dosud jen málo známou část jeho díla – grafické listy, které byly donedávna skryty v depozitářích galerií a v soukromých sbírkách.

Výstava představila podstatnou část Kubištova grafického díla, kterou doplňovaly tematicky související autorovy kresby ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové. Součástí výstavy byly také tři malířské studie z krátkého pobytu Bohumila Kubišty ve Florencii od října 1907 do března 1908 a obraz Zátiší s modrým džbánem z roku 1909, doplněný skicou k tomuto obrazu.