Plastika drobná a drobnější: Josef Václav Škoda
16/02/24–29/09/24

Kurátoři: Kateřina Křížkovská & Jan Florentýn Báchor | GVP

Výstava s názvem Plastika drobná a drobnější: Josef Václav Škoda navazuje na předešlou výstavu v Galerii moderního umění v Hradci Králové – Stopy z bronzu a kamene: Josef Václav Škoda. Ta byla zaměřena na sochařovy klíčové realizace ve veřejném prostoru města Hradce Králové a jeho okolí. Připravovaná výstava v Galerii Vladimíra Preclíka GMU představuje průřez drobnou plastikou z 20., 30. a 40. let sochaře Josefa Václava Škody (1901–1949). Jsou prezentovány autorovy práce z rozličných materiálů, a to kamene, bronzu, cínu, dřeva, terakoty, vápence či sádry společně s jeho kresbami. Cílem výstavy je představit návštěvníkovi Škodovu volnou tvorbu, kterou tvoří podobizny, akty a alegorická sousoší. Pro výstavu vznikne informační brožura, v níž se návštěvník dozví o pozadí vzniku vybraných artefaktů, a budou tak zasazena do umělecko-historického kontextu.

Škoda se svým dílem řadí k ukázkovým umělcům první poloviny 20. století, kteří čerpali z odkazu svých učitelů – Jana Štursy a Otto Gutfreunda. Jednalo se především o civilistní a neoklasicistní proud, který Škoda svébytně rozvíjel po čas svého života.

V roce 1934 bylo do Jiráskových sadů v Hradci Králové osazeno alegorické sousoší Soutok Labe s Orlicí. Jedná se o velmi intimní dílo, neboť setkání dvou lidí a jejich dotek je tím největším tajemstvím. Motivem setkání se také zaobíral sochař Karel Nepraš (1932–2002), který jej vtělil do díla Soutok Labe s Vltavou z bronzových trubek. V rámci výstavy bude Neprašova nadživotní plastika instalována ve foyer GMU a bude tak tvořit paralelu se Škodovým Soutokem.