Plastika drobná a drobnější: Josef Václav Škoda
16/02/24–29/09/24

Kurátoři: Kateřina Křížkovská & Jan Florentýn Báchor | GVP
Komentované prohlídky: 18/07 a 12/09 vždy od 17:30

Výstava Plastika drobná a drobnější: Josef Václav Škoda nabízí průřez drobnou plastikou z 20. až 40. let sochaře Josefa Škody. Prezentuje autorovy práce z rozličných materiálů: kamene, bronzu, cínu, dřeva, terakoty, vápence či sádry společně s jeho kresbami. Navazuje na předešlý výstavní projekt v Galerii Vladimíra Preclíka GMU – Stopy z bronzu a kamene: Josef Václav Škoda –, zaměřený na sochařovy klíčové realizace ve veřejném prostoru města Hradce Králové a jeho okolí. Intervencí ve výstavě Josefa Škody jsou malba od Bohumila Kubišty (Podobizna Ing. Václava Rejchla, 1908) a plastika Karla Nepraše (Soutok Labe s Vltavou jako mimoúrovňová křižovatka, 2000–2001), instalovaná ve foyer GMU do 09/06/2024.

„Škodovy sochy nikdy nejsou formálně samoúčelné, vždycky jest jejich hlavním posláním ideový obsah, který sám určuje svoje zvláštní pojednání. Z obsahu a jeho funkce vyplývá forma, a to tak objektivní, že je přístupna vnímání každého, kdo má otevřené oči a srdce.“

(Dílo akademického sochaře Josefa Škody, katalog k souborné posmrtné výstavě, Hradec Králové, 1951)

 

 

Výstava byla podpořena Ministerstvem kultury České republiky a Statutárním městem Hradec Králové.

Pohled do výstavy

Josef Václav Škoda, STOJICÍ DÍVČÍ AKT (1940)

Pohled do výstavy

Josef Václav Škoda, DON QUIJOTE (1945)

Pohled do výstavy

ZLEVA: díla Josefa Václava Škody, RELIÉF SE SV. JIŘÍM PRO JEZDECKOU SPOLEČNOST HRADCE KRÁLOVÉ; ŽENA SE DŽBÁNEM (1934); VPŘED! (MODEL PLASTIKY K IX. SJEZDU KSČ) (1949); KLEČÍCÍ AKT (1941)

Pohled do výstavy

Josef Václav Škoda, TANEČNICE (1944)

ZLEVA: díla Josefa Václava Škody, TOALETA (1924); DÍVČÍ PORTRÉT (1923)

Pohled do výstavy

Josef Václav Škoda, SEDÍCÍ AKT (1940)

ZLEVA: díla Josefa Václava Škody, POPRSÍ CHLAPCE (PORTRÉT ČERYCHA ST.) (30. léta 20. století); SV. JIŘÍ (1936); PUBERTA (EVA) (1929)

Pohled do výstavy

Pohled do výstavy

Josef Václav Škoda, ÚDĚL (1942)

Karel Nepraš, SOUTOK LABE A VLTAVY JAKO MIMOÚROVŇOVÁ KŘIŽOVATKA (2000–2001)

Detail díla Karla Nepraše, SOUTOK LABE A VLTAVY JAKO MIMOÚROVŇOVÁ KŘIŽOVATKA (2000–2001)